Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Biyo Gübrelerin Uygulanması ve Dozları

0 336

Biyo gübreler, kimyasal gübre ve geleneksel gübreler için düşük maliyetli ve çevre dostu alternatiflerdir. Son zamanlarda, toprak sağlığını koruma, çevresel bozulmayı en aza indirme ve tarımda inorganik gübre kullanımını azaltma kabiliyeti nedeniyle ivme kazanmışlardır. Bu gübreler, düşük maliyetleri nedeniyle yağmurla beslenen tarımda daha fazla önem kazanmıştır, çünkü dünya çapındaki küçük ve marjinal çiftçiler pahalı kimyasal gübreleri karşılayamaz. Biyo gübreler, üretim maliyetini düşürmek ve organik ve koruyucu tarım yapmak için ideal bir girdi olabilir. Bu organizmalar, uzun vadeli toprak erimliliğini ve sürdürülebilirliğini sürdürmek için kullanılır. Gelecek nesiller için, sağlıklı toprak ve gıda sağlamak için biyo gübreler vazgeçilmezdir.
Biyo Gübrelerin Uygulanması ve DozlarıBazen bilim dışı ve mantıklı olmayan uygulamalara yol açan kimyasal gübrelere yapılan vurgu, toprağın sayısız organizma içeren canlı bir biyosfer olan rizosfer yerine bitki kökleri için inert bir substrat olarak görülmesi anlamına gelmektedir. İnorganik gübrelerin kapsamlı kullanımı, dünyanın birçok bölgesinde toprakların ve yüzey su kütlelerinin kirlenmesine de yol açmıştır. Bununla birlikte, mahsul üretiminin artması için gerekli olan gübrelerin önemi daha da artacaktır. Çünkü daha fazla alanı ekim altına almak için çok az alan vardır ve toprakların çoğu makro ve mikro besin maddelerinde eksiktir. Tek başına kimyasal gübrelerin yoğun olarak uygulandığı pirinç dâhil yoğun monokültür sistemi altındaki tarım arazilerinde, üretkenliğin yavaş yavaş düştüğü ve çevre kalitesinin bozulduğu artık anlaşılmıştır.
Tarımın yoğunlaşması, besin maddelerinin uzaklaştırılması ile tedarikler arasındaki boşluğu ve dolayısıyla toprak verimliliğinin azalmasını da genişletmiştir. Bu nedenle, biyo gübrelerin tarımdaki rolü, özellikle inorganik gübrelerin artan maliyeti ve bunların toprak sağlığı üzerindeki zararlı etkileri bağlamında özel bir önem kazanmaktadır. Biyo gübrelerin başarısı, dünyanın birçok yerinde 100 yıldan fazla bir süredir bildirilmektedir ve verimde istatistiksel olarak önemli artış gözlenmiştir. Bununla birlikte, tepkileri mahsullere, konakçı çeşitlere, konumlara, mevsime, tarımsal uygulamalara, bakteri türlerine, toprak verimliliğine ve doğal toprak mikroflorasıyla etkileşime göre değişir.

Biyo Gübrelerin Uygulanması ve Dozları

Biyo gübreler, etkinliklerini arttırmak için genellikle taşıyıcı malzeme ile birlikte uygulanır. Khosro ve Yousef, bu mikroorganizmaların taşıyıcı malzeme ile birlikte kullanılmasının, kullanıcıların bunları kolaylıkla ele almalarını, uzun vadeli depolamalarını kolaylaştırmalarını ve etkinliklerini artırmalarını mümkün kıldığını açıklamışlardır. Biyo gübreler genellikle aşı maddesinin su ile karıştırılarak bulamaç haline getirildiği ve daha sonra tohumlarla karıştırıldığı tohum işlemi olarak kullanılır. Bu durumda, taşıyıcı malzeme genellikle tohum yüzeyinde aşılayıcıyı sıkı bir şekilde kaplamak için ince toz olarak kullanılır. Bu amaçla arap zamkı, metil etil selüloz, sükroz çözeltileri ve bitkisel yağlar gibi yapıştırıcıların kullanılması tavsiye edilir.

Tohum Tedavisi

Biyo gübrenin tohum muamelesi, 200 g biyo gübreyi 300-400 mL su içinde süspanse ederek ve 10 kg tohumla, yapışkan benzeri akasya sakızı, çalkalama solüsyonu vb. kuruması için gölgenin altında çarşaf veya bez serilir. Gölgede kurutulmuş tohumlar 24 saat içinde ekilmelidir. Tohum tedavisi, tüm aşı türleri için benimsenen en yaygın yöntemdir. Tohum muamelesi etkili ve ekonomiktir. Küçük miktarlardaki tohumlar için (5 kg’a kadar) kaplama plastik torba içinde yapılabilir. Bu amaçla 21 ”x 10” veya daha büyük boyutta bir plastik torba kullanılabilir. Torba 2 kg veya daha fazla tohumla doldurulmalıdır. Torba mümkün olduğunca havayı hapsedecek şekilde kapatılmalıdır. Torba, tüm tohumlar eşit şekilde ıslanana kadar 2 dakika veya daha fazla sıkılmalıdır. Daha sonra torba açılır, tekrar şişirilir ve hafifçe çalkalanır.
Çalkalama, her tohum üniform bir kültür kaplaması katmanı aldıktan sonra durabilir. Torba açılır ve tohumlar 20–30 dakika gölgede kurutulur. Büyük miktarlarda tohumlar için kaplama bir kova içinde yapılabilir ve aşılayıcı doğrudan elle karıştırılabilir. İle tohum tedavisi Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum , PSM ile birlikte yapılabilir. Tohum muamelesi iki veya daha fazla bakteri ile yapılabilir ve yan (karşıt) etki yoktur. Unutulmaması gereken önemli şeyler, tohumların önce Rhizobium , Azotobacter veya Azospirillum ile kaplanması gerektiğidir . Her tohum bu bakterilerin bir katmanını aldığında, PSM aşılayıcısının bir dış katman olarak kaplanması gerekir. Bu yöntem, daha iyi sonuçlar için gereken maksimum sayıda bakteri sağlar. Tohumların herhangi iki bakteri ile muamelesi, tek tek tohumlar üzerinde maksimum sayıda bakteri sağlamayacaktır.

Biyo Gübrelerin Uygulanması ve DozlarıFide Kökü Daldırma

Bu yöntem genellikle ekilen ürünler için uygulanır. Pirinç mahsulü için tarlada içi su dolu bir yatak hazırlanır ve önerilen biyo gübreler bu suya karıştırılır. Fidelerin kökleri 5–10 dakika daldırılır ve sonra ekilir. Bu yöntem, Azospirillum, PSM’nin çeltik dikiminde ve sebze mahsullerinde uygulanmasında kullanılır. Gerekli miktarda Azospirillum veya PSM tarlanın bir köşesinde 5-10 litre su ile karıştırılmalı ve fidelerin kökleri ekimden en az yarım saat önce daldırılmalıdır.

Toprak İşleme

Önerilen biyo gübrenin dört kilogramı 200 kg kompost içinde karıştırılır ve gece boyunca bekletilir. Bu karışım daha sonra ekim veya dikim sırasında toprağa katılır. Dönüm başına 200ml PSM kullanılır. PSM’yi 400 ila 600 kg inek gübresi FYM’si ve varsa ½ torba kaya fosfatı ile karıştırılır. PSM, inek gübresi ve kaya fosfat karışımı gece boyunca herhangi bir ağacın altında veya gölgede tutulmalı ve % 50 nem korunmalıdır. Karışım sıra sıra veya toprak tesviyesi sırasında toprak uygulaması için kullanılır.

Sıvı Biyo Gübreler

Bhattacharyya ve Kumar, Hindistan’da üretilen biyo gübrelerin çoğunlukla taşıyıcı bazlı olduğunu ve mikroorganizmaların yalnızca 6 aylık raf ömrüne sahip olduğunu belirtmişlerdir. Sıvı biyo gübrenin toz bazlı ürünlere göre avantajı, mikroorganizmaların 2 yıla kadar daha uzun raf ömrüne sahip olması ve UV ışınlarına ve yüksek sıcaklığa (55 ° C) toleranslı olmasıdır. Sayım, 2 yıla kadar sabit tutulan 109 cfu/ml kadar yüksektir. Sıvı formülasyon oldukları için sahada uygulaması oldukça kolay ve basittir. El püskürtücü, güç püskürtücü ve gübreleme tankları kullanılarak ve tarla gübresiyle (FYM) karıştırılan bazal gübre olarak uygulanırlar.
Tüm baklagiller için Rhizobium genellikle tohum aşılayıcı olarak uygulanır. Azospirillum ve azotobacter ekilen mahsullerde tohum, fide kök daldırma ve toprak uygulama yöntemleriyle aşılanır. Doğrudan ekilen ürünler için, azospirillum genellikle tohum muamelesi veya toprak uygulaması yoluyla dahil edilir.

Rhizobium Aşılayıcılarının Uygulama Yöntemleri

Tohum muamelesinin uygun rhizobium aşılama yöntemi olduğu bulunmuştur. Tohumlar ve aşılayıcılar (bakteriler) arasında uygun teması sağlamak için bir miktar yapıştırıcı kullanılır. Baklagiller söz konusu olduğunda, bir hektarlık bir alan için tohumları aşılamak için yaklaşık 900 g toprak temel kültürü yeterlidir. Rhizobium hücrelerinin tohumlanması için etiket olarak % 10’luk bir jaggery (gur) çözeltisi kullanılır. İlk önce çözelti tohumların üzerine yayılır ve tohumların üzerinde ince bir tabaka oluşturmak için karıştırılır. Bulamacın tohumların üzerine uygun şekilde kaplandığından emin olduktan sonra, aşılayıcı tohumların üzerine serpilir ve içerik tekrar iyice karıştırılır. Daha sonra içerik en az bir gece boyunca bir polietilen levha üzerine ince bir şekilde yayılarak gölgede kurutulur.

Azotobakter

Azotobacter üzerinde yapılan tarla deneyleri, farklı tarımsal iklim koşulları altında soğan, patlıcan, domates ve lahana gibi ekin bitkilerinin tohumları veya fideleri ile aşılandığında bunun uygun olduğunu göstermiştir. Azotobacter aşılaması, normal tarla koşullarında azotlu gübre ihtiyacını % 10 ila 20 oranında azaltır.

Azospirillum

Azospirillum aşılaması, bitkilerin vejetatif büyümesini iyileştirmeye yardımcı olarak azotlu gübreleri % 25–30 oranında azaltır. Günümüze kadar, sadece dört azospirillum türü tespit edilmiştir. Bunlar a. lipoferum, a. brasilense, a. amazonense ve a. iraquense’dir. Ayrıca Hindistan topraklarında a. brasilense ve a. oferum çok yaygındır.

Asetobakter

Tarla koşullarında, Asetobakter aşılamasından sonra şeker kamışı verimi artar. Oksin ve antibiyotik türü maddelerin üretimi de uygulamasından sonra gözlemlenmiştir.

Mavi-Yeşil Algler

Mavi-yeşil alg aşısı, ana tarlada pirinç mahsullerinin ekilmesinden sonra uygulanır ve gerekli inokülum 10 kg / ha’dır. Daha yüksek nitrojen fiksasyonu için, 3 ila 4 t / ha çiftlik gübresi ve 200 kg / ha süperfosfat uygulanır.

Biyo Gübrelerin Uygulanması ve DozlarıAzolla

Azolla yeşil gübre mahsulü ve çift mahsul olarak ana tarlaya uygulanır. Yeşil bir gübre ürünü olarak, dikim işleminden önce azollanın su basmış tarlalarda 2 ila 3 hafta büyümesine izin verilir. Daha sonra su boşaltılır ve sürülerek azolla eklenir. Çift bir ürün olarak dikim işleminden bir hafta sonra 1000-5000 kg / ha azolla toprağa uygulanır. Kalın bir hasır oluştuğunda, ayaklar altına alınarak birleştirilir. Kalan azolla tekrar gelişir ve ikinci ürün olarak ayaklar altına alınır. Azolla’nın daha iyi büyümesi için 25 ila 50 kg / ha süperfosfat uygulanır ve pirinç tarlalarında 5 ila 10 cm’lik durgun su sürekli olarak muhafaza edilir.

Frankia

Frankia aşılaması, casuarina ve alnus bitkilerinin nodüllerin büyümesini, nodülasyonunu, nitrojenaz aktivitesini ve nodül kuru ağırlığını artırır.

Kaynakça:
sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological
iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku