Çek Cumhuriyeti

cek_cumhuriyeti

Komşuları
Slovakya, Polonya, Almanya ve Avusturya ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
- Bohemya ve Moravya olmak üzere iki bölgede incelenir.
- Bohemya, etrafı yüksek dağlarla çevrili yüksek plato görünümündedir.
- Doğuda Moravya alçak tepelik bir alandır.
- Önemli akarsuları Elbe, Ohre, Morova’dır.

İklim ve Bitki Örtüsü
- Kışlar soğuk, yazlar serin geçer.
- Karasal iklim egemendir.
- Zengin bir bitki örtüsü vardır. Toprakların yaklaşık 1/3’ü ormanlarla kaplıdır.

Tarım ve Hayvancılık
- Topraklarının yarısı tarıma elverişlidir.
- Milli gelir içerisindeki tarımın payı sanayiden azdır.
- Tahıl, şekerpancarı, patates, üzüm en çok yetiştirilen ürünler arasındadır.
- Hayvancılık oldukça önemlidir. Domuz, sığır, koyun yetiştirilir.

Yeraltı Kaynakları
- Yeraltı kaynakları bakımından zengin değildir.
- En önemli madeni taşkömürüdür. Linyit, kurşun, çinko, altın çıkarımı oldukça önemlidir.

Endüstri
- Sanayi oldukça gelişmiştir.
- Sanayi Prag-Plizen bölgesinde yoğunlaşmıştır.
- Enerji sıkıntısı üretim miktarını düşürür.
- Demir-çelik, makine, kimya sanayisi gelişmiştir.

Ulaşım ve Turizm

- Ülkenin kara ve demir yolu ağı yeterlidir.
- Kış turizmi, kaplıca ve ılıca turizmi gelişmiştir.
- En önemli hava limanı Prag’dadır.

Ticaret ve Türkiye ile İlişkileri

- Almanya ile ticareti gelişmiştir.
- Avusturya, Macaristan, Polonya ve Rusya ile de ticareti vardır.
- Türkiye ile ilişkileri 1990’dan sonra gelişmiştir. Çek Cumhuriyeti Türkiye’ye kağıt, demir-çelik, makine ve otomotiv satar. Türkiye’den gıda ve tekstil ürünleri alır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :