Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Devedikeni Bitkisi ve Kullanımı

0 321

Devedikeni karahindiba ve enginarın bir türevi olan bir bitkidir ve yabani enginar olarak da adlandırılmaktadır. Bu bitki Güney Avrupa, Rusya, Asya ve Afrika’ya özgüdür ve şimdi dünya genelinde de yetiştirilmektedir. Bitkinin tohum benzeri meyveleri tıbbi olarak kullanılır. Geleneksel olarak, yapraklar salatalarda, çiçeğin meyvesi de kahve yerine kullanılmıştır. Devedikeni tohumu ekstresinde yüksek oranda konsantre olan aktif bileşenlerin bir karışımı silimar bulunmaktadır.
Devedikeni (Silybum marianum) geniş bir çiçekli bitki ailesine (Asteraceae) ait olan tıbbi bir bitkidir. Geleneksel olarak binlerce yıldır karaciğer fonksiyon bozukluğu veya safra kesesi sorunları ile ilgili çeşitli hastalıklarda karaciğer iksiri olarak kullanılmıştır. Uzun süredir kullanılmasına rağmen, bu kullanımlar için etkinliği ile ilgili klinik kanıtlar eksiktir. Ayrıca karaciğeri yılan zehrine, böcek sokmalarına, mantar zehirlenmesine ve alkol bağımlılığına karşı koruma üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bununla birlikte, bu kullanımlar aynı zamanda sağlam klinik veriye de sahip değildir. Buna paralel olarak, Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (NCCIH)tarafından, sadece birkaç iyi tasarlanmış klinik çalışma yapıldığı için, deve dikenin insanlarda etkili olup olmadığı hakkında çok az şey bildiği sonucuna varılmıştır.

Geleneksel Olarak Kullanımı

Devedikeni Bitkisi ve KullanımıABD‘de, devedikeni en popüler bitkisel takviyeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca dünyanın diğer bölgelerinde, özellikle de en büyük devedikeni üreticisi olan Almanya‘da da kullanılır. Alman Bilim Kurulu, hazımsızlık, toksin kaynaklı karaciğer hasarı, siroz ve karaciğer iltihabı için kullanılmasını önerir. Devedikeni, bilimsel incelemeye alınmakta olan geleneksel bitki kullanımlarına güzel bir örnektir. Toplamda 70’den fazla düşük kaliteli insan incelemesi yayınlanmış olmasına rağmen, birkaç yüksek kaliteli klinik çalışma devedikeni sağlık yararlarını araştırmıştır.
Klinik çalışmalardan elde edilen kanıtların yetersiz olmasına rağmen, devedikeni ekstraktları ve ana aktif bileşeni (sililybin), Avrupa’da yalnızca geleneksel kullanım geçmişlerine dayanarak karaciğer hastalıkları için çareler olarak kabul edilmiştir. Avrupa İlaç Ajansı, klinik kanıtların zayıf olmasına rağmen, devedikeni etkinliğinin makul” olduğunu ve bu bitkinin en az 30 yıl boyunca güvenle kullanıldığına dair kanıtlar olduğunu belirtmiştir.
Bununla birlikte, NCCIH, karaciğer hastalıkları için devedikeni klinik denemelerinin sonuçlarının karıştırıldığını ve titizlikle tasarlanmış iki çalışmanın yararı olmadığını belirtmiştir. Devedikeni takviyeleri tıbbi kullanım için FDA tarafından onaylanmamıştır. Takviyeler genellikle katı klinik araştırmalardan yoksundur. Düzenlemeler onlar için üretim standartlarını belirlemektedir ancak güvenli ya da etkili olduklarını garanti etmemektedir. Takviye yapmadan önce uzman bir doktora danışılması tavsiye edilir.

Biyoaktif Bileşenler (Silybin)

Tohum benzeri devedikeni meyvesi aktif bileşen silimarin içerirken, aşağıdaki bileşenlerde bulunur:
• Diğer flavonoidler (taxifolin, quercetin, kaempferol, apigenin , naringin)
• Yağlar (linoleik, oleik asit ve palmitik asit)
• E Vitamini (Tokoferol)
• Bitki sterolleri (kampesterol, stigmasterol ve sitosterol)
• Bazı şekerler ve proteinler
Silymarin kuru meyvenin %3’üne kadar çıkarken meyve özleri%80’e kadar çıkabilmektedir. Silimarin, aşağıdakileri içeren bir flavonoid kompleksleri karışımıdır:
• Flavonoid Silybin (bir flavonolignan), en aktif bileşen
• Silybin benzeri diğer flavonoid kompleksleri (Silybinler ve izosilbinler A ve B)
Silybin bu karışımın ana aktif bileşiği olduğundan, çoğu devedikeni takviyesi ne kadar içerdikleriyle ölçülür. Çeşitli özütlerdeki Silybin konsantrasyonları değişebilir:
• Ekstraktlarda en yüksek sililybin konsantrasyonu %50- 70’tir
• Yaygın olarak kullanılan takviyelerdeki Silybin konsantrasyonları %20- 40’dır.

Eylem Mekanizması ve Metabolizma

Bilim adamları, silimarinin aşağıdaki biyolojik yollar üzerinde olabileceğini düşündürmektedir:
• DNA ve RNA üretimini artırarak karaciğer rejenerasyonunu arttırır
• Karaciğer hücrelerinin zarını daha az nüfuz ettirerek ilaç ve toksik maddelerden zehirlenmeyi önler
• Hepatit C gibi karaciğer virüslerinin bölünmesini etkiler
• Serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve antioksidan glutatyon seviyelerini yükseltir
• İnflamatuar sitokinleri (TNF-a, INF-b) azaltın ve anti-enflamatuar savunmayı (IL-10 ) yükseltir
Yukarıda önerilen mekanizmalar insanlarda kanıtlanmamıştır. Ek olarak, silimarin zayıf biyo yararlanıma sahiptir. Absorbe edilmiş silimarin hızla parçalanır ve karaciğerde aktif olmayan metabolitlere dönüşür. Deve dikeninin kullanımında iki farklı görüş vardır ve bu gruplar avantaj ve dezavantaj sağladığı konusunda iddialarda bulunmaktadır. Görüşleri şu şekildedir:
Avantajları olduğunu savunanlar:
• İddiaya göre karaciğer sağlığı ve detoks faydaları vardır
• İyi bir antioksidan ve antienflamatuvar olarak kabul edilir.
• Kısa vadeli yan etkiler için nispeten düşük risk bulunmaktadır
Dezavantajı olduğunu savunanlar:
• Zayıf biyo yararlanım olduğu
• Acı tada sahip olması
• Birkaç yüksek kaliteli klinik çalışma
• Uzun vadeli güvenli olup olmadığını bilinmemesi

Sınırlamalar ve Uyarılar

Devedikeni Bitkisi ve KullanımıAdil miktarda klinik veri bulunmasına rağmen, çoğu çalışma düşük kalitededir. devedikeni insanlarda çeşitli hastalık durumları üzerindeki etkilerini belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir. Biyo yararlanım birçok çalışmada, özellikle de aktif bileşiklerin yüksek seviyelerinin kana ulaşması gerektiğinde hastalık durumlarında büyük bir sorun olmuştur. İntravenöz sililybin, zaman zaman kullanılmış; bu, oral takviyeleri almaktan çok farklıdır. Pek çok çalışma sadece hayvanlarda veya hücrelerde yapılmıştır ve bulguları insanlar üzerinde tanımlanamaz.

Güvenlik ve Dozaj

Devedikeni düzgün kullanıldığında güvenli olduğu kabul edilir. Standart devedikeni ekstraktları %70- 80 Silymarin içermelidir. İdeal olarak, silybin içeriği de belirtilmeli ve ~%40 (daha yüksek daha iyi) olarak hesaplanmalıdır. Önerilen denenmiş güvenli dozlar şu şekildedir:
• Çoğu çalışmada kullanılan tipik silimarin dozu, 2 veya 3 doza bölünmüş ~ 420 mg/gün idi.
• Karaciğer hastalığı olan kişilerde, tipik dozaj, 6-8 hafta boyunca standardize edilmiş günde yaklaşık 1.3 g/gün olmuştur (gün boyunca 3 doza bölünmüştür). Bakım için, doz 280 mg/güne düşürülmüştür.
• Viral hepatitli kişilerde, özellikle kronik hepatit C enfeksiyonu olanlarda günde 2.1 g’a kadar silimarin kullanılmıştır. Buna rağmen, IV silybin, ciddi karaciğer hasarı olan kişilerde oral özütlerden daha iyi sonuçlar göstermiştir.
• Mantar zehirlenmesi için çok yüksek dozlarda sililybin IV çözeltisi kullanılır.
• Devedikeni, 4 yıla kadar günlük 420 mg dozlarda güvenle kullanılır. Kanser hastalarında, en yüksek güvenli doz yaklaşık 13 g/gün kısa süreli idi.
Devedikeni ek olarak birçok formda mevcuttur. Silimarin ekstreleri dahil olmak üzere devedikeni takviyeleri, aşağıdakilerin tümünü içerir:
• Kapsüller
• Tabletler
• Tentürler
• İntravenöz çözümler
Devedikeni bir tentür olarak alınırsa acı bir tadı olduğu fark edilir. Bazı kişiler organik devedikeni almanın ek faydalar sağladığını düşünür. Organik olarak yetiştirilen bitkiler bazen daha yüksek konsantrasyonlarda biyo aktif bileşiklere sahiptir, ancak bu devedikeni için doğrulanmamıştır. Satın almaya karar verdiğinde etkin aktif maddelere standartlaştırıldığından emin olmak daha önemlidir.

Yan Etkileri ve Önlemleri

Deve dikeni kullanımında bildirilen yan etkiler şunlardır:
Devedikeni Bitkisi ve Kullanımı• Mide bulantısı, mide ağrısı ve rahatsızlık (en yaygın)
• Hafif ishal
• Baş ağrısı
• Eklem ağrısı
• Cilt alerjileri, kaşıntı ve egzama
• Yorgunluk ve uykusuzluk
• Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma
• İktidarsızlık (nadir)
• Anafilaksi (hayatı tehdit edici ciddi alerjik reaksiyon) (çok nadir)
İlaç etkileşimleri: Devedikeni yiyecek ve ilaç etkileşimleri hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Bitki-ilaç etkileşimleri tehlikeli olabilir ve nadir durumlarda bile hayatı tehdit edici olabilir. Takviye almadan önce daima uzman bir doktora danışılmalı ve kullanılan ilaçlar varsa belirtilmelidir. devedikeni, antidiyabetik ilaç kullanan kişilerde kan şekerini aşırı derecede düşürebilir.
Bazı hücresel araştırmalar devedikeni karaciğerde ilaçları metabolize eden CYP enzimlerini etkileyebileceğini bildirmiştir. İnsan çalışmaları, bu etkinin küçük olduğunu ancak etkileşimlerin mümkün olduğunu göstermektedir. Bazı hayvan çalışmaları, anti-nöbet ilaçları ile etkileşime girebileceğini öne sürmektedir. Nöbet önleyici ilaçlar kullanıyorsa veya kişinin epilepsisi varsa, dikkatli olunmalı ve doktora danışılmalıdır
Hamile ve çocuklarda kullanımı: Deve dikeninin çocuklar, hamile ve emziren kadınlardaki kullanımının güvenli olup olmadığı hakkında yeterli verilerinin bulunmamasından dolayı devedikeni ile temas etmemeleri en doğru hareket olacaktır.
Kedi ve köpeklerde kullanımı: Devedikeni bazen kedilerde ve köpeklerde kullanılır. Ancak biyo yararlanım insanlarda olduğu gibi bir sorundur. Evcil hayvanlar için devedikeni kullanmak istiyorsa, köpeklerde araştırılmış olan fosfatidilkolin ile birlikte bir devedikeni formülasyonu ile devam edilmelidir. Veterinerin önerdiği doz; kedi veya köpeğin boyutlarına, ağırlıklarına göre adapte edilmesiyle belirlenen dozdur ve onun aşılmaması gerekir.

Kaynakça:
botanical.com
indigo-herbs.co.uk
permaculture.co.uk

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.