Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Vasküler (Damarsal Kaynaklı) Migrenlerin Biyolojik Sebepleri

0 2.209

Baş ağrısı ve migren birçok kişinin yakındığı bir sağlık problemidir ve birçok nedeni olabilir. Baş ağrısı ve migren yaşayan kişilerin yaşadığı problem hakkında bilgi sahibi olması, nedenlerini uygulanacak tedavi yöntemlerini belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Damarlardaki vasküler kısıtlama ve genişlemede migren ve baş ağrısı nedenlerinden biri olabilmektedir. Bu makale migren ve baş ağrılarının nedenini belirlemeye odaklı olarak bilgiler verilmiştir.

Migren ve Baş Ağrısının Başlıca Nedeni: Enflamasyon

Bilimsel alanda migrenlerin öncelikle damar (kan damarı) veya nörolojik işlev bozukluğu (nöronların işlev bozukluğu) olup olmadığı tartışmalıdır, ancak ikisinin de önemli bir rolü vardır. Vasküler veya nörolojik olsun, kaynak muhtemelen iltihaplanma ile ortaya çıkmaktadır. Enflamasyon doğrudan damar sistemini etkiler ve ROS’a neden olarak nöronlara zarar verebilir. Bununla birlikte, migren veya başka tür baş ağrısı yaşayanlar uzman bir doktora danışmalı, altta yatan neden belirlendikten sonra, durumu hafifletmek ve önlemek için gereken tedaviye başlanmalıdır.

Migren ve Baş Ağrıları

Kronik migren, ana semptom olarak baş ağrıları olan bir hastalıktır. İzole edilen baş ağrıları genellikle migrenlerle aynı süreçlerden kaynaklanmaz. Kronik migrenlere genellikle çok fazla damarlanma neden olmaktadır. Baş ağrısı çok fazla vazodilatasyon veya vazokonstriksiyondan kaynaklanabilir. Birinin her iki neden için de bir eğilimi varsa, bazı tetikleyiciler baş ağrısına yol açan noktaları tetikleyebilir. Migrenler daha tutarlı ve kronikken, vazokonstriksiyon baş ağrıları daha sporadiktir ve stres veya tiraminler (her ikisi de vazokonstrüksiyona neden olan) gibi çevresel tetikleyiciler tarafından uyarılma olasılığı daha yüksektir. Migren, küme baş ağrıları ve egzersiz baş ağrıları genellikle vazodilatasyondan kaynaklanır. Gerilim baş ağrısına vazokonstriksiyon neden olmaktadır.

Migrenlere Katkıda Bulunan Vasküler İnstabilitenin Üç Ana Sebebi

Vasküler (Damarsal Kaynaklı)  Migrenlerin Biyolojik SebepleriBu üç neden birbiriyle oldukça bağlantılıdır ve bir neden diğerine katkıda bulunabilir. Gerçekleşen birçok etkileşim nedeni vardır ve enflamasyon endokrin ve nörotransmitter seviyeleri etkilerken bunlar da iltihaplanmayı düzenleyebilir. Herhangi bir hormon başka bir hormonda bir artış veya azalmaya yol açabilir. Ana nedenlerden 3 tanesi şu şekildedir:
1) Enflamasyon: Enflamasyon yaralanmaya doğal ve sağlıklı bir cevaptır, ancak kronik olarak yüksek seviyeler sorunludur. Spesifik olarak, IL-1b olarak adlandırılan bir sitokin, COX-2’yi arttırır ve bu da trigeminal sinirin (bir ağrı aracı) kalsitonin geni ile ilgili peptidi (CGRP) serbest bırakmasına neden olur. CGRP salınımı, belki de en önemli migren nedenidir. Bazı migren atakları sırasında, dış juguler venden alınan hem tükürükte hem de plazmada artmış CGRP konsantrasyonları bulunabilir.
Ayrıca, intravenöz alfa-CGRP uygulaması, migrenlere duyarlı kişilerde baş ağrısına yol açabilir. Tümör nekroz faktörü alfa (TNF), başka bir sitokin, aynı zamanda, CGRP geninin [ekspresyonunu artırabilir. TNF ve NF-kb (bir transkripsiyon faktörü) tarafından indüklenen iOS, CGRP geninin ekspresyonunu da arttırır. MAPK, CGRP salgılayan inflamatuar süreçte de önemli bir role sahiptir. MAPK, şekerin, özellikle fruktozun neden olduğu AGE’lerden kaynaklanmaktadır.
iNOS, nitrik oksit üreterek vazodilatasyona neden olur. Auralı migren hastaları endotel nitrik okside karşı duyarlılığı arttırmıştır. Sonuç, kan akımı arttığında garanti edilenden daha fazla damar genişlemesidir. Enflamasyonun rolünü daha da destekleyen çalışmalar, migren hastalarının TNF-alfa yapan gende bir varyasyona sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Bu kişiler migren insidansıyla ilişkili olan TNF-G/A polimorfizmine sahiptir. Bu varyasyon, bu kişilerin bir yaralanma, enfeksiyon veya enflamatuar ajana yanıt olarak daha fazla TNF yükselmesine neden olur. Bu salınan CGRP daha sonra meningeal damarların çevresinde bulunan CGRP reseptörlerine bağlanır ve aktive olur, vazodilatasyona, mast hücre degranülasyonuna ve sızdıran kan damarlarına neden olmaktadır (ekstravazasyon).
Bu nedenle, yaralanmalardan kaynaklanan akut inflamasyon krizleri, bu migrenleri şiddetlendirebilir. Genel olarak, akut inflamasyon, çeşitli enflamatuar mediatörlerin hareketleriyle indüklenen vazodilatasyon, artan geçirgenlik ve artan kan akışı gibi belirgin vasküler değişiklikler ile karakterizedir. İnflamasyon aynı zamanda mitokondriye de zarar verebilir. Mitokondriyal disfonksiyon, ROS üretimi ve NF-B aktivasyonu ile inflamasyonu artırabilir.
Enflamasyon, glutamat eksitotoksisitesine neden olur ve sitokin IL-1b de bu konuda önemli bir rol oynamaktadır. Eksitotoksisite, nöronal zarı parçalayan, zararlı kimyasalların ve iyonların hücrenin mitokondriya girmesine ve nihayetinde bozunmasına izin veren serbest radikallerin ve fosfolipazların artması gibi olaylar dizisine neden olur. İnflamasyon ayrıca migrenlere de katkıda bulunur, çünkü aynı zamanda büyük bir ağrı yolunu da barındıran ana yüz sinirlerinden biri olan trigeminal sinirde değişikliklere neden olur. Migren hastalarının diğer insanlara göre beyne kan sağlayan eksik bir arter ağına sahip olma olasılığı daha yüksektir. Bu yapısal fark, sık sık baş ağrılarına neden olabilir veya baş ağrılarının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.
2) Endokrin Düzensizliği: Bu endokrin / hormonal sistemde, bazen de HPA ekseninin dengesiz seviyelere neden olduğu bir işlevsizliktir:
• Kortizon- vazokonstriksiyona neden olur
• Anjiyotensin II- vazokonstriksiyona neden olur
• Vazo pressin- vazokonstriksiyona neden olur
• Nöropeptid Y- vazokonstriksiyona neden olur
• Epinefrin ve norepinefrin – vazokonstriksiyona neden olur
• Testosteron- vazokonstriksiyona neden olur
• Melatonin- vazokonstriksiyona neden olur
• P maddesi- vazodilatasyona neden olur
• Östrojen- vazodilatasyona neden olur
Vasküler (Damarsal Kaynaklı)  Migrenlerin Biyolojik SebepleriBu hormonal liste kapsamlı değildir, ancak bunlar büyük faktörlerdir. Bu hormonların her biri vasküler sistemin modüle edilmesinde rol oynadığından, endokrin sistemin düzensizliğinin ya vazodilasyona ya da vazokonstriksiyona neden olacağı açıkça görülmektedir. Hormonal sinyalleme çarpmadığında ve yanlış zamanda salgılandığında bir veya daha fazla hormonun çok az veya çok fazla salgılanması durumunda, aşırı vazodilasyon veya vazokonstriksiyon alınır. Ayrıca P maddesi ve ağrı algısı tarafından oynanan bir rol olabilir. P maddesi glutamat ile birlikte salınır, bu nedenle eğer çok fazla glutamat salınırsa ağrı algısında bir artış olabilir. P maddesi ayrıca nörojenik iltihaplanmaya da neden olmaktadır.
3) Nörotransmiter düzensizliği: Glutamat (ve aspartat), serotonin, asetilkolin ve GABA, vazodilatasyon ve vazokonstriksiyonda aşağıdaki rolü oynamaktadır:
• Glutamat vazodilatasyona neden olur.
• GABA vazodilatasyona neden olur.
• Serotonin vazokonstriktördür- Serotonin eksikliği vazodilatasyona neden olur.
• Asetilkolin bir vazokonstriktördür. Asetilkolin eksikliği vazodilatasyona neden olur.
Domuzlarda yapılan bir araştırma, ana nörotransmitter olan glutamatın, serebral dolaşımda vazoaktif olduğunu tespit etmiştir. Glutamat vazodilatasyona NMDA reseptörleri yoluyla nitrik oksit aracılık etmektedir. Vazokonstriktör olan serotonin seviyeleri, migren sırasında azalırken, IV serotonin infüzyonu migreni iptal edebilir. Aslında, serotonin yanı sıra ergotamin, dihidroergotamin ve diğer antimigrain ajanları dış karotid dolaşımında her zaman vazokonstriksiyon üretir.
Asetilkolin bir vazokonstriktördür. Keçilerde yapılan bir araştırmaya göre, GABA’nın (1-100 mikrogram) doğrudan beyin dolaşımına uygulanması, beyin kan akışında doza bağlı artışlar sağlamıştır. P maddesi glutamat ile birlikte salınır, bu nedenle eğer çok fazla glutamat salınırsa ağrı algısında bir artış olabilir.

Hangi Kategori Vasküler Migren İçindedir?

Aşağıda, vasküler migren tipini belirlemeye yardımcı olabilecek semptomların bir listesi bulunmaktadır. Birçoğunu tecrübe edilirse kişi doktoruyla görüşmelidir. Böylece uygun şekilde teşhis koyarak, atakları tedavi etmesine yardımcı olur ve önlemek için ilaçlar yazılabilir.
Azodilatör baş ağrıları
Baş ağrıları, aşağıdakilerin sonucunda meydana gelirse vazodilatasyondan kaynaklanabilir:
• Sıcaklık
• Cinsel ilişki ve mastürbasyon sonrası
• Egzersiz sırasında veya sonrasında
• Bir enfeksiyon veya hastalık
• Zarar
• Hassas oldukları yiyecek veya kimyasalları yutmak (glüten, kazein vb.)
• Hipoglisemi
• MSG
• Perimenopozal kadınların sıcak basması (östrojenden vazodilasyonu arttırır) Östrojen ayrıca hamilelikte ve menarşta dalgalanır
• Adet sonrası östrojen seviyeleri en geç ~ 11-13 gün sonra
Egzersiz, enfeksiyon, yaralanma ve yiyecek intoleransları iltihaplanmaya neden olabilir, bu da vazodilatasyona yol açabilir. İnsanlar genellikle, ancak her zaman değil, ortalama kan basıncından daha düşüktür çünkü vazodilatasyon kan basıncını düşürür. MSG veya aşırı glutamin/glutamik asit tüketimi, damar giderici migrenleri kötüleştirebilir, çünkü glutamat fazlalığı, vazodilatasyona neden olur. MSG’nin neden olduğu zararın derecesi muhtemelen minimumdur.
Bunun yerine, glutamat fazlalığının, yüksek glisemik indeksli yiyecekler yemekten, hiperinsülinemiden, oruç tutmaktan, öğün atlamaktan veya gerçekten düşük karbonhidrat diyetinden kaynaklanan diyet gibi glutamat tüketen, hipoglisemi gibi pek çok faktörden kaynaklanması daha olasıdır. Aynı zamanda, düşük oksijen seviyesi, glutamat eksitotoksisitesine neden olabilir, örneğin çok stresli olunduğunda nefes almayı unutulur, ancak uyku apnesinin bir sonucu olarak daha büyük olasılıkla baş ağrısı yaşanabilir.
Vazodilatör baş ağrıları, aspirin gibi steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlara (NSAID’ler) en az tepki gösterir çünkü aspirin ağrıyı bir dereceye kadar bloke edip enflamasyonu düşürürken, bir vazodilatörün kendisidir. Böylece bir şekilde baş ağrısını daha iyi hale getirirken (iltihabı azaltarak) bir başkasında sorunu şiddetlendirir (vazodilasyonu artırarak). Eğer kişinin baş ağrıları aspirinle düzelmezse, bu durum vazodilatasyondan kaynaklandığının bir başka göstergesidir.
NSAID’lerin küme veya egzersiz başağrısı gibi vazodilatuvar baş ağrıları için çalışmadığı gösterilmiştir çünkü NSAID’lerin vazodilatuvar eylemleri sadece vazokonstriktif baş ağrıları için yardımcı olacaktır. Alerjiler ve alerjik reaksiyonlar, bu baş ağrısını tetikleyen veya kötüleştiren inflamatuar bir cevaba neden olmaktadır.
Vazokonstriksiyon baş ağrıları
Vazokonstriksiyon baş ağrıları olan kişiler genellikle daha yüksek kan basıncına sahip olacak ve stres zamanlarında atak geçireceklerdir. Gerilim baş ağrıları buna iyi bir örnektir. Stres ve tiraminler, örneğin vazokonstriksiyonu tetikleyebilir. Stres kortizol, epinefrin ve norepinefrin yoluyla vazokonstriksiyonu tetikler. Açlık veya öğün atlama, duygusal stres, ani sıcak- soğuk değişimi, parlak ışıklar ve yüksek ses gibi herhangi bir uyaran, ağrılara neden olan stres hormonları serbest bırakarak ağrıları kötüleştirebilir. Vasküler (Damarsal Kaynaklı)  Migrenlerin Biyolojik Sebepleri
Eskimiş peynirlerde ve diğer gıdalarda bulunan tiraminler, norepinefrini nöronal saklama veziküllerinden uzaklaştırır ve bu da vazokonstriksiyona neden olur. Bu baş ağrıları sık sık gelebilir ancak vazodilatör baş ağrıları kadar tutarlı değildir. Bu baş ağrıları, aspirin gibi NSAID’lere sıklıkla cevap verir, çünkü aspirin hem ağrı kesici hem de vazodilatördür. Ve aslında, araştırma gerginlik baş ağrıları için etkinliğini göstermektedir. Vazokonstriktif baş ağrıları olan kişilerin şu koşullara sahip olma olasılığı daha yüksektir:
• Stres
• Anjiyotensin II’nin neden olduğu yüksek tansiyon
• Yüksek kolin dozu
SSRI ve triptofan gibi serotonerjik veya yüksek seviyede triptofan içeren yiyecekler serotonin düzeylerini artırabilir ve muhtemelen vazokonstriksiyon baş ağrılarını şiddetlendirebilir. İnflamasyonunu azaltmanın doğal ve daha hedefli yollarıyla ilgileniliyorsa iltihaplı sağlık raporunu gözden geçirilmesi önerilir. Genetik tabanlı diyet, yaşam tarzı ve inflamasyon seviyelerini azaltmaya yardımcı olabilecek ek ipuçları verir. Öneriler kişinin genlerinize göre kişiselleştirilir.

Kaynakça:

ncbi.nlm.nih.gov
iasp-pain.org
sciencedirect.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku