Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Diktatörler ve Lakapları

0 1.602

Adolf HİTLER “Kurt”

Diktatör denilince akla gelen ilk isim, kuşkusuz yakın tarihin en çok konuşulan ve tartışılan siması, Nazi diktatörü “Adolf Hitler”dir. İktidara geldiği Almanyada kısa süre içerisinde; oluşturduğu , adeta iyi yağlanmış bir tabanca gibi çalışan Nasyonal Sosyalizm İdeolojisiyle Alman sanayisini şahlandırmış Alman ekonomisini tarihinde görülmemiş bir canlılığa kavuşturarak Avrupaya hükmeder hale getirmiştir.

Adolf ismi aslında kelime manası bakımından kendisine takılan lakabı ifade etmektedir.Adolf kelimesi eski almancada Asil Kurt manasına gelir.Nitekim Adolf Hitlerin kendisine yakıştırılan bu isim Kendisi için kurulan çeşitli mekanların da ismi olmuştur. Polonya sınırları içerisinde kalan ve Hitlerin Barbarosa harekatını yönetmek için kullandığı Wolfenstein Kurdun İni anlamına gelen bu yer , bu mekanlardan en ünlüsüdür. Adolf Hitlerin bu lakabı almasında gerçekten lakabı ve ismiyle özdeşleşen bir kişiliğinin olması gerçekten ironik ve enteresandır. Nazi diktatörü hayatını kaleme aldığı, Kavgamda ortaya koyduğu yırtıcı ve mücadeleden vazgeçmeyen kişiliğiyle dünya tarihin son bin yılına damgasını vuran eylemleriyle, bu lakabı almayı fazlasıyla hak etmiştir.

5109_443pxjosef_stalin-1Josef STALİN “Çelik”

Gerçek adı İosif Vissariyonoviç Çugaşvili olan, Stalin’in lakabı aynı zamanda kendisine soyadı olarak verilen Çelik’tir. Stalin’e bu isim, diğer diktatörlerden farklı olarak kendisi tarafından verilmiştir.Stalin Çarlık rejimine karşı yürüttüğü illegal faaliyetlerde bu adı kendisine bir kod ad olarak kullanmıştır. Leninin ölümünden sonra Sovyetlerin başına geçen Stalin başkanlığı boyunca tarihin gördüğü en kanlı en kanlı savaşı yönetmek zorunda kalmıştır.Nazi savaş makinesinin durdurulamaz gücünü Sovyet topraklarından def etmiş, Savaştan önce sağlam, disiplinli ve savaşkan bir ordu oluşturabilmek için onlarca kudretli generali astırarak dünyanın en ezici ordularından birine komuta etmiştir.Bütün bu zorlu başarılar hep işte Çelikten iradenin sembolü olarak kendisine verilen ismin haklılığını ortaya koymuştur.

benBenito Mussolini”Lider”

Asıl adı Benito Amilcare Andrea Mussolini olan İtalyan diktatörü Mussolini, Hitlerle beraber II. Dünya Savaşında faşist bloğun en tartışılan figürlerinden biri olmuştur.Dünya faşist hareketlerinin aslında ilk teorisyenlerinden ve uygulayıcılarındandır.İtalyadaki diktatörlük hakimiyeti boyunca kendisine Duçe Lider unvanını vermiştir. Mussolininin taşıdığı bu unvan tek adam rejimlerinde kurtarıcı misyonu olduğu düşünülen birçok lider için de aynen görülebilir.
Nitekim Nazi diktatörü Adolf HİTLER için de FÜHRER Lider unvanının halk nezdinde önemli karşılık bulduğu söylenebilir. Mussolininin kendisine bu unvanı vermesi diğer diktatörlerin karakterleriyle örtüşen ve mücadele ruhlarını yansıtan bir nitelikten öte daha çok faşizmdeki tek adam ilkesine dayanmaktadır.

Francisco “Franco Önder”5109_220px-franco0001

İspanya da uzun yıllar yönetim erkini tek başına elinde bulunduran Franco, tarihte iktidarını en uzun süre devam ettiren diktatör olarak anılmaktadır.Diğer birçok diktatör gibi askeri kökenli olan Franco kendisine El Caudillo önder unvanını vermiştir.Ülkede meydana gelen sağ-sol çatışmasında solcu bir partinin hükümete gelmesinden sonra İspanyanın eski monarşik yapısına dönmesi için ordudaki bazı subay arkadaşlarıyla hükümeti devirmek için oluşturduğu askeri birliğe komuta ederek uzun yıllar sürecek İspanya İç Savaşını başlatmış savaş sonunda iktidarı ele geçirerek 1976 yılına kadar ülkeyi tek başına yönetmiştir.

5109_indir_(1)Mao ZEDONG “Başkan Mao”

Tarihin akışına yön veren öteki diktatörlerden farklı olarak, Mao Zedong bambaşka bir yönetim anlayışı sergilemiştir.O mücadelsine başlarken 400 milyonluk ülkesinde kademeli olarak gerçekleştirdiği reformlarla günümüzün endüstri ve teknoloji üssüne dönüşümün temellerini atmıştır.Komünizmin uzak doğudaki kalesinin mimarı olan Mao, gerek iktidarı ele geçirmek savaşında gerekse de iktidara geçtikten sonra gerçekleştirdiği reformlarda daima topluma yön veren önderlik vasfını taşıdığından, kendisine Komünist literatüre uygun olarak “Başkan” unvanı verilmiştir.

Yazar:Erdal Uğur

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.