Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Ekonomik Açıdan Kentleşme

0 322

Bireyin hayatta kalabilmesi ve toplumların devamlılığını sağlayan en önemli etken ekonomidir. Bireyler ekonomik faaliyetlerine göre diğer etkinliklerini belirlemekte ve hatta toplumların yaşam tarzlarının oluşmasında ekonomik faktörler etkili olmaktadır.
Kentlerde başta nüfusun artması ile birlikte ekonomi tarımdan çok sanayi ve hizmet sektörüne kaymaktadır. Üretim ve tüketim sanayi üzerine kurulmakta ve kent de yaşayan kişilerin geçim kaynağını oluşturmaktadır.
Bireylerin hayatta kalabilmeleri ve hayat standartlarını yükseltebilmeleri elde ettikleri gelire bağlıdır. Kırda meydana gelen üretim fazlası artı ürüne neden olmaktadır. Elde edilen artı ürün ile kırda yaşayan kişi sayısı orantılı olmadı için artı ürünü satacak bir Pazar bulamayan kır halkı kente yönelmektedir. Bu durum kırdan kente göç hareketine neden olan ekonomik nedenlerden sadece bir tanesidir.
Ekonomik Açıdan KentleşmeGelişen teknoloji ile birlikte tarımda insan gücü yerini teknolojik makinalara bırakmıştır. Daha önceki dönemde tarımda çok kişi ile uzun sürede elde edilen ürünler teknoloji ile birlikte az zamanda bir makine ile elde edilebilmektedir. Makine ile yeni girdilerin tarım alanlarında kullanılması ile birlikte tarımda çalışmasına gereksinim duyulan insan gücü miktarını azaltmıştır.
Tarımsal verimlilik için gereken çalışmaların yapılmaması ya da yeterli düzeyde yapılmaması sonucu tarımsal verimliliğin düşmesi hasat zamanı istenilen miktarda ürün alınamaması da kente göçe neden olmaktadır. Bunların toprakların miras kanunu çerçevesinde çok parçalanmış olması, sulama kanallarının yetersizliği, iklim koşulları ve erozyon itici etmenleri güçlendiren nedenlerdir. toprak kullanımı ile ilgili sorunlar genellikle az gelişmiş ülkelerde görülmektedir.
Kırda yaşanan işsizliğin yanı sıra kır hayatı bireylere yeni iş imkanı sunamamak da ve yeni bir yeri açma konusunda her olanağı sağlayamamaktadır. Kent hayatı bireylere ucuz ve kullanışlı ulaşım sistemi, iş yeri yapmak için elverişli arsa ve arazi, çeşitli yardımcı hizmetler, araştırma ve eğitim kolaylıkları, yedek hammadde stokları yapma olanağı sunmaktadır.

Yazar: Nagihan Albayrak

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.