sanayi

Bireyin hayatta kalabilmesi ve toplumların devamlılığını sağlayan en önemli etken ekonomidir. Bireyler ekonomik faaliyetlerine göre diğer etkinliklerini belirlemekte ve hatta toplumların yaşam tarzlarının oluşmasında ekonomik faktörler etkili olmaktadır. Kentlerde başta nüfusun artması ile birlikte ekonomi Yazının Devamı

Kentleşme Kent belli bir nüfusu bünyesinde barındıran ve kır yaşamına göre daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Kentleşme sadece nüfus sayısı ile alakalı değildir. kentleşme nüfus miktarının artmasının yanı sıra kentin ekonomik, sağlık ve eğitim alanında Yazının Devamı

Sanayi İnkılabı binlerce yıllık insanlık serüvenini bambaşka bir boyuta taşıdı. İnkılap sonrası, ziraat ve ticaret faaliyetlerine dayalı imparatorluklar yerini sanayi üretiminin ön plana çıktığı modern ulus devletlerine bıraktı. Her anlamda güçlenmek isteyen ülkeler yeni coğrafyaları Yazının Devamı

Dördüncü sanayi devrimi de denilen "Sanayi 4.0", üretim teknolojilerini, siber-fiziki sistemleri, nesnelerin internetini, bulut bilgi işlemini ve bilişsel bilgi işlemini içeren otomasyon ve veri alış verişinin adıdır. Sanayi 4.0, mekatronik mühendisliğiyle, "akıllı fabrika" olarak adlandırılan Yazının Devamı

Basel, Avrupa ülkelerinden İsviçre'de bulunan bir yerleşim yeridir. Hukuki statüsü şehir olan bu yerleşim yeri, ülkenin en önemli lokasyonlarından biridir. İsviçre açısından çok önemli bir yer olan Basel, tipik bir Alman şehri özelliğine sahiptir. Her Yazının Devamı

Makyaj, çok çeşitli amaçlarla, güzel görünümü sağlayan, kusurları kapatmayı amaçlayan, tarihten günümüze kadar yaşamın içinde oldukça yer almış bir işlemdir. Sahnelerde yapılan ve sanatçıların kullandıkları makyaj türleri sadece güzellik açısından değil, aynı zamanda rollerine bürünmelerini Yazının Devamı

Meslek odaları, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki anlamda yapılan işlerini kolaylaştırmak, mesleğin çıkarlarını korumak, meslektaşların birbirleri ile iletişim kurmasını ve dayanışmasını sağlamak amacıyla kurulan kuruluşlardır. (daha&helliip;)

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :