Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

En İlginç Fizik Fikirleri

0 1.101

Fizikte, özellikle modern fizikte pek çok ilginç fikirler vardır. Madde bir enerji hali olarak var olurken, olasılık dalgaları evrene yayılır. Varoluşun kendisi, yalnızca mikroskobik, boyut-ötesi sicimler deki titreşimler olarak var olabilir. İşte bu fikirlerin en ilginçlerinden bazıları modern fizikte bulunmaktadır. Bazıları görelilik gibi tam gelişmiş teorilerdir, ancak diğerleri prensiplerdir (teorilerin üzerine inşa edildiği varsayımlar) ve bazıları mevcut teorik çerçeveler tarafından yapılan sonuçlardır. Ancak hepsi gerçekten çok tuhaf ve ilginç fikirlerdir. Bu yazıda fizik biliminde en tuhaf olan 10 fikir üzerine bilgiler bulunmaktadır.

Dalga Parçacık İkili

Madde ve ışık aynı anda hem dalgaların hem de parçacıkların özelliklerine sahiptir. Kuantum mekaniğinin sonuçları, belirli deneye bağlı olarak dalgaların parçacık benzeri özellikler sergilediğini ve parçacıkların dalga benzeri özellikler sergilediğini açıkça ortaya koymaktadır. Kuantum fiziği, bu nedenle, belirli bir noktada belirli bir noktada var olan bir parçacığın belirli bir zamanda bulunma olasılığı ile ilgili dalga denklemlerine dayanarak madde ve enerjinin tanımlarını yapabilir.

Einstein’ın Görelilik Teorisi

En İlginç Fizik FikirleriEinstein‘ın görelilik teorisi, fizik yasalarının nerede bulunduklarına veya ne kadar hızlı hareket ettiklerine veya hızlandıklarına bakılmaksızın tüm gözlemciler için aynı olduğu ilkesine dayanmaktadır. Bu görünüşte sağduyu ilkesi, özel görelilik biçiminde yerelleştirilmiş etkileri öngörür ve kütle çekimini genel görelilik biçiminde geometrik bir fenomen olarak tanımlamaktadır.

Kuantum Olasılığı ve Ölçüm Problemi

Kuantum fiziği, bir parçacığın belirli bir noktada bulunma olasılığını gösteren Schroedinger denklemi ile matematiksel olarak tanımlanır. Bu olasılık, sadece cehaletin bir sonucu değil, sistem için temeldir. Ancak bir ölçüm yapıldığında kesin bir sonuca sahip olunur. Ölçüm problemi, teorinin ölçüm eyleminin aslında bu değişime nasıl neden olduğunu tam olarak açıklamamasıdır. Sorunu çözme girişimleri bazı ilginç teorilere sebep olmuştur.

Heisenberg Belirsizlik İlkesi

Fizikçi Werner Heisenberg, Heisenberg Belirsizlik İlkesini geliştirdi; bu, bir kuantum sisteminin fiziksel durumunu ölçerken elde edilebilecek kesinlik miktarında temel bir sınır olduğunu söylemektedir. Örneğin, bir parçacığın momentumunu ne kadar kesin ölçülürse, konumunu ölçmede o kadar az hassas olunur. Yine Heisenberg’in yorumunda, bu sadece bir ölçüm hatası veya teknolojik sınırlama değil, gerçek bir fiziksel sınırdır.

Kuantum Dolanıklığı ve Yerel Olmama

Kuantum teorisinde, belirli fiziksel sistemler dolaşık hale gelebilir, yani durumlarının başka bir yerdeki başka bir nesnenin durumuyla doğrudan ilişkili olduğu anlamına gelir. Bir nesne ölçüldüğünde ve Schroedinger dalga fonksiyonu tek bir duruma çöktüğünde, diğer nesne karşılık gelen durumuna çöker. Ve bu durum nesneler ne kadar uzakta olursa olsun geçerlidir, yani yerelliktir. Bu kuantum dolanıklığını yani uzaktan ürkütücü eylem olarak adlandıran Einstein, EPR Paradoksu ile bu kavramı aydınlatmıştır.

Birleşik Alan Teorisi

Birleşik alan teorisi, kuantum fiziğini Einstein’ın genel görelilik teorisiyle uzlaştırmaya çalışan bir teori türüdür. Kuantum Yerçekimi, Sicim Teorisi / Süper Sicim Teorisi / M-Teorisi ve Döngü Kuantum Yerçekimi dâhil olmak üzere birleşik alan teorisi başlığı altında yer alan birkaç özel teori vardır.

Büyük Patlama- Bing Bang

En İlginç Fizik FikirleriBu evrenin genişlemesindeki öngörüler Albert Einstein Genel Görelilik Teorisi nin geliştirilmesi ile başlamıştır. Georges Lemaitre, bunun evrenin tek bir noktada başladığını gösterdiğini düşünüyordu. Fred Hoyle, radyo yayını sırasında teoriyle alay ederken “Big Bang” adını vermiştir. 1929’da Edwin Hubble, uzak galaksilerde Dünya’dan uzaklaştıklarını gösteren bir kırmızıya kayma keşfetmiştir. 1965’te keşfedilen kozmik fon mikrodalga radyasyonu, Lemaitre’nin teorisini desteklemiştir.

Karanlık Madde ve Karanlık Enerji

Astronomik mesafeler boyunca, fiziğin tek önemli temel kuvveti yerçekimidir. Gökbilimciler hesaplamalarının ve gözlemlerinin tam olarak uyuşmadığını keşfetmişlerdir. Bunu düzeltmek için karanlık madde adı verilen tespit edilmemiş bir madde biçimi teorileştirilmiştir. Son kanıtlar karanlık maddeyi desteklemektedir. Başka çalışmalar da karanlık bir enerjinin olabileceğini göstermektedir. Mevcut tahminler, evrenin % 70 karanlık enerji, % 25 karanlık madde ve evrenin sadece % 5’inin görünür madde veya enerji olduğu yönündedir.

Kuantum Bilinci

Kuantum fiziğindeki ölçüm problemini çözme girişimlerinde (yukarıya bakınız), fizikçiler sıklıkla bilinç problemiyle karşılaşırlar. Çoğu fizikçi bu sorundan kaçmaya çalışsa da, bilinçli deney seçimi ile deneyin sonucu arasında bir bağlantı var gibi görünmektedir. Bazı fizikçiler, en önemlisi Roger Penrose, mevcut fiziğin bilinci açıklayamayacağına ve bilincin tuhaf kuantum alemiyle bir bağlantısı olduğuna inanmaktadırlar.

Antropik İlke

Son kanıtlar, evrenin biraz farklı olsaydı, herhangi bir yaşamın gelişmesi için yeterince uzun süre var olmayacağını gösteriyor. Tesadüfe dayalı olarak, içinde var olabileceğimiz bir evrenin olasılıkları çok küçüktür. Tartışmalı Antropik İlke, evrenin ancak karbon temelli yaşamın ortaya çıkabileceği şekilde var olabileceğini belirtir. Antropik İlke ilgi çekici olsa da, fiziksel bir teoriden çok felsefi bir teoridir. Yine de, Antropik İlke, ilgi çekici bir entelektüel bilmece oluşturmaktadır.
Görelilikten kuantum fiziğine kadar en tuhaf fizik olgusu, bilimin sıkıcı olduğunu düşünen insanları yanıltan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Fizik tuhaftır ve bu inkar edilemez bir gerçektir. Olasılıklar dışında var olmayan parçacıklar; ne kadar hızlı hareket ettiğine göre değişen zaman; bir kutuyu açana kadar canlı ya da ölü olabilecek ölü canlılara kadar birçok tuhaflığı barındıran fizik bilimi yüzyıllardır insanlık tarihine hizmet vermektedir. Fizik ile ilgili cevaplanması gereken birçok soru vardır ve olmaya da devam edecektir. Belki de fiziği popüler yapan bu durumudur.

Kaynakça:
https://www.telegraph.co.uk/news/science/6546462/The-10-weirdest-physics-facts-from-relativity-to-quantum-physics.html

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.