Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Eş Mülkiyetli( Kondo) Otel Nedir?

1 242

Eş Mülkiyetli( Kondo) Otel Nedir?Her odasının farklı bir bireye satılması veya odalar sahipleri tarafından kullanılmadığı zaman ortak bir yönetim ile yabancı müşterilere de kiralanabilen bir otel çeşididir. Bir otel odasını satın alan bireyler o odanın tam tapusuna sahip olmuş olurlar. Eğer birey isterse satın almış olduğu odayı bir başka kişiye satabilir ya da ipotek ettirebilir. İngilizce karşılığı ‘Co’ ve ‘Dominium’ kelimelerin birleşmesi ile ortaya çıkan ‘Condominium’dur. Tam Türkçe karşılığı getirilememiş olmasına rağmen eş mülkiyet kelimesi uygun görülmüştür. Devre mülkiyetleri düzenlemeleri temelde ikiye ayrılmaktadır.

Birincisi, Devre Mülk (Direct interest ownership)’tür. İkincisi ise, Devre Tatil (right-to-use)’dir. Devre mülk, mesken olarak ortak maliklerden her biri için yılın belirli dönemlerinde mülkten yararlanma hakkı ve müşterek mülkiyet payı haklarına denmektedir. Devre mülk hakkı tapu dairesinde düzenlenmiş resmi bir senet ile oluşturulmaktadır. Devre tatil ise, en az üç yıl süre olmak şartı ile belirli dönemlerde en az bir haftadan az olmayacak bir dönem için, bir ya da daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının bedeli karşılığında sözleşme ile kurulan bir tatil sistemidir.

Devre mülk ile devre tatil arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, devre mülk sistemi tatilciye ‘ayni hak’ tanır. Devre tatil sistemi ise tatilciye ‘şahsi alacak hakkı’ sağlamaktadır. Devre mülkte, kişiler kendi dönemleri içerisinde odanın tam mülkiyetine sahip olurlar, Fakat devre tatil sisteminde bireyler kendi zaman dilimlerinde sadece odadan yararlanma hakkına sahip olabilmektedirler. Devre tatil sisteminde odanın kullanım hakkı ömür boyu değil, belirli bir süre için geçerli olmaktadır. Bu süreler 10, 15, 49 ya da 99 yıl olabilmektedir. Devre mülk ve devre tatil sistemlerinin ortak yanı ise, her ikisinde de hakların bireyler arasında alınıp satabilme ya da el değiştirmelerin olabilmesidir.

Yazar: Semahat Göker

1 yorum
  1. Yunus sanaldi diyor

    Maliye ogrencisiyim bu konuyu araştırma ödevi olarak aldım(işletme dersi )çok bi kaynak da bulamadım,daha fazla bilgi için rahatsız ediyorum

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.