Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Fizostigminin Kullanım Alanları

0 312

Başlangıçta Afrikalı kabileler tarafından suç ve büyücülük denemelerinde kullanılan alkaloid fizostigmin, bugün esas olarak uyuşturucu zehirlenmesine karşı bir panzehir olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında daha güvenli olan ilaçlar çoğunlukla glokom, Alzheimer, gecikmiş mide boşalması ve otoimmün hastalık olan myastenia gravis tedavisinde yerini almıştır. Bu yazıda Fizostigminin, kullanımları ve alternatifleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

Fizostigmin Kullanımları

Onaylanmış kullanımlar: Fizostigmin, normalde antikolinerjiklerle zehirlenme veya ameliyat sonrası iyileşme için klinik bir ortamda verilmektedir. Kişi glokom için fizostigmin alırsa, önerildiği gibi kullanmalıdır, dozunu ve sıklığını değiştirmemeli veya doktorunun onayı olmadan almayı bırakmamalıdır. Ayrıca kişinin durumu düzelmezse veya kötüleşirse doktoruyla görüşmelidir. Fizostigmin kullanımları aşağıdaki gibidir:
Asetilkolin iİnhibitörü ilaç (Antikolinerjikler) zehirlenmesine karşı panzehir
Fizostigminin Kullanım AlanlarıAsetilkolin inhibitörleri (antikolinerjikler), merkezi ve periferik sinir sistemlerindeki asetilkolin reseptörlerinin aktivitesini bloke eden ilaçlardır. İdrar kaçırma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), Parkinson hastalığı, astım ve pestisit zehirlenmesine (organofosfatlar) panzehir gibi durumlar için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, antikolinerjik aşırı doz gibi ciddi sağlık komplikasyonlarına neden olmaktadır. Bu komplikasyonlar aşağıdaki gibidir:
• Deliryum, halüsinasyonlar ve karışıklık
• Kaygı, ajitasyon ve uykusuzluk
• Düzensiz kalp atış hızı
• Nöbet ve koma
Bununla birlikte bu semptomların tümü antikolinerjik toksisiteden kaynaklanmaktadır ve sıklıkla asetilkolin inhibitörleri ile aşırı dozda alan kişiler acil servise gitmelidir. Ayrıca fizostigmin asetilkolin dökümü önlemektedir ve antikolinerjik aşırı doz semptomlarını tersine çevirmektedir. Fizostigmin, antikolinerjiklerden aşırı doz semptomlarını tersine çevirmek için başarıyla kullanılmıştır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Bitki alkaloidleri (atropin, scopolamin, hyoscyamine, solanine)
• Antipsikotik ilaçlar (olanzapin)
• Anti-Parkinson ilacı (benztropin)
• Antidepresanlar (trisiklik imipramin, amitriptilin, doksepin)
• Antihistaminikler (prometazin, simetidin, orfenadrin)
• Kas gevşeticiler (siklobenzaprin)
Diazepam, midazolam ve lorazepam gibi benzodiazepinler, fizostigmine alternatif olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, 50’den fazla kişi üzerinde yapılan gözlemsel bir çalışmada fizostigmin ajitasyon ve deliryumu kontrol etmede benzodiazepinlerden daha etkili, daha az komplikasyona neden olduğu ve iyileşmeyi hızlandırdığı bulunmuştur. Antikolinerjik zehirlenmesi olan 800’den fazla kişi üzerinde yapılan bir başka çalışmada, en sık benzodiazepinler (% 29) ve ardından fizostigmin (% 12) veya her ikisinin (% 9) bir kombinasyonu kullanılmıştır. Fizostigmin çoğunlukla saf antikolinerjiklerle zehirlenme için kullanılırken, karışık ilaç zehirlenmesi için benzodiazepinler tercih edilmiştir. Ayrıca antikolinerjik zehirlenmeyi teşhis etmek için de değerlidir, çünkü semptomları hızla tersine çevirebilmektedir.
Ameliyat sonrası iyileşme: Genel anestezi için kullanılan birçok ilaç antikolinerjiktir. Ameliyattan sonra uyku hali, depresyon, ajitasyon ve karışıklık gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır. Fizostigmin enjeksiyonları 800’den fazla kişinin yaptığı 10 çalışmada bu semptomları tersine çevirdiği bulunmuştur. Genellikle çocuklar ameliyattan sonra şiddet ve ajitasyon durumunda uyanmaktadırlar ve buna ortaya çıkış heyecanı denmektedir. Yaklaşık 300 çocuk üzerinde yapılan 2 klinik çalışmada, infüze edilen fizofigmin bu semptomları azaldığı bulunmuştur. Ameliyattan sonra, cilde uygulanan veya enjekte edilen ağrı, morfin ihtiyacını azalttığı ve 100’den fazla kişi üzerinde yapılan iki klinik çalışmada enflamatuar bir proteini (IL-1beta) düşürdüğü görülmüştür. Ameliyat sırasında kullanılan sakinleştiriciler solunumun kesilmesine (apne) neden olmaktadır. 10 kişi üzerinde yapılan klinik bir çalışmada fizostigmin, özellikle uyku apnesi öyküsü olan bir kişide bu komplikasyonu azaltmıştır.
Glokom: Glokom, genellikle göz sinirlerine zarar verebilen ve görme kaybına yol açabilen yüksek göz basıncının neden olduğu bir göz hastalığıdır. Fizostigmin, glokomu iyileştirmek için 19. yüzyılın sonlarından beri kullanılmaktadır. Yüksek göz basıncını azaltarak, biriken sıvıları gözden çıkarmaya yardımcı olan kasları harekete geçirmektedir. Etkileri 40 sağlıklı kişi üzerinde yapılan iki klinik çalışmada doğrulanmıştır. Her ne kadar fizostigmin, glokom için merhem ve göz çözeltisi olarak mevcut olsa da, büyük ölçüde daha az yan etkiye (pilokarpin) ve diğer yeni ilaçlara sahip başka bir alkaloid ile yer değiştirmiştir.

Onaylanmamış Kullanımlar

Araştırmalar, bazı diğer durumlarda fizostigminin potansiyel faydalarını göstermiştir. Bununla birlikte, bu alkaloid bazı durumlarda onaylanmamıştır, çünkü yeterince araştırılmamış, sonuçlar karıştırılmış veya benzer etki yollarına sahip daha güvenli ilaçlar mevcuttur. Fizostigminin onaylanmamış kullanımları aşağıdaki gibidir:
Tersinmez AChE inhibitörleri ile zehirlenme (Organofosfor bileşikleri)
Fizostigminin Kullanım AlanlarıBu kategorideki bileşikler yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak oldukça organofosfatlar yani zehirli böcek öldürücülerdir. Diğerleri kimyasal savaş silahları olarak kullanılan kuvvetli etmenlerdir. Basra Körfezi Savaşı gazileri sıklıkla bu toksik kimyasallara zayıflık, depresyon, ağrı, zayıf hafıza ve zayıf denge ile maruz kalmanın neden olduğu bir hastalık geliştirmişlerdir. Tüm organofosfor bileşikleri geri dönüşümsüz AChE inhibitörleridir ve bu nedenle aşırı derecede toksik maddelerdir. Asetilkolinesteraza kalıcı olarak bağlanmaktadırlar, ayrıca nöbetlere, solunum problemlerine ve çoklu organlara zarar verebilecek asetilkolin birikmesine neden olmaktadırlar. Fizostigmin geri dönüşümlü ve zayıf bir şekilde bu enzimi organofosfatların daha tehlikeli etkilerinden koruyan asetilkolinesteraza bağlanmaktadır. Hayvan çalışmalarında, fizostigmin organofosfat bileşiklerinin toksisitesini azalttığı gözlemlenmiştir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Sinir ajanları (soman, sarin)
• Pestisitler
• Glokom ilaçları (ektotiofat, diizopropil florofosfat)
Koruyucu etki, diğer antikolinerjiklerle birlikte arttırılabilmektedir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Anti-Parkinson ilaçları (Artan, procyclidine)
• Bitki alkaloidleri (atropin, scopolamin)
Bağlı organofosfatları ayırarak ACHE aktivitesini (oksimler) geri kazandıran ilaçlar da toksisite ile mücadele stratejisinin bir parçası olmaktadır. Fizostigmin ve scopolamine kombinasyonu, soman gibi sinir ajanlarından zehirlenmeye karşı iyi bir koruma sağlamaktadır. Bununla birlikte, öngörülemeyen stres koşulları, kobaylardaki etkinliğini azaltmış, bu da savaş alanında en iyi seçenek olmayabileceğini düşündürmüştür. Ayrıca sentetik fizostigmin analog piridostigmin, sinir ajanı soman’ın neden olduğu hasarı önlemek için FDA tarafından onaylanan ilaçtır.
Bilişsel işlevi sağlıklı insanlar: 61 sağlıklı kişi üzerinde yapılan 3 klinik çalışmada, fizostigmin algıyı, uzun süreli belleği ve çalışma belleğini geliştirdiği bulunmuştur. Ayrıca fizostigmin sağlıklı hayvanlarda yapılan çoklu çalışmalarda hafızayı ve öğrenmeyi geliştirmiştir.
Alzheimer hastalığı: Alzheimer hastalarında asetilkolin seviyeleri ve aktivite azalmaktadır. Asetilkolinesteraz blokerleri beyindeki asetilkolini arttırmaktadır, yaygın olarak hafıza kaybını ve hastalığın diğer semptomlarını tersine çevirmek için kullanılmaktadır. Alzheimer hastalığı olan 75 kişi üzerinde yapılan 7 klinik çalışmada, fizostigmin infüzyonları hafıza, koordinasyon ve beyin aktivitesini arttırdığı bulunmuştur. Alzheimer hastalığı olan yaklaşık 2.500 kişi arasında, fizostigmin yaklaşık üçte birinde semptomları hafifçe iyileştirmiştir. Bu yanıt verenler, 6 aya kadar oral fizostigmin hafızayı ve bilişsel kötüleşmeyi önleyen 3 klinik deneye daha tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, fizostigmin terk, daha güvenli ve daha uzun süreli sentetik türevler ile ikame edilmiştir, örneğin taknn , rivastigmin , galantamin , ve donepezil.
Diğer durumlar: Fizostigmin bazen lesitin ile kombine edilen 36 kişi ve 6 vaka çalışmasında, beyin yaralanmalarının ve enfeksiyonların neden olduğu hafıza kaybını iyileştirmiştir. Bununla birlikte, hafıza kaybı olan 24 kişi üzerinde yapılan bir başka klinik çalışmada hafızayı iyileştirmediği gözlemlenmiştir. Ayrıca bipolar bozukluk veya şizofreni tanılı 20 kişide manik semptomları hafiflettiği bulunmuştur.

Miyastenia Gravis: Miyastenia gravis, ABD nüfusunun sadece % 0.02’sini etkileyen nadir bir otoimmün hastalıktır. Bunun nedeni, aşırı kas güçsüzlüğü ile sonuçlanan asetilkolin reseptörlerinin yok edilmesidir. 1934 yılında İskoç doktor Mary Walker, miyastenia gravis’in, fizikot bir panzehir olarak kullanıldığı Güney Amerika alkaloid küratörüyle zehirlenmeye benzer semptomlara sahip olduğunu fark etmiştir. Miyastenia gravisli üç kişiye fizostigmin ve sentetik bir analog (Prostigmin) verilmiştir ve her iki ilaç da semptomları geçici olarak iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Günümüze, bazı semptomları hafifletmek için asetilkolinesteraz blokerleri eklenebilirken, immünosüpresanlar miyastenia graviste otoimmün hasarı azaltmak için ilk basamaktır. Piridostigmin, fizostigmine göre daha uzun etkili ve daha güvenli bir asetilkolinesteraz blokeridir.
Ağız kuruluğu: Yeterli tükürük üretilmediğinde ağız kuruluğu olmaktadır. Bu çiğnemeyi, Fizostigminin Kullanım Alanlarıyutmayı ve konuşmayı zorlaştırmaktadır, ayrıca ağız enfeksiyonu, boşlukları ve ağız kokusu riskini artırmaktadır. 15 sağlıklı kişi üzerinde yapılan iki klinik çalışmada, jel ve fizostigmin içeren sprey, daha fazla tükürük üretmek için ağızdaki tükürük bezlerini uyarmıştır. Ağız durulaması ve fizostigmin içeren jel, ağız kuruluğu olan 31 kişi üzerinde yapılan iki ek klinik deneyde kuruluk hissini hafifletmiştir. Bu formülasyonlar dudağın iç astarına uygulanmıştır. Gelinciklerde, bir fizostigmin çözeltisi ağzın içine uygulandığında tükürüğü arttırdığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, şiddetli kuru ağız vakaları, fizostigmine benzer şekilde hareket eden pilokarpin ve cevimeline iki daha güvenli ilaçla tedavi edilmektedir.
Kontrol edilemeyen hareket (Ataksi): Ataksi, gönüllü kas koordinasyonunun olmamasıdır. Çoğu zaman denge ve istemli kas hareketini (beyincik) kontrol eden belirli bir beyin alanına verilen hasardan kaynaklanmaktadır. Ataksi için spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Bazı durumlarda, altta yatan nedenini tedavi ederek yani bir ilacı durdurmak veya buna neden olan bir enfeksiyonu tedavi etmek gibi çözülebilmektedir. Multipl skleroz veya serebral palsi gibi durumlardan kaynaklandığında, ataksi tedavi edilememektedir. Doktorlar semptomları yönetmeye yardımcı olmak için fiziksel, mesleki, konuşma ve uyarlanabilir terapiler önermektedirler. Fizostigmin, oral veya infüzyon olarak verilen yaklaşık 100 kişi üzerinde yapılan 5 klinik çalışmada, hareket koordinasyonunu geliştirdiği görülmüştür. Bununla birlikte, tabletleri ve yamalarının 25 kişi üzerinde yapılan diğer iki çalışmada hiçbir etkisi olmamıştır.
Uyku apnesi: Uyku apnesi, solunumun sürekli olarak durmasına ve uyku sırasında başlamasına neden olan bir hastalıktır. Daha hafif vakalar yaşam tarzı değişiklikleri ile kilo vermek, sigarayı bırakmak veya burun alerjilerini tedavi etmek gibi çözülebilmektedir. Bu önlemler etkisiz ise, hava yolu basınç cihazları sürekli pozitif hava yolu basıncı ve ameliyat seçenekleri kullanılmaktadır. 7 saatin üzerinde verilen fizostigmin infüzyonları, 10 erkek üzerinde yapılan bir çalışmada uyku apnesini yaklaşık % 20 oranında azalttığı görülmüştür. Ayrıca etkilerinin daha büyük, uzun süreli çalışmalarda doğrulanması gerekmektedir.
Gecikmeli mide boşaltma: Gecikmiş mide boşalması gastroparezi, midenin olması gerektiği kadar hızlı boşalmamasıdır. Midenin yavaş boşaltılması bulantı, kusma, şişkinlik, erken tokluk, kilo kaybı, asit reflü ve mide ağrısına neden olmaktadır. Bazen kronik sağlık koşulları, mide cerrahisi veya kemoterapiden de kaynaklanmaktadır. Bazı hayvan çalışmalarında, fisistigmin bağırsak akışını artırarak sindirimi iyileştirmiştir. Bu, mide bulantısı gibi gecikmiş mide boşalması semptomlarını azaltmaktadır. Fizostigmin’nin neden olabileceği sindirim yan etkileri nedeniyle, gecikmiş mide boşalması normalde daha güvenli ilaçlarla tedavi edilmektedir. Bu ilaçlar aşağıdaki gibidir:
• Bulantı önleyici ilaçlar (metoklopramid, domperidon)
• Antibiyotikler (eritromisin, azitromisin)
• Bağırsak akışını uyaran ilaçlar (metoklopramid, domperidon)
• İştah açıcı ilaçlar (relamorelin)
• Gastroözofageal reflü (revexeprid) tedavisinde kullanılan ilaçlar

Kaynakça:
sciencedirect.com
statpearls.com
tandfonline.com
emcrit.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.