Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Girişimcilikte Zorluklar ve Fırsatlar

0 109

Girişimlerin başlamamasının, girişimlerin neden kar elde edemediğinin, girişimlerin neden ayakta kalamadığının ve girişimlerin neden çıkamadığının çok çeşitli nedenleri vardır. En yaygın zorluklardan biri, girişimcinin yaşına bakılmaksızın, girişimcilik girişimlerinin finansmanını yönetmekle ilgilidir. Muhasebe uygulamalarındaki yeterliliğin, 18 ila 59 yaşları arasındaki girişimciler için bir zorluk ve küçük işletme başarısızlığının bir göstergesi olduğu bulunmuştur. İşletme sermayesi her zaman küçük işletmeler için bir meydan okumayı temsil etmiştir. COVID-19’un etkisi düşünüldüğünde likidite eksikliği daha da zor hale gelmiştir. Tek sorun bu olmasa da, bu zorluk büyük olasılıkla girişimcilik girişiminin hayatta kalmasıyla ilgilidir.
Sık karşılaşılan bir zorluk, klişe önyargı ve özellikle 18 yaşın altında ve hatta 50 yaşın üzerinde olan girişimciler etrafında dönebilir. Bu tür önyargı, “zihinsel modele” uymadıkları için girişimci olmak isteyenlere engel teşkil edebilir. (bir girişimcinin uygun yaşının) Her iki yaş grubu ile ilgili olarak, diğerleri arasında artan derecede karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Özellikle, 18 yaşın altındaki girişimciler için, ebeveyn katılımının daha yüksek olması muhtemeldir. 50 yaşın üzerindekiler için, muhtemelen çocuklarla ve hatta yaşlanan ebeveynlerle ilişki daha yüksek olacaktır. Aslında, işyerinde yaş ayrımcılığının U şeklindeki eğrisi hakkında ampirik kanıtlar ortaya çıkmaktadır. Araştırmacılar, cinsiyeti araştıran çok sayıda çalışmaya ek olarak yaşı bir değişken olarak kullanarak girişimcilikte önyargı ve klişeleştirmeyi araştırana kadar bu deneysel çalışma girişimcilik ortamlarına genişletilmelidir.
Daha genç ve daha yaşlı girişimciler farklı kaynaklardan yararlanabilir. Girişimcilikle ilgili olarak, fırsat aramaya odaklanmanın, 24’ten 74’e kadar girişimciler arasında girişim büyümesi için merkezi bir önem taşıdığı bulunmuştur. Tüm nesiller arasında Y kuşağı nesli, dijital girişimciliğe önceki nesillerden daha fazla ilgi duymaktadır.
Girişimcilikte Zorluklar ve FırsatlarGirişimciler için özel fırsat kümeleri ile ilgili olarak, genç girişimcilerin gelişmiş bilişsel işlevler gibi daha fazla fiziksel kaynağa sahip oldukları ve ayrıca aile ve diğer sorumluluklarla daha az yüklendiği düşünülebilir. Daha yaşlı girişimcilere gelince, finansal, sosyal ve insani dahil her türden sermayeye daha fazla erişime sahip oldukları düşünülebilir. Ruh sağlığı, girişimcinin yaşı ile fırsatlara odaklanma arasında anahtar bir moderatördür. Kuşaklar arası girişimcilik, her yaştan girişimci için başka bir fırsattır. Bu, firmaları birlikte kurmaktan kuşaklar arası girişimcilik eğitimine kadar uzanır.

Girişimcilik Ekosistemi

Resmi ve gayri resmi kuruluşların girişimciliği şekillendirme ve desteklemedeki rolü kritiktir. Yine de, girişimcilerin heterojenliği göz önüne alındığında, destek türü değişebilir. Bohlmann vd. farklı yaştaki girişimcilerin farklı destek türlerine ihtiyaç duyduğunu btespit etmişlerdir. Ayrıca, mevcut girişimcilik ekosistemi Bohlmann ve diğerleri tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştiri bu programların, farklı yaşların ihtiyaçlarını ve motivasyonunu tam olarak hesaba katmadığı yönündedir.
Brieger vd. yüksek kaliteli girişimcilik destek kuruluşlarının belirli yaşam evrelerine uygun hizmetler sunmasını önermektedir. Örnek olarak, Gielnik ve ark. Fırsatlara yüksek düzeyde odaklanmanın sürdürülmesinde akıl sağlığının rolü üzerine yaptıkları araştırmaya dayanarak, politika yapıcıların ruh sağlığını korumaya veya iyileştirmeye yatırım yapmaları ve yaşlı girişimcileri hedefleyen öğrenme ve gelişim fırsatlarını artırmaya yatırım yapmaları gerektiğini öne sürmektedir.

Yaş ve Girişimciliğin Geleceği Hakkında Araştırmalar

Girişimcilik araştırması giderek bir geliştirme yaklaşımı benimsiyor. Dahası, araştırmalar giderek artan bir şekilde 55 yaş ve üstü yaşlı girişimcileri araştırmaktadır. Gelecekteki araştırmalar ideal olarak gelişimsel teoriler de dâhil olmak üzere bir dizi teoriden yararlanacaktır. Yine de, araştırmacıların gelecekteki araştırmaları gelişimsel teorilerin ötesinde çerçevelemek için on bir teorik perspektifi var. On bir bakış açısı şunları içerir: olumsuz ilişki, kişisel sağlık; sertlik; zaman tahsisi; risk eğilimi; ayrımcılık; pozitif ilişki beşeri sermaye; Sosyal sermaye; finansal sermaye; duygu; aile yükümlülüğü ve cinsiyet stereotipi.
Girişimcilikte Zorluklar ve FırsatlarGelecekteki araştırmaların teorik temelinin ötesinde, kesitsel ve boylamsal tasarımlar dahil olmak üzere farklı araştırma tasarımları önerilmektedir. Yaş ve girişimciliğe odaklanma göz önüne alındığında, kohort tabanlı ve panel araştırma tasarımları da gelecekteki araştırmacılar arasında takip etmeye değer. Araştırmacılar için zorluk, gelişim psikolojisi, aile sistemleri, sosyoloji ve gerontoloji gibi diğer disiplinlerden araştırmacılarla işbirliği yapmak olabilir.
Bu araştırma hattı yaşın ötesine geçmeli ve aynı zamanda nesillere göre kohort etkilerini incelemelidir. Bu noktaya kadar, böyle bir araştırma çağrısı yapılmıştır; Uluslararası girişimcilik akademisyenlerinin Y kuşağı girişimcileri keşfetmeleri ve onları nesiller ve ülkeler arasında karşılaştırmaları kritiktir. Özellikle genç ve yaşlı girişimcilerin sosyal bağlamı göz önüne alındığında, bir yapı olarak kesişimsellik garanti edilmektedir.
Bu araştırma nitel, nicel, karma yöntemlere dayanmalı ve hatta büyük veri analitik modellerini kullanmalıdır. Araştırmanın çoğu hipotez odaklı olmalı, ancak yaş ve girişimcilik ile üretim ve girişimcilik arasındaki bağın yeni ortaya çıkan yönleri nedeniyle araştırmanın tamamı değildir. Aşağıdaki hipotezler, araştırmacıları yaşlanma ve girişimcilik konusundaki kıtlığa katkıda bulunmaya teşvik etmek için bir başlangıç noktasını temsil etmektedir. Bu hipotezler hiçbir şekilde ayrıntılı değildir, bu hipotezler şunlardır:
• H1: Yaş sürekliliği boyunca girişimciler arasında girişimcilik niyetinde farklılıklar vardır.
• H2: Yaş sürekliliği boyunca girişimciler arasında girişimcilik motivasyonunda farklılıklar vardır.
• H3: Yaş sürekliliği boyunca girişimciler arasında “iten” ve “çeken” faktörlerde farklılıklar vardır.
• H4: Yaş sürekliliği boyunca girişimciler arasında girişim finansmanı fırsatlarında farklılıklar vardır.
• H5: Yaş sürekliliği boyunca girişimciler arasında girişimcilik çıkışlarında farklılıklar vardır.

Kapsayıcı Girişimcilik Eğitimi Her Yaşta Önemlidir

Girişimcilikte Zorluklar ve FırsatlarDaha önce ideal girişimci ve çoğu girişimcilik eğitim programının yaşa göre kapsayıcı olmadığı belirtilmişti. Aslında, genellikle 30 yaşın altındaki genç girişimcileri hedef alıyorlar. Bu eğilimi takiben, kolejlerden / üniversitelerden bahsetmek yerine, girişimcilik eğitimini ilkokul / ilkokul ve ortaokul / liseye dokumaya çok fazla odaklanılıyor gibi görünmektedir. Bu çabalar devam etmeli, ancak 30 yaşından emeklilik yaşına kadar olan diğer yaş gruplarını da kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
Gerçekten de girişimcilik eğitimcileri, yaşa uygun hedefli girişimcilik müfredatı sunuyorlarsa, bu eğitim aynı zamanda hedef kitleleri yaş gruplarına göre “ayırmak” yerine nesiller arası bir unsuru da içermelidir. Yine de, farklı yaşlarda ve gelişim dönemlerinde girişimcilerin karşılaştığı benzersiz zorluklar ve fırsatlar göz önüne alındığında, belirli yaş gruplarını hedefleyen özel girişimcilik eğitimi için durum yapılabilir.
Belirli yaş gruplarını ve hatta kuşak kuşaklarını hedefleme durumu, belirli bir yaş grubu ve kuşak kohortu içindeki girişimci türlerine daha da bölünebilir. Örnek olarak, Baby Boom Generation’da (1946 ve 1964 doğumlu) sekiz tür girişimci olduğu bulunmuştur. Bu tipoloji, girişimcileri şu kategorilere veya türlere ayırır: yeniye karşı mevcut, yeni fırsatlara karşı yeni ihtiyaç, tam zamanlıya karşı yarı zamanlı ve birleşmişe karşı tüzel kişiliği olmayan girişimciler şeklindedir.Bu çalışmanın yazarı, “Bebek boomer girişimcileri daha iyi anlamak ve onlara girişimcilik geliştirmeleri için yardım etmenin yaşlanan nüfusumuz için etkili bir strateji olabileceğini” savunmaktadır.

Kaynakça:
https://www.deluxe.com/sbrc/financial/top-10-challenges-faced-entrepreneurs-today-solved
https://www.researchgate.net/publication/316059830_CHALLENGES_AND_OPPORTUNITIES_OF_ENTREPRENEURS_IN_EMERGING_ECONOMIES
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79720/1/MPRA_paper_79720.pdf

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku