Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Gizli Katil Sepsis Kimleri Daha Çok Etkiler, Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

0 327

Sepsis kelimesi Yunanca kökenlidir ve binlerce yıldır var olmasına rağmen tıp camiası 1991 yılına kadar kesin bir tanıma ulaşmamıştır. Aynı şeyi tanımlamak için kan zehirlenmesinden septisemi’ye kadar çeşitli terimler kullanılmıştır. Bu yüzden az sayıda insan farkında olmuştur. Yeni uluslararası sepsis tanımı, vücudun enfeksiyona tepkisi organ işlev bozukluğuna neden olduğunda ortaya çıkan bir durum şeklindedir. Bu durum farklı birçok sebeple ortaya çıkabilir. Vücudun bağışıklık tepkisi enfeksiyon tarafından bastırılmış olabilir veya çok fazla iltihap üreten işlevsiz bir tepki vardır. Vücutta travma veya ilk enfeksiyonla mücadele nedeniyle zaten bağışıklık baskılanmış olabilir, bu nedenle bağışıklık tepkisi çok zayıftır. Enfeksiyona bağlı olarak, sepsis herhangi bir organı etkileyebilir ve çeşitli semptomlara neden olabilir. Beyin etkilenirse, bu konfüzyona yani kafa karışıklığına, akciğerler etkilenirse solunum güçlüğüne neden olabilir. Çok küçük çocuklar ve yaşlılar, önceden var olan tıbbi sorunları olan bireylerle birlikte özellikle risk altındadır.

Sepsis Ölümcül Bir Sorundur

Sepsis sadece Birleşik Krallık’ta her yıl 44.000 ölümden sorumludur ki bu rakam bağırsak, meme ve prostat kanserinden dolayı gerçekleşen ölümlerden daha fazladır. Buna rağmen, yakın zamanda yapılan bir anket, Birleşik Krallık’taki insanların % 44’ünün sepsisi hiç duymadığını ve bunun hayatı tehdit eden bir acil durum olduğu konusunda pek bir fikri olmadığını ortaya çıkarmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tüm üye devletlerinin en ölümcül katil olarak adlandırılan bir hastalık olan sepsisle mücadele etmek için ulusal eylem planlarına sahip olmalarını zorunlu kılan bir kararı kabul etmiştir.

Kimler Risk Altındadır?

Sepsis, bir enfeksiyonun vücudun dokularına ve organlarına zarar verdiğinde ortaya çıkar ve potansiyel olarak ölüme yol açar. Sepsisin küresel epidemiyolojik yükünü belirlemek zordur. Dünya çapında her yıl 30 milyondan fazla insanı etkilediği ve potansiyel olarak 6 milyon ölüme yol açacağı tahmin edilmektedir. Sepsis yükü büyük olasılıkla düşük ve orta gelirli ülkelerde en yüksektir. Dünyada her yıl 3 milyon yenidoğan ve 1,2 milyon çocuğun sepsisden muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Yenidoğanlarda ölüme neden olan sepsislerin 3/10’ü dirençli patojenlerden kaynaklanmaktadır. Gebelik ve doğumla ilişkili her on ölümden biri, düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelen maternal sepsise bağlıdır. Sepsis, hem toplum ortamında hem de sağlık kuruluşlarında edinilen enfeksiyonların klinik belirtisi olabilir. Sağlık hizmetlerine bağlı enfeksiyonlar, bakım verilmesi sırasında meydana gelen en sık görülen advers olay türlerinden biridir ve her yıl dünya çapında yüz milyonlarca hastayı etkilemektedir. Bu enfeksiyonlar genellikle antibiyotiklere dirençli olduğundan, hızla kötüleşen klinik durumlara yol açabilir. Bir enfeksiyondan etkilenen herkeste sepsis gelişebilir ancak yaşlı insanlar, hamile kadınlar, yenidoğanlar, hastanede yatan hastalar ve HIV/AIDS, karaciğer sirozu, kanser, böbrek hastalığı, otoimmün hastalıkları olanlar gibi bazı savunmasız popülasyonlar daha yüksek risk altındadır.

Belirti ve Bulgular

Sepsis tıbbi bir acil durumdur. Sepsis birden fazla organizmanın neden olduğu sahip bir hastalık durumudur, zamanla gelişen doğası nedeniyle sepsisli insanlar farklı zamanlarda çeşitli belirti
ve semptomlar gösterebilir. Uyarı işaretleri ve semptomları arasında ateş ve titreme, değişen zihinsel durum, nefes almada güçlük, hızlı nefes alma, artmış kalp hızı, zayıf nabız, düşük kan basıncı, düşük idrar çıkışı, siyanotik veya benekli cilt, soğuk ekstremiteler ve aşırı vücut ağrısı veya rahatsızlık vardır. Sepsis şüphesi, erken tanıya yönelik ilk önemli adımdır.

Antibiyotiğe Dirençli Olabilir

Sepsis tipik olarak hızlı antibiyotik uygulamasıyla tedavi edilir; antibiyotik öncesi dönemde tipik hasta prognozu korkunçtur. Dünya çapında her yıl 30 milyon sepsis vakası ile doktorlar artan antibiyotik direnci tehdidinden korkmaktadır. Bakteriler birçok antibiyotiğe dirençli olsa da genellikle hala işe yarayacak bir şey vardır. Ama doktorlar gelecek için endişelenmektedir. İstatistiklere rağmen, sepsis dikkatlerden kaçmaktadır. Bunun nedeni kısmen sepsisten kaynaklanan ölümlerin büyük bir kısmının doğru bir şekilde rapor edilmemesidir. Bir çalışmada hastaların bu durumdan öldüğü vakaların sadece % 40’ının ölüm sertifikasına “sepsis” yazıldığı bulunmuştur. Hastalar genellikle sepsis yaşadıklarından habersiz hastaneden taburcu edilmektedir. Göğüs enfeksiyonu ile kabul edilebilir ve çoklu organ yetmezliği ile yoğun bakımda bulunabilirler ancak bunun sepsis olduğunu fark etmezler ve sadece zatürree oldukları düşünürler. Sepsis erken tanınmaz ve derhal yönetilmezse, septik şoka, çoklu organ yetmezliğine ve ölüme yol açabilir. Herhangi bir bulaşıcı patojen türü potansiyel olarak sepsise neden olabilir. Antimikrobiyal direnç, tedaviye klinik yanıtsızlığı, sepsis ve septik şokta hızlı evrimi belirleyen önemli bir faktördür. Dirençli patojenleri olan sepsis hastalarının hastanede ölüm riskinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Nasıl Önlenebilir?

Sepsisi önlemenin iki ana adımı vardır:
*Mikrobiyal bulaşma ve enfeksiyonun önlenmesi. Gizli Katil Sepsis Kimleri Daha Çok Etkiler, Önlemek İçin Neler Yapılabilir?*Bir enfeksiyonun sepsis koşullarına evriminin önlenmesi.
Toplumda enfeksiyonun önlenmesi el yıkama ve gıdaların güvenli bir şekilde hazırlanması, sanitasyon, su kalitesi ve kullanılabilirliğinin iyileştirilmesi gibi etkili hijyen uygulamalarının kullanılmasını, özellikle yüksek risk altındaki kişiler için aşılara erişimi ve doğru beslenmeyi, yenidoğanlarda emzirmeyi içerir. Sağlık kuruluşlarında enfeksiyonun önlenmesi için temel olarak işlevsel enfeksiyonların önlenmesine, kontrol programlarına ve ekiplerine, el hijyeni de dahil olmak üzere etkili hijyen uygulamalarına, temiz, iyi işleyen bir ortam ve ekipmanlara ihtiyaç vardır. Hem toplum hem de sağlık kuruluşlarında sepsise evrimin önlenmesi için optimizasyonun yeniden değerlendirilmesi, tıbbi bakımın hızlı bir şekilde araştırılması, sepsis belirtilerinin ve semptomlarının erken tespiti de dahil olmak üzere enfeksiyonun uygun antibiyotik tedavisi gerekir. Bilimsel kanıtlar enfeksiyonun önlenmesinin etkinliğini açıkça göstermiştir. Örneğin, sağlık hizmetlerinde iyileştirilmiş el hijyeni uygulaması enfeksiyonları % 50’ye kadar azaltabilirken, topluluk ortamlarında ishal riskini en az % 40 azaltabilir. Su, sanitasyon ve hijyen iyileştirmeleri dünya çapında toplam hastalık yükünde % 10’luk bir azalmaya neden olabilir. Aşılar her yıl 2-3 milyon enfeksiyona bağlı ölümü önlemektedir.

Tanı ve Klinik Yönetim

Bazı biyobelirteçlerin (prokalsitonin gibi) tespiti ile birlikte belirti ve semptomları tanımlamak ve hafife almamak sepsisin erken teşhisi ve uygun klinik yönetiminin zamanında oluşturulması için çok önemlidir. Erken tanıma işleminden sonra sepsise yol açan nedensel bir enfeksiyon patojenini tanımlamaya yardımcı olan teşhisler de hedeflenen antimikrobiyal tedaviyi yönlendirmek için önemlidir. Antimikrobiyal direnç genellikle ampirik antibiyotik tedavisi gerektiğinden sepsisin klinik yönetimini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, yerel ortamda antimikrobiyal direnç epidemiyolojisinin anlaşılması önemlidir. Enfeksiyon kaynağı belirlendikten sonra apse drenajı gibi kaynak kontrolü de önemlidir. Sepsis yönetiminin ilk aşamasında hacim durumunu iyileştirmek için erken sıvı resüsitasyonu da önemlidir. Ek olarak, doku perfüzyonunu iyileştirmek ve korumak için vazopressörler gerekebilir. Vital bulguların izlenmesi de dahil olmak üzere tekrarlanan muayeneler ve teşhisler, zaman içinde sepsisin uygun yönetimine rehberlik edecektir.

Sepsis ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Gizli Katil Sepsis Kimleri Daha Çok Etkiler, Önlemek İçin Neler Yapılabilir?Sepsis, anne ölümlerinin ayrıca yenidoğanlarda ve beş yaşın altındaki çocuklarda ölümün çok önemli bir nedenidir. Sonuç olarak, sepsis ile mücadele sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına açıkça katkıda bulunacaktır. Sepsis, önlenebilir mortaliteye yol açan nedenler arasında yüksek sırada yer almaktadır. HIV, tüberküloz, sıtma ve diğer bulaşıcı hastalıklardan etkilenen hastalarda sonuçta ölüme yol açan klinik durum da olabilir ancak genellikle bu hastalarda ölüm nedeni olarak kaydedilmez.

Hastalığın Yönetimindeki Gelişmeler

Sepsis konusundaki ilerlemeler gecikmiş bir şekilde de olsa devam etmektedir. İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), pratisyen hekimleri potansiyel sepsis vakalarına karşı uyaran otomatik komutlar sunmaktadır. Prosedür değişiklikleri, ambulans ekiplerinin artık kalp krizi veya inme hastalarında olduğu gibi, gelen sepsis hastalarının hastane acil servislerini uyarması anlamına gelir. Hastanelerin sepsis bakımında iyi uygulamaları ödüllendirmesi için ekstra teşvikler konulmuştur. Sepsis için daha güvenilir bir şekilde tarama yapılmakta ve hastalara öncekilerden daha güvenilir bir şekilde antibiyotik verilmektedir. Sonuç olarak, yoğun bakıma kabul edilen sepsis hastalarındaki ölüm oranları on yılda % 35’ten % 27’ye düşmüştür. En büyük tanı zorluklarından biri altta yatan enfeksiyondan sorumlu patojenin tanımlanmasını Gizli Katil Sepsis Kimleri Daha Çok Etkiler, Önlemek İçin Neler Yapılabilir?hızlandırmak ve antibiyotiklerin daha hedefli bir şekilde kullanılmasına izin vermektir. Altın standart teşhis genellikle 48 ila 72 saat sürmektedir. Bunlar laboratuvarda bakterilerin kültürlenmesine dayanırken, teşhis sürelerini birkaç saate kadar azaltabilen yeni teknikler geliştirilmektedir, bu hayat kurtarıcı olabilir. Çalışmalar ayrıca gen ekspresyon düzeylerini araştırmaktadır. Vücudun enfeksiyona olası tepkisinin tahmin edilip edilemeyeceğine ve buna göre tedavi edilip edilemeyeceğine bakılmaya çalışılmaktadır. Bu yüzden hastalar aşırı iltihaplanma nedeniyle savunmasız ise ya da bağışıklık sistemi baskılanmışsa, bağışıklık sistemlerini güçlendirilebilir. Sepsis, doğası gereği hayatı tehdit eden bir durumdur ve antibiyotiklerle bile dirençli olabilir ama ölüm oranının olabildiğince azaltılması için doktorlar elinden geleni yapmaktadır.

Kaynakça:

https://www.theguardian.com
https://www.who.int
https://www.medicalpark.com.tr

Yazar: Müşerref Özdaş

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.