Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Görme Nasıl Gerçekleşir? Belirli Göz Hastalıkları Nelerdir?

0 2.233

goz2

İnsan gözü görmeyi sağlayan yapı vebunları koruyan yardımcı yapılardan oluşmuşlardır.Görmeyi sağlayan yapılar göz merceği,ışık almaçları ve sinirlerdir.Koruyucu yapılar ise kirpikler,göz yaşı bezleri,göz kapakları ve kaslardır…

SERT DOKU(SKLERA)

Gözün en dışında bulunan beyaz renkli tabakadır.Adından da anlaşıldığı üzere sert olduğundan gözü korur.Sert tabaka kornea adı verilen saydam tabakayı oluşturur. Kornea’nın görevi ise göze gelen ışığı kırarak göz merceğine ulaşmasını sağlamaktır.

DAMAR TABAKA(KOROİT)

Sert tabakanın hemen altında bulunur.Damar tabakada gözü besleyen kan damarları bulunur.Damar tabaka içinde pigmentler görüntünün netliğini sağlar.Bu tabaka kornea’nın altında göze rengini veren irise dönüştürür.İrisin ortasında ışığın geçmesini sağlayan gözbebeği bulunur.Işık az ise gözbebeği büyür,çoksa küçülür.İrisin hemen arkasında göz merceği bulunur.Mercek göze gelen ışıkları retina üzerinde toplar.Damar tabakanın iris etrafında kalınlaşmasıyla kirpiksi cisim oluşur.Kirpiksi cisim kasları kasılıp gevşeyerek ışığa göre merceğin kalınlığını ayarlar.Aynı anda gözbebeğide büyüüp küçülerek görüntünün retina üzerinde netliğini sağlar.Bu olayagöz uyumu denir.Saydam tabaka ile mercek arasındaki boşluğa ön oda,mercekle iris arasında kalan kısmada arka oda denir.

AĞ TABAKA (RETİNA)

Göz yuvarlağının en içte bulunan tabakasıdır.Bu tabakada ışık almaçları bulunur.Işık almaçları,çubuk ve koni hücreleridir.Çubuk hücreleri ışık şiddeti az olduğunda görmeyi sağlar.Renklere duyarlı değildir,görüntü siyah-beyazdır.Koni hücreleride yeterli ışık şiddetinde renkli görmeyi sağlar.Duyu sinirlerinin hücre gövdeleri ağ tabakadadır.Bunlar birleşerek göz sinirlerini oluşturur.Bu sinirler göz yuvarlağından beyne gider.Göz sinirlerinin çıktığı bölgede almaç bulunmadığı ve görüntü çıkmadığından buraya kör nokta denir.Saydam tabaka ile göz merceğinden geçen eksenin,gözün arka bölümünde retinayı kestiği yerde çukur bölge vardır.Burası sarı benek adını alır.Sarı benekde görme daha nettir.

—-GÖRME NASIL GERÇEKLEŞİR—

Dışardan insan gözüne gelen ışıklar saydam tabakada kırıldıktan sonra,göz bebeğinden geçerek merceğe gelir.Burada bir daha kırılarak retina üzerinde ters bir görüntü oluşturur.Retinaya gelen ışınlar,çubuk ve koni hücreleri şeklindeki almaçları uyararak görme sinirlerinden impulsları oluşturur.İmpulslar,beyindeki görme merkezlerine iletilir ve bu koni hücreleriyle gerçekleşir.Retina tabakasında 3 çeşit koni vardır.Bunlar mavi,yeşil ve kırmızı rengine duyarlıdırlar.Bu koni hücrelerinden bir yada iki tanesinin genetik bozukluğunda renk körlüğü ortaya çıkar.Renk körlüğünün halkda yaygın olanı kırmızı ile yeşilin karıştırılmasıdır.Böyle kişilerin araba kullanması sakıncalıdır.

GÖZ HASTALIKLARI

Hipermetropluk:Gözün önden arkaya çapı normalden kısa yada mercek normalden ince olduğu zaman hipermetropluk ortaya çıkar.Bu nedenle görüntü ağ tabakasının arkasına düşer.Hipermetroplar,uzağı iyi görebilirler fakat yakını göremezler.

Astigmatizm:Göz merceğinin yüzeyindeki kavislenmede oluşan göz kusurudur.Bu hastalıkdaki kişiler bulanık görür.Silindirik merceklerle net görme sağlanabilir.Asıl önemli olay ise tüm insan gözlerinde az da olsa astigmatizm olduğudur.

Miyopluk:Miyop hastalarında görüntü ağ tabakasının önüne düşer.Miyoplar yakını iyi görürler fakat uzağı göremezler.Kalın mercekle net görüntü sağlanır.

Şaşılık:Göz yuvarlağını hareket ettiren kasların, normalden uzun yada kısa olmasından kaynaklanır.Gözler farklı eksene bakar bu hastalıkda.Ameliyatla düzeltilebilir.

Presbitlik:Yaşlandıkça göz merceği esnekliğini kaybeder ve gözün uyum yapma yeteneği azalır.Bu kişiler yakını rahat göremezler.İnce kenarlı mercekle düzeltilir.

Göz Tansiyonu:Gözde ön ve arka odanın içinde bulunan sıvının salgılanması ve boşaltımı sırasında denge vardır.Bu dengenin bozulması ile göz tansiyonu ortaya çıkar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.