Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Gümüş Nitratın Kullanım Alanları

0 3.864

Gümüş nitrat, birçok kullanıma sahip kimyasal bir bileşiktir ve aynı zamanda bu elementin diğer bileşiklerinin çoğunun çok yönlü bir öncüsüdür. Eski simyacılar gümüşü luna olarak adlanmışlardır ve bu nedenle gümüş nitrat ay kostiği olarak bilinmektedir. Gümüş nitratın uygulamaları veya kullanımları temel olarak endüstriyel ve tıbbi uygulamalar olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Bu bileşik, farklı gümüş bileşiklerinin öncüsüdür. Bu nedenle, en önemli kullanımlarından biri diğer gümüş bileşiklerinin imalatındadır. Gümüş nitratın moleküler formülü, herhangi bir alanda yaygın bir kullanımla çok faydalı olmasını sağlamaktadır. Bu bileşiğin katı formu, gümüş iyonlarını üç noktalı koordineli, üçgen düzlemsel bir düzenlemede tasvir edilmektedir. Bu makalede gümüş nitratın tanımı, özellikleri, uygulamaları ve kullanımı hakkında bilgiler yer almaktadır.

Gümüş Nitrat Nedir?

Gümüş nitrat, AgNO 3 formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir. Gümüş katyon (Ag +) ve nitrat anyon (NO 3 -) arasında iyonik bir bağdan oluşmaktadır. Bu bileşiğin iyonik yapısı nedeniyle suda kolayca çözünmektedir ve bileşen iyonlarına ayrışmaktadır. Gümüş nitrat, fotoğrafçılıkta kullanılan gümüş bileşikleri de dâhil olmak üzere birçok gümüş bileşiğinin öncüsüdür. Fotoğrafta ışığa duyarlılıkları nedeniyle kullanılan gümüş halojenürlerle karşılaştırıldığında AgNO 3 ışığa maruz kaldığında oldukça kararlıdır.

Gümüş Nitratın Kullanım AlanlarıÖzellikleri

Gümüş nitratın bazı önemli fiziksel ve kimyasal özellikleri bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

Fiziksel Özellikler

 • Gümüş nitratın molar kütlesi, mol başına 169.872 gramdır,
 • AgNO 3 katı haliyle renksiz bir görünümdedir ve kokusuzdur,
 • Katı haldeyken, santimetre küp başına 4.35 gram yoğunluğa sahiptir. 210 arasındaki bir sıcaklıkta sıvı halde yoğunluğu o C 3.97 g/cm tekabül 3,
 • Gümüş nitratın erime ve kaynama noktaları sırasıyla 482,8 K ve 713 K’dır. Bununla birlikte, bu bileşik, kaynama noktasına yaklaşan sıcaklıklarda ayrışma eğilimindedir,
 • Gümüş nitrat, çoğu iyonik bileşik gibi, suda kolayca çözünür. Bu çözünürlük, su içinde tekabül için 122 g/100 ml, 0 ° C’de o C ve 256g/100mL 25 arasındaki bir sıcaklıktadır,
 • AgNO 3’ün kristal yapısı ortorombiktir.

Kimyasal Özellikler

 • AgNO 3’ün tehlikeleri toksik ve aşındırıcı doğasını içerir.
 • Gümüş nitrat ve etanol arasındaki reaksiyon patlayıcıdır.
 • Bu bileşikte bulunan gümüş, bakır nitrat oluşturan bakır ile değiştirilir. Bu reaksiyonun kimyasal denklemi 2AgNO 3 + Cu Cu (NO 3) 2 + 2Ag ile verilir.
 • 440 o C’ye ısıtıldığında, bu bileşik oksijen, nitrojen dioksit ve gümüş verecek şekilde tamamen ayrışır.

Bununla birlikte metal nitratların genellikle metal oksitler elde etmek için ayrışmasına rağmen, gümüş nitratın ayrışma reaksiyonunun, gümüş oksidin AgNO 3’ten daha da düşük bir sıcaklıkta ayrışması nedeniyle element gümüşü

Kullanım Alanları

Gümüş nitrat, birçok organik sentez reaksiyonunda çeşitli şekillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, korumanın kaldırılması ve oksidasyon reaksiyonları için. Ag + iyonu, alkenleri tersine çevrilebilmektedir şekilde bağlar ve alken karışımlarını izole etmek için seçici olarak adsorbe edici gümüş nitrat kullanılabilir. Ortaya çıkan eklenti, amonyak ile ayrıştırılabilir (serbest alken serbest bırakmak için). Gümüş nitrat, geçmişte gümüş boyama için kullanılmıştır (belirli bir nesnenin görünümünü seçici olarak değiştirmek için gümüş veya gümüş bileşikleri kullanan bir işlem). Bu bileşik, antiseptik özelliklerinden dolayı tıpta da kullanılmaktadır.

Tıbbi Uygulamalar

Gümüş nitratın tıp alanında bazı önemli kullanımları bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

Bebek göz damlası: Bu bileşiğin ilk kullanımlarından biri, 1881’de bebek göz damlası yapımında kullanılmasıdır. Bu damlalar, küçük bebeklere verilmiş olabilecek her türlü kalıtsal göz enfeksiyonunu önlemek için uygulanmıştır. Ancak bu önleyici çare günümüzde kullanılmamaktadır. Test sonuçları, gümüş nitrat içeren göz damlalarının göz enfeksiyonlarına neden olan gonokokal bakterileri yok etmede oldukça etkili olduğunu göstermektedir.

Dağlama maddesi: AgNO 3, siğilleri yok etmek için kullanılan prosedürler için koterizasyon maddesi olarak kullanılmaktadır.

Diş hekimliği: Diş hekimleri tarafından ağız ülserlerini iyileştirmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Ayrıca gümüş nitratın bakteri gibi tek hücreli organizmaları yok etme eğilimi olmasına rağmen, ne pahasına olursa olsun tüketilmemesi ve bu bileşiği içeren göz damlalarının doktor reçetesi olmadan uygulanmaması gerektiği unutulmamalıdır.

Kullanım Alanları

Gümüş nitrat, biyoloji, kimyasal sentez ve tıp gibi birçokalanda geniş bir uygulama alanına sahiptir. AgNO 3’ün bu kullanımlarından bazıları aşağıda gibidir:

 • Gümüş nitrat çok yönlü bir bileşiktir çünkü nitrat iyonu gümüş iyonuna bağlanabilen diğer ligandlarla değiştirilebilmektedir.
 • Bu bileşiğin, halojenür iyonları ile muamele edildiğinde bir gümüş halojenür çökeltisi oluşturma kabiliyeti nedeniyle, fotoğraf filmleri yapılırken kullanılmaktadır.
 • Gümüş bazlı patlayıcıların çoğu, gümüş nitratın çökeltme reaksiyonu ile hazırlanabilmektedir.
 • İnorganik kimya alanında bu bileşik yardımıyla halojenürler çıkarılmaktadır.
 • Analitik kimya olarak bilinen kimya dalı, bu reaksiyonu iyodür, bromür veya klorür iyonları gibi halojenür anyonlarının varlığını kontrol etmek için kullanılmaktadır.
 • Gümüş katyon alkenlerle tersinir bir şekilde bağlandığı için alken karışımları bu bileşik yardımıyla ayrılabilmektedir.
 • Gümüş nitrat, su ile% 0,5’lik bir konsantrasyona kadar seyreltildiğinde, birçok tıbbi kurulumda antiseptik görevi görebilmektedir.
 • Seyreltilmiş bir AgNO 3 çözeltisi bel soğukluğu çeken bir anneden doğan bebeğin gözlerine, gonokok bakterilerle savaşan ve bebeği körlüğün başlamasından korumak için verilebilmektedir.
 • Bu bileşiğin insanlarda istenmeyen siğillerin tedavisi ve giderilmesi için de kullanıldığı bilinmektedir.

Uygulanışı

Yara bakımında gümüş nitratın topikal uygulaması genellikle yara bakımında hipergranülasyon dokusunun veya yaralarda ya da ülserasyonlarda nasırlı yuvarlanmış kenarların çıkarılmasına ve debride edilmesine yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Ayrıca yaralardaki kanamayı koterize etmek için de etkili bir ajandır. Gümüş nitrat oldukça aşındırıcı bir materyaldir, bu nedenle sağlıklı dokulara zarar vermemek için dikkatli kullanılmalıdır.

Gümüş Nitratın Kullanım AlanlarıUygulama yöntemi

Gümüş nitrat aplikatörleri, ucuna gömülü % 75 gümüş nitrat ve % 25 potasyum nitrat içeren sağlam ahşap çubuklardır. Ucu nemlendirmek, organik maddeyi (cildi) yakan, dokuyu koagüle eden ve bakterileri yok eden kimyasal bir reaksiyona neden olmaktadır.

Alınabilecek Önlemler

 • Gümüş nitrat ciltte ve giysilerde çok yakıcıdır, bu yüzden gerektiği gibi koruyucu ekipman giyilmelidir.
 • Fazla gümüş nitrat, % 0,9 veya daha güçlü salin ile nötralize edilebilmektedir ve sonra suyla yıkanıp giderilebilmektedir.
 • Gümüş nitrat aşındırıcı bir madde olduğu için sadece tedavi edilecek dokuya uygulanmalıdır. Petrol jeli gibi uygun bir bariyer kullanarak gümüş nitratı istenen alanda tutmaya özen gösterilmelidir. Ayrıca uygulama alanını gerektiği gibi kapatarak fazlalıkların sızması önlenmelidir.
 • Bu, böylece gümüş nitrat, doğrudan, fibroblast hızla çoğalmasını azaltmakta olup uzun süreli veya aşırı kullanım için uygundur.
 • Bazı hastalar gümüş nitrat tedavisi sırasında ağrı veya yanma olduğunu bildirmişlerdir. Rahatsızlığı azaltmak için topikal anestezik kullanımı dâhil işlemden önce ilaç ihtiyacı değerlendirilmelidir.

Prosedür

 • İlk olarak eller yıkanarak eldiven takılmalıdır,
 • Pansuman çıkarma prosedürünün ardından yara sargısı çıkarılmalıdır.
 • Eller dezenfekte edildikten sonra yeni eldivenler giyilmelidir.
 • Yarayı, yara temizleme prosedürüne göre steril normal salin solüsyonu ile temizlenmelidir
 • Muamele edilecek alanı vazelin veya muadili ile çevreleyerek sınırlandırılmalıdır.
 • Yara tabanı dokusunu herhangi bir dökülmeden korumak için nemli normal salin gazlı bezle örtülmelidir. Gümüş nitrat damlalarının leke bırakıp yanacağından herhangi bir yüzeye yerleşmesine izin vermemek önemlidir.
 • Gümüş nitrat aplikatör çubuğunun kostik ucunu distile veya deiyonize suya daldırarak (sadece uç) hafifçe nemlendirilmelidir.
 • Dokuya uygulamak için aplikatörün ucunu debride edilecek doku boyunca ovalanmalıdır ve döndürülmelidir. İki dakikalık temas süresi tipik olarak yeterlidir, kostik etkinin derecesinin uygulanan gümüş nitrat miktarına bağlı olduğunu ve bunun da nemlendirilmiş ucun doku ile temas halinde kaldığı sürenin uzunluğuna bağlı olduğunu akılda tutulmalıdır. Aplikatörün ucuyla vücudun başka hiçbir yerine, giysilere veya mobilyalara dokunulmamalıdır. Debridman yapılacak alanın büyüklüğüne bağlı olarak birden fazla aplikatöre ihtiyaç duyulabilmektedir.
 • Ağrı ve rahatsızlık dâhil olmak üzere prosedüre yanıt açısından hasta yakından izlenmelidir ve hasta ağrıdan şikâyet ederse prosedür durdurulmalıdır.
 • Uygulamadan sonra tedavi edilen alanı nazikçe temizlemek için nemli salin gazlı bez kullanılmalıdır. Çevreleyen dokuya travmadan kaçınmak için kurulanmalıdır. Tedavi edilen alanı ovalanmamalı veya sürtünme uygulanmamalıdır.
 • Eldivenler çıkarılmalı ve yenileri giyilmelidir.
 • Yara tabanına gerektiği şekilde diğer reçeteli tedaviler uygulanmalıdır.

Tedavi Süresi

Uygulama sıklığı yara ihtiyacına göre değişmektedir. Gümüş nitrat hipergranülasyon için kullanılıyorsa, 5 güne kadar veya hipergranülasyon çözülene kadar günde bir kez uygulanmalıdır. Rulo kenarlar / epibol durumunda, tedavi, sorun çözülene kadar günlük ila haftada 3 kez değişmektedir. Bununla birlikte gümüş nitrat, yaraların tedavisinde etkili bir araç olabilmektedir, ancak birçok tedavide olduğu gibi, hastalar için en iyi sonuçları elde etmek için dikkatle kullanılmalıdır.

Gümüş Nitratın Kullanım AlanlarıGümüş Nitrat Nasıl Hazırlanır?

Gümüş nitrat genellikle gümüşün nitrik asitle birleştirilmesiyle hazırlanmaktadır. Bu reaksiyonlarda kullanılan yaygın gümüş nesneler arasında gümüş külçe ve gümüş folyolar bulunmaktadır. Bu reaksiyonda oluşan ürünler arasında gümüş nitrat, su ve nitrojen oksitler bulunmaktadır. Bu kimyasal reaksiyonun yan ürünleri, kullanılan nitrik asit konsantrasyonuna bağlıdır. Kimyasal reaksiyon sırasında zehirli nitrojen oksitlerin oluşması nedeniyle bu reaksiyonun bir çeker ocak altında gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir.

Endüstriyel Uygulamalar

Kaplama: AgNO 3 e elektrokaplama işleminde, özellikle gümüşün nikel üzerine kaplanmasıyla ilgili olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tür kaplamalar mücevher ve kol saati imalatında kullanılmaktadır.

Aynalar: Gümüş nitrat kullanan en önemli işlemlerden biri, bir aynanın arka tarafının net ve ayrıntılı bir yansıma sağlamak için kaplandığı Tollen Reaktifi’dir. Aynaya uygulanan gümüş nitrat kaplama reflektör olarak bilinmektedir.

Boyalar ve mürekkepler: Kaplama gibi endüstriyel uygulamaların yanı sıra, bu bileşik ayrıca saç boyaları, kalıcı kumaş işaretleyicileri ve silinmez mürekkepleri içeren çeşitli boya ve mürekkeplerde de kullanılmaktadır.

Patlayıcılar: Gümüş nitrat, gümüş fulminat, gümüş asetilid ve gümüş azit içeren farklı patlayıcılarda da kullanılmaktadır.

Fotoğrafçılık: Kimyasal fotoğrafçılıkta çok küçük miktarlarda kullanılmaktadır. Gümüş nitrat kristalleri ince bir şekilde ezilmektedir ve film tabanını yapmak için jelatin ile kullanılmaktadır.

Seramik: AgNO 3, seramikte de çanak çömlek alanında farklı renkler yapmak için kullanılmaktadır.

Yukarıdaki endüstriyel kullanımların yanı sıra, çiçeklerin, tomurcukların ve çiçeklerin erken küçülmesini önlemek için botanikçiler tarafından küçük miktarlarda gümüş nitrat da kullanılmaktadır. Ayrıca AgNO 3  farklı kimyasal deneylerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, gümüş nitrat, özellikle solüsyonları ile çalışırken kesinlikle dikkatli olunmalıdır. Güneş ışığına maruz kaldığında, bu solüsyonlar cilde zarar verebilmekte ve hiper-pigmentasyona neden olabilmektedir.

Gümüş Nitrat Tehlikeli midir?

Gümüş nitrat bir oksidandır ve bu nedenle organik bileşiklerden uzak tutulmalıdır. Bel soğukluğunun önlenmesi ve burundan kanamanın durdurulması için yaygın kullanımına (özellikle çok düşük miktarlarda) rağmen, gümüş nitrat genellikle oldukça toksik ve aşındırıcıdır. Bu bileşiğe kısa süreli maruz kalma, cildin gümüş nitrat ile temas halinde olan kısmında mor, kahverengi veya siyah leke oluşması dışında herhangi bir ani yan etkiye neden olmamaktadır. Bununla birlikte, bu bileşiğe uzun süre maruz kalmaya genellikle gözlerdeki hasar eşlik etmektedir. Bu bileşik, yaygın olarak cilt ve gözler için tahriş edici olarak sınıflandırılmaktadır.

Gümüş nitrat kullanımı ve zehir olarak düşünüldüğünde, topikal olarak kullanıldığında gümüş nitratın tahrişe ve kızarıklığa neden olduğu belirtilmiştir. Topikal gümüş nitratın ana toksik etkisi, argyria adı verilen cildin genelleştirilmiş gri pigmentasyonudur. Bu, kronik topikal kullanımda çok nadirdir ve tipik olarak kronik sistemik emilimde daha sık görülmektedir. Ortalama olarak, ağızdan verilen 3,8 gram gümüş nitrat, arjiri gözlenmeye başlamasına neden olabilmektedir.

Gümüş nitrat, bileşiğin aşındırıcı yapısı nedeniyle esas olarak yutulduğunda bir zehir olarak kabul edilmektedir. Gümüş nitrat yutulursa, potansiyel olarak ölümcül gastroenterite ve gastrointestinal kanamaya neden olabilmektedir. Toksisite çalışmalarında, insanlara bilinmeyen bir yoldan verilen 29 mg/kg ölüme neden olmamıştır, ancak farelere oral yoldan verilen 50 mg/kg deneklerin % 50’si için ölümcül olmuştur.

Gümüş nitrat güçlü bir kimyasal mikrop öldürücüdür ve canlı dokuyla temas halinde eskarotiktir. Sertleştirilmiş gümüş nitrat ve Ay kostiği, gümüş nitrat ile potasyum nitratın kombinasyonunu tanımlayan terimlerdir. Işığa maruz kalma, uçtaki gümüşün kahverengiye dönmesine neden olmaktadır, ancak terapötik etkisini etkilememektedir. Nem, uç üzerinde bozucu bir etkiye sahiptir ve aplikatörden kopmasına veya gevşemesine neden olabilmektedir. Gümüş nitratın yanlış kullanımı kimyasal yanıklara neden olabilmektedir. Yenidoğanlarda (umbilikusta olduğu gibi) kullanım kısa süreli olmalıdır.

Kaynakça:
https://medicine.uiowa.edu/iowaprotocols/silver-nitrate-use-and-toxicity
https://www.rxlist.com/consumer_silver_nitrate/drugs-condition.htm
https://www.uofmhealth.org/health-library/d04208a1

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku