Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Harika Beynimiz

0 1.544

beyin

Beynimiz;

Üç kat bir zar ile kaplı olan beynimiz kafatası boşluğunda yer almaktadır, protein ve yağdan oluşan bu gri renkli organın ağırlığı 1300 ile 1800 gr arasında değişir.

Beynimiz sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreye (hemisfer) ayrılmaktadır. Bu yarım kürelerin her biri alın lobu, yan tepe lobu, şakak lobu, art kafa lobu olmak üzere dört ayrı loba ayrılmaktadır. Beyin sinir hücrelerine NÖRON denir. Ortalama 10.000.000.000 civarında nöron olduğu tahmin edilmektedir. Nörün denilen bu sinir hücrenin görünüşü, bir ağaca benzer. Bu ağacın gövdesine Akson, dallarına dendrit ve bu ağacın kökü ile başka bir sinir hücresinin dalının birbirine temas ettiği noktaya da sinaps adı verilir. Beynimizde yaklaşık 1 trilyon sinaps bulunmaktadır.

Beynimizdeki bölgelerin işlevleri özetle şöyledir;

Beyincik: Hareketlerimizin denetlenmesini sağlar.

Omurilik: Beyinle vücut arasındaki irtibatı sağlar.

Köprü: Beyine gelen bilgiyi kontrol eder ve bu bilginin kabul edilip edilmeyeceğine, edilecekse de bu görevin beynin hangi bölgesine ait olduğuna karar verir.

Hipotalamus: Vücut sıcaklığını ve kan basıncını kontrol eder. Cinsel gelişimi ve uykuyu denetler. Acıkma ve susama duyumlarını sağlar.

Talamus: Duyu organlarımızdan gelen mesajları kabul eder ve beynin ilgili bölgesine gönderir.

Nasırsı Madde: Kalın bir sinir demeti olup, beynin sağ ve sol yarım küreleri arasında bir terminal görevini sağlar.

 • Vücudumuzun komuta merkezi olan beynimiz, düşünme, işitme, görme, öğrenme kavrama ve akılda tutma gibi bütün faaliyetleri yürütmektedir.
 • Hiç durmadan sürekli, çalışan beynimiz ortalama olarak vücudumuzun oksijen ihtiyacının dörtte birini harcamaktadır.
 • Zeka, beyinin büyüklüğü ile ilgili değildir. Zekânın beyin kıvrımlarının artışı ile doğru orantılı olduğu bilinmektedir.
 • İspermeçet balinasının beyni ortalama 9000 gr. İken filin beyni 5000 gr. civarındadır. Bal arısının beyni ise ortalama 0, 01 gr.dır.
 • Doğuştan insan yavrusunun en büyük organı olan beyin vücut ağırlığının 12’de birine eşittir.
 • Yunus balıkların beyni beyin vücut oranları göz önüne alındığında bizimkinden daha büyüktür.
 • Bilgisayar ve buna benzer teknolojik cihazlar beynimizin yanında anlatılmayacak kadar bazit kalır. Bu cihazlar sonuçta beynimizin birer eseridirler.
 • Bilim adamları; bebekler dünyaya geldikten sonra yani beyin hücrelerinin oluşmadığını söylüyorlar. Beynin büyümesi sinir hücreleri arasında bağlantı sayılarının Çoğalmasıyla oluşuyor. Yani yeni doğan bir bebeğin beyin sinir hücrelerini fidanlara benzetirsek; fidanların sayısında artış söz konusu olmayıp zaman geçtikçe fidanların dallarında ve köklerinde artış olmaktadır.

beyin3

Beynin Sağ ve Sol Bölümleri

 • Beynimiz sağ ve sol olmak üzere iki ayrı yarımküreye ayrılmaktadır. İnsan beynini en iyi şekilde; her iki yarımküreyi belli bir uyum içerisinde çalıştırdığında başarılı sonuçlar elde eder. Aynen iki elin beraberce kullanılması gibi.
 • Beynin sağ ve sol tarafları ameliyatla birbirinden ayrılırsa, iki ayrı beyin gibi görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Bu her iki yarım küre ayrı ayrı değişik dallarda uzmanlaştığı için birbirlerinde farklıdırlar. Kesinlikle birbirlerinin kopyaları değildir.

Mesela,

 • Roman veya hikaye okuduğunuzda hayal gücünüz devreye girer ve sağ beyniniz faaliyete geçer.
 • Kalabalık bir yerde dolaşırken tanıdık bir yüzü fark ettiğinizi sağlayan da yine sağ beyninizdir. “bu kişiyi bir yerden tanıyorum” dediğinizde, duygular sağ beyne kayıyor demektir.
 • Önceden izlediği bir belgeseli bize anlatan kişi, filleri ve kaplanları düşündüğünde sağ beyin faaliyete geçer, bu olayları uygun kelimelerle ve sıralı bir şekilde anlatırken sol beyin devreye girer.
 • Usta bir ozan hayal gücünü ve derin duygularını beynin sağ kısmıyla sağlar. Bu duygulara uygun kelimeler bulmakta ise beyninin sol tarafını kullanır.
 • Bir mimar yapacağı bir yapının şeklini hayal ederken beyninin sağ tarafını, bu projeyi ölçer ve biçerken de beyinin sol tarafını kullanır.
 • Başında geçen bir olayı bize anlatan bir kişi, sağ beyinle olayları zihninde canlandırırken, sol beyinle de canlandırdığı sahneleri uygun kelimelerle anlatmaya çalışır.

SAĞ BEYİN
Sağ beyin bütüne yönelmiş (holistik) ve çevreyle ilişkileri düzenleyen hayalperest özelliğine sahiptir. Görsel müzikal kalıpları algılamada ustalaşmıştır. Vücudun sol tarafını idare eder.

SOL BEYİN
Sol beyin olayları mantıksal olarak ele alır. Konuşmayı kontrol eder. Numaraları ve sembolleri iyi anlar. Yani mantıksal ve matematiksel yönden ustalaşmıştır. Vücudun sağ tarafını idare eder.

Genellikle insanlar eğitimde sağ beynini çok az kullanırlar. Oysa ağırlıkla olarak sol beynin kullanılması, beyin gücünü azaltır. En uygunu hayalperest düşünen sağ lobu ve mantıklı düşünün sol lobu beraberce dengeli bir şekilde kullanmaktır. İki lobun birlikte kullanılması beyin gücünü oldukça artırır.

Sağ Beyin

“Vücudun sol tarafını yönetir.

“Holistik (Bütüne pönelmiş)

“Sanatçı ruhludur.

“Sezgilidir.

“Halayperesttir.

“Soyutça düşünür.

“Şakacıdır.

“Müziğe önem verir.

“Risk almaktan korkmaz.

“Duyguları özgür bırakır.

“İnsanları tanır.

“Yer ve mekana yönelimlidir.

“resim ve şekillerden hoşlanır.

“Test çözmeyi sever.

“Yazılı talimatlara uyar.

“Fotoğrafik güce sahiptir.

“Bağımsızdır.

“Dokunsal yollarla öğrenmeye yöneliktir.

“Sorunları bütün olarak çözmeye çalışır.

Sol Beyin

“Vücudun sağ tarafını yönetir.

“Mantıklı düşünür.

“Planlı iş yapar.

“Akılcı düşünür.

“Zamansal düşünür.

“Sözlü talimatlara uyar.

“Sorunları bölüm bölüm çözer.

“Riskten kaçar.

“Yazmayı sever.

“Matematiksel düşünür.

“Çözümlemeli (analitik) düşünür.

“Duyguları engeller.

“Sözcüklere önem verir.

“Seri çalışmayı sever.

“Konuşmayı sever.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.