Hırvatistan

hirvatistan

Komşuları
Batısında Adriya Denizi yer alır. Slovenya, Macaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ ile komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Güneyde Dinar Alpleriyle kaplı olup Macaristan sınırında ovalar yer alır.
•    Sava ve Drava önemli nehirleridir.
•    Bölge kıyıları Dalmaçya tipi kıyılardan oluşur.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Adriya Denizi kıyılarında Akdeniz iklimi, iç kesimlerde ise karasal iklim etkilidir.
•    Dağlık alanlarda ve kıyıya yakın bölgelerde ormanlar, Adriya Denizi kıyılarında makiler yaygındır.

Nüfus ve Yerleşme
•    Nüfus artış hızı düşüktür. Başkent Zagrep ülkenin en kalabalık şehridir.
•    Halkın çoğu şehirlerde yaşar (%75).
•    Nüfusun büyük çoğunluğunu Hırvat, Sırp ve Boşnaklar oluşturur.

Tarım ve Hayvancılık
Ülke ekonomisi tarıma dayanır. Dalmaçya kıyılarında turizm ve balıkçılık önemli gelir kaynağıdır.

Yer altı Kaynakları ve Endüstri
•    Zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Bu yüzden sanayisi oldukça gelişmiştir.
•    Taşkömürü, alüminyum kaynaklarına bağlı olarak bu madenlerin sanayi ile demir-çelik, kimya, çimento, gıda, gemi yapımı önemli sanayi kollarını oluşturur.

Ticaret
Hırvatistan’ın ticari ilişkilerinde AB ülkeleri ve Slovenya başta gelir.