Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Sırbistan-Karadağ (Yugoslavya)

0 8

sirbistan_karadag

Komşuları
– Balkan yarımadasında yer alan Sırbistan ve Karadağ’dan oluşan bu federal cumhuriyetin komşuları Bosna-Hersek, Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk’tur.

Yeryüzü Sekileri
- Ülke dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. Yer yer yüksek platolar bulunur.
- Ülkenin kuzey kesiminde ise Tuna, Tisa ve Sava’nın suladığı ovalar yer alır.

İklim ve Bitki Örtüsü
- Ülkenin büyük bölümünde karasal iklim hakimdir. Adriya kıyılarında ise Akdeniz iklimi egemendir.
- Ormanlar ülkenin % 25’ini kaplar.

Tarım ve Hayvancılık
- Ülke ekonomisinde tarımın payı fazladır. Buğday, mısır, tütün, keten-kenevir, şeker pancarı ve üzüm önemli tarım ürünleridir.
- Koyun ve keçi yetiştirilir. Ahır hayvancılığı gelişmiştir.
- Tuna ve Sava nehirlerinde balıkçılık yapılır.

Yer altı Kaynakları
Linyit, boksit, bakır, çinko, kurşun madenleri çıkartılır.

Endüstri – Ticaret ve Turizm
- Yugoslavya gelişmiş bir sanayi ülkesidir.
- Tekstil, otomotiv, uçak, makine, metalürji, kimya endüstrisi gelişmiştir.
- Kara ve demir yolu ulaşımı gelişmiştir.
- Ticareti daha çok Rusya Federasyonu, italya ve Almanya ile yapar.
- Eski Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Sırplar’ın Bosna-Hersek ve Arnavutluk üzerindeki asimilasyon politikası yüzünden BM tarafından bu ülke, ekonomik ambargo altındadır.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.