Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

İnternet Nedir? Nasıl Gelişmiştir?

0 403

İnternet Nedir? Nasıl Gelişmiştir?Çok uzun olmayan bir geçmişi olan İnternet, dünya genelinde kullanılan bir iletişim aracı. Ticaret sektörü, haberleşme sektörü hatta eğlence sektöründe İnterneti görmek mümkündür. Gittikçe kullanım sahası artış gösteren bu iletişim aracı, hayatımıza yeni kelimeler, semboller, bilgiler getirdi. Aslında İnternet tüm dünya üzerinde birbirlerine bağlı olan milyonlarca bilgisayarın oluşturduğu bir ağdır. İnternet gün geçtikçe bilgiyi kaydetme, yayma ve bilgiye kolayca ulaşabilme imkanı sağlamasının yanı sıra hızlı ve ucuz maliyette iletişime de imkan sağlayarak kullanıcı sayısını arttırmaktadır. Bununla beraber her dakika, her biri, birer müşteri olabilecek milyarlarca insanı birleştiren bir bağdır.

Yeni iletişim teknolojilerinden biri olan İnternetin, en önemli özelliklerinden biri alıcı ile verici arasındaki kanalda etkileşime imkan sağlamasıdır. Bu özellik geleneksel iletişim araçlarından hiçbirinde yoktur. Televizyon iletişiminde tek taraflı bir sunum söz konusu iken İnternet aracılığıyla kurulan iletişimde çift taraflı bir iletişim mevcuttur.

İnternet Nedir? Nasıl Gelişmiştir?İnternet ilk olarak 1969 yılında Amerika Savunma Bakanlığı Araştırma Dairesi tarafından bakanlık bilgisayarları arasında bilgi alışverişini sağlamak için kullanılmaya başlanan bir teknolojidir. Daha sonra Savunma Bakanlığı dışında üniversiteler ve araştırma kurumlarını kapsayacak şekilde kullanım alanları genişlemiştir. Ülkemizde ise İnternet ilk kez 1990 yılında kullanılmaya başlamıştır. İnternet kullanıcılarına email, chat, video vb. araçları ile iletişim imkanı veren elektronik tabanlı bir sistemdir. İnternet ortamında eşzamanlı görsel, işitsel iletişim kurmak mümkündür. İnternetin ilk kullanımı 70’li yıllarda yaşanan bilgi devrimine denk gelmektedir. Bu yeni teknoloji 70’lerdeki petrol krizi ve ekonomik çöküntülerin ardından batı kapitalizmini yeniden canlandırmıştır.

İnterneti diğer iletişim araçlarından ayırt eden en önemli özellik, etkileşimi sağlayan yapıdır. Etkileşim, katılımcının iletişim ortamında, iletişimin biçim ve içeriğini değiştirme ve etkilemedeki katılımı olarak tanımlanabilir. İnternet bağlamında etkileşim 3 unsurdan oluşur. Bunlar hız, eylem sayısı ve kapsamdır. Etkileşimde hız, karşılıklı iletişimde bulunan kişilerin tepkilerini birbirlerine gönderme süreleridir. Etkileşim de eylem sayısı ise, iletişim ortamına etkide bulunabilecek değişim miktarını tanımlar. Kapsam ise iletişim sürecinde birbirleriyle ilintili etkinlikleri tanımlamaktadır.

İnternet Nedir? Nasıl Gelişmiştir?Zaman için bilişim ve internet sektörü çok hızlı biçimde gelişmiş, günlük ve iş yaşamımızdaki kullanım alanları artmıştır. Teknolojik ve sosyal alandaki gelişim ve değişimlerle birlikte kurumlar ve onların çeşitli hedef kitleleri arasındaki ilişkide değişime uğramaktadır. Kurumlar gün geçtikçe büyümekte ve hedef kitleleriyle aralarındaki mesafe artmaktadır.

Sosyal medya uygulamalarında içeriği tamamen bireyler belirler ve bireyler birbirleri ile bu uygulamalar üzerinden sürekli etkileşim halindedir. Üstelik sosyal medya kullanıcılarının demografik yapıları da hızla değişmektedir. Bir zamanlar sadece gençlerin kullandığı platformlar olarak görülen sosyal ağlar hızla yaş ve konumdan bağımsız ağlara dönüşmektedir. İstatistikler göre Facebook ‘un hızla büyümesinin ardında 35-49 yaş grubunun katılımı ve 18 yaş grubuna oranla 50-64 yaş grubundaki kullanıcıların oranlarının 2 kat daha hızlı artışıdır.

Facebook ‘un tüm üyeleri 1 günde toplam 5 milyar dakika harcamaktadır.
Wikipedia ‘da yer alan tanımlı konu başlığı sayısı 13 milyondur.
Youtube ‘da 1 günde izlenen video sayısı 100 milyon civarındadır.

Bu oranlara bakıldığında kurumlar hizmetlerini, ürünlerini ve çeşitli faaliyetlerini hedef kitlelere iletmekte bu araçlardan yararlanabilirler.

Yazar: Betül Şahin

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.