isvec

Komşuları
- Yaklaşık olarak Türkiye’nin yarısı kadar yüzölçüme sahip olan ülke İskandinav yarımadası üzerinde yer alır.
- Norveç, Finlandiya ve Danimarka ile komşu olan ülkenin Norveç ile doğal sınırını iskandinav dağları oluşturur.

Yeryüzü Şekilleri
- İsveç’in yeryüzü şekillen IV. Zamandaki buzullaşmayla oluşmuştur. Hörgüç kayalara, skayer kıyılarına, moren setlerine, buzul göllerine sıkça rastlanır.
- İsveç zengin akarsu ağına sahiptir. Akarsuların çoğu Botni Körfezi’ne dökülür. Akarsuların akış hızları fazla olduğundan hidroelektrik potansiyeli fazladır.
- İrili ufaklı çok sayıda buzul gölü bulunur.

İklim ve Bitki Örtüsü
- İsveç’in güney kesimi dışında doğu Avrupa’daki gibi karasal iklim özellikleri görülür.
- İskandinav dağları okyanus etkisinin ülkede hissedilmesini engeller.
- Özellikle kutup daireleri çevresinde yer alan Laponya’da kışlar çok uzun ve sert geçer.
- Ülkenin güney kesimi Gulf-Stream sıcak su akıntısının etkisiyle daha ılımandır.
- Ülkenin yarıdan fazlası ormanlarla kaplı olup kuzey kesimlerde tundralar, yükseklerde ise alpin çayırlar vardır.

Nüfus ve Yerleşme
- İsveç az nüfuslanmış bir ülke olup nüfusun çoğunluğu güney ve orta kesimde yaşar.
- Nüfus artış hızı azdır.
- Başkent Stockholm ile Malmö ve Göteborg önemli şehirleridir.

Tarım ve Hayvancılık
- Ülke yüzölçümünün %10’dan azı tarım için elverişlidir.
- Modern yöntemlerle yapılan tarımla çavdar, arpa, buğday, patates ve şekerpancarı yetiştirilir.
- Ülkede mandıracılık şeklinde yapılan hayvancılık ve uzak deniz balıkçılığı diğer ekonomik etkinlikler arasında yer alır.

Yeraltı Kaynakları
- En önemli madeni demirdir.
- Bakır, kurşun, çinko, altın ve uranyum çıkartılır.

Endüstri
- İsveç, Avrupa’nın sanayisi gelişmiş ülkelerindendir.
- Demir-çelik, orman ürünleri, makine, otomotiv, ilaç, gemi, uçak, besin sanayi gelişmiştir.
- Sanayisi için gerekli enerjiyi hidroelektrik santrallerden sağlar.

Ticaret ve Türkiye ile İlişkiler
- ihraç ürünleri; kağıt hamuru, mobilya, demir çelik ürünleri, makine, otomotiv, gemidir.
- Büyük bir ticaret filosuna sahiptir.
- İthalatının yarısını petrol ve doğalgaz giderleri oluşturur.
- Türkiye’den konfeksiyon, deri ürünleri, cam eşya, fındık ve tütün alır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here