kanada

Komşuları
- Rusya Federasyonu’ndan sonra dünyanın en geniş ikinci ülkesidir.
- ABD’ye komşudur. Atlas, Büyük Okyanus ve Kuzey Buz Denizi’ne kıyısı vardır.

Yeryüzü Şekilleri
- Ülkenin batı kısımlarında III. Zamanda oluşmuş akarsularla derin yarılmış dağ sıraları uzanır.
- Ülkenin doğusunda ise Appalaş Dağları’nın uzantıları vardır.
- Kanada’nın orta kesimleri IV. Zaman buzul aşındırma ve biriktirme şekilleriyle biçimlenmiştir.
- Kanada dünyanın en büyük adalar topluluğuna sahiptir. (Kuzey Buz Denizi)
- Kanada’nın güneyi verimli topraklardan oluşur.
- Kanada’da birçok akarsu, tektonik ve buzul kökenli göl yer alır. En önemli göller Süperior, Huron, Erie, Ontario’dur.

İklim ve Bitki örtüsü
- Kanada’nın büyük bölümünde kışlar çok soğuk ve karlı geçer.
- Ülkenin batısında sıcak su akıntısının geçmesinden ve batı rüzgarlarından dolayı ılıman okyanus iklim yaşanır.
- Kanada’da iğne yapraklı tayga ormanları, tundra bitkileri, karışık ormanlar yer alır.

Nüfus ve Yerleşme
- İkliminden dolayı nüfusun dağılımı düzensizdir.
- Toplam nüfus miktarı çok azdır.
- Nüfusun tamamına yakını iklimin elverişli olmasından dolayı ABD sınırına yakın ülkenin güney kesiminde toplanmıştır.
- Başkent Ottawa’dir. Diğer önemli kentleri ise Toronto, Montreal, Quebec, Winnipec vs. dir.
- Kanada’nın büyük kesimini Avrupalı beyazlar, geri kalan kısmını ise Kızılderililer ve Eskimolar oluşturur.

Tarım ve Hayvancılık
- Kanada’da başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf, çavdardır.
- Bu ürünler çok fazla üretilir ve büyük bölümü ihraç edilir.
- Ayrıca meyve, mısır, tütün, patates, üzüm de yetiştirilen ürünler arasındadır.
- Hayvancılık çok önemli bir faaliyettir. Sığır yetiştiriciliği yapılır.
- Kıyıları balıkçılık bakımından elverişlidir.

Yer altı Kaynakları
- Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasından dolayı, “geleceğin ülkesi” denmiştir.
- Demir, bakır, çinko, nikel, kobalt, altın, gümüş, platin, uranyum, molibden, taşkömürü, asbest ve titanyum önemlidir.
- Kanada çeşitli ve zengin doğal kaynaklara sahiptir.
- Geniş orman alanları, balıkçılığa elverişli denizleri, çeşitli madenleri ile önemli bir yere sahiptir.
- Kanada enerji kaynağı olarak hidroelektrik ve nükleer santrallerden yararlanır.

Sanayi
- Kanada çeşitli doğal kaynakları, yetişmiş insan gücü, ABD’nin sermaye ve teknolojik yardımlarından dolayı sanayide önde gelen ülkelerden birisidir.
- En çok gelişen sanayi kolu metalürjidir.
- Makine, uçak, otomotiv, tarım alet ve makineleri, kağıt ve kağıt hamuru, petro-kimya, gıda, elektronik diğer sanayi kollarıdır.
- Sanayi ülkenin güney kesiminde yoğunlaşmıştır.
- Önemli ticaret limanları vardır. (Quebec, Halifax gibi)

Ticaret
- Dünyanın en büyük ticaret ülkelerindendir.
- ABD, ingiltere, Japonya gibi ülkelerle ticareti gelişmiştir.
- ihraç ürünleri, kağıt, kağıt hamuru, tahıllar, hayvansal ürünler, çeşitli metaller, petrol, doğalgaz, otomotiv ürünleri, makine ve kerestedir.
- İhtal ettiği ürünler ise gıda maddeleri, pamuk, konfeksiyon ürünleri ve makinedir.

Ulaşım ve Turizm
- Kara ve demir yolu ağı gelişmiştir.
- Kuzeyden güney kesime gelmek için genelde havayolu kullanılır.
- Bazı akarsuları ulaşıma elverişlidir.
- Turizm gelirleri ülkeye önemli bir katkı sağlamaktadır.
- Her yıl çok sayıda turist önemli miktarda döviz bırakmaktadır.

Türkiye ile İlişkileri
- Türkiye Kanada ilişkileri sınırlıdır.
- Türkiye’ye kağıt, kağıt hamuru, taşkömürü, demir çelik ve çeşitli makineler satar. Türkiye’den sebze, meyve, konfeksiyon ve cam ürünleri alır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here