Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

0 58

abd

Komşuları
- Yüzölçüm olarak dünyanın dördüncü büyük ülkesidir.
- 50 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Bunlardan 48’i bir arada, diğeri ikisi ise Hawaii Adaları ve Alaska’dan oluşur.
- Komşuları Kanada ve Meksika’dır.
- Atlas ve Büyük Okyanus’a kıyısı vardır.

Yeryüzü şekilleri
- Ülkenin doğusu ve batısı okyanusa paralel uzanan dağlarla kaplıdır.
- Batı kıyılarında Kıyı dağları, Nevada ve Kayalık dağlan uzanır.
- Dağlar arasında kuzeyden güneye doğru Colombla, Colorado, Büyük Havza platoları yer alır.
- Doğu kıyılarda ise 1. zamanda oluşmuş Appalaş dağları uzanır.
- İç kısımlarda kapalı havzalar ve çöller yer alır.
- Okyanusun kıyı kesiminde kıyı ovaları verimli tarım alanlarını oluşturur.
- Büyük Okyanus’taki Havvaii takım adaları volkanik kökenli adalardır.
- Akarsular bakımından zengin bir ülkedir. Mississipi ülkenin en uzun akarsuyudur. Colorado, Colombia ve Yukon önemli akarsularındandır.
- Çok sayıda göl bulunur. Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontorio, Salton, Büyük Tuz gölleri önemli göllerdendir. Ülkenin kuzeyinde buzul gölleri de bulunur.

İklim ve Bitki örtüsü
- Ülkenin kıyıları hariç iç kesimlerinde karasal iklim hüküm sürer.
- Kışın kuzeyden gelen soğuk hava dalgası iklimi etkiler.
- Yazlar iç kısımlarda çok sıcak geçer.
- Doğu kıyılarda deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulabilir.
- Batıda Kayalık Dağları ve batı rüzgarları bol yağışa neden olur. (2500 mm)
- Kalifornia’da Akdeniz; Florida’da ise tropikal iklim görülür.
- Çok çeşitli iklim tipleri olduğu için bitki örtüsü çeşidi de fazladır.
- Ülkenin % 30’u ormanlarla kaplıdır.
- Platolarda çayırlar, büyük havzada kaktüsler ve çalı grupları yaygındır.

Nüfus ve Yerleşme
- ABD’nin yerli halkı Kızılderili’dir.
- Ancak nüfusu oluşturan önemli kısım Avrupa kökenli beyazlardan oluşur. Diğer grubu ise zenciler ve Asya kökenli göçmenler oluşturur.
- Nüfusun çoğu şehirlerde yaşar.
- Nüfus artış hızı düşüktür.
- Atlas Okyanusu kıyıları, Büyük Okyanus kıyısı.göller çevresi, ovalar nüfusun yoğun olduğu yerlerdir.
- Büyük Havza ve Kayalık dağlarında nüfus yoğunluğu oldukça azdır.

Tarım ve Hayvancılık
- Ülke topraklarının yaklaşık yarısı tarım arazisidir.
- Tarımda ileri teknolojinin kullanılması tarım topraklarının genişliği, verimliliği gibi nedenlerden dolayı üretim fazladır.
- Başlıca tarım ürünleri olan mısır, soya, tütün, pamuk, turunçgil, buğday ve şeker pancarı üretiminde dünyanın en önemli ülkelerinden biridir.
- Mandıracılık önemlidir. Domuz ve kümes hayvancılığı yapılır. Balıkçılık da gelişmiştir.

Endüstri
- ABD’de ormanların fazla yer kaplamasından dolayı kağıt ve kesrete sanayi ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.
- Sanayi kolları ulaşım araçları, elektrikli elektronik makineler, makine, kimyasal maddeler, metalürji, kağıt, lastik, plastik, silah, uçak, gemi, uzay sanayidir.

Yer altı Kaynakları
- Yer altı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.
- Taşkömürü, petrol, doğalgaz, demir, bakır, uranyum, boksit, manganez, kurşun, kalay, altın, gümüş, çinko madenleri bakımından zengindir.
- Enerjisini kömür, petrol, doğalgazla çalışan termik santrallerden geri kalanını nükleer, hidroelektrik ve güneş enerjisinden sağlar.
- Petrol üretiminde dünyada 1 .dir. Ancak ihtiyacını karşılayamaz.

Turizm
- Turizm önemli bir ekonomik faaliyettir.
- Havvaii adaları, Newyork, Los Angeles, Miami, ulusal parklar önemli turizm merkezleridir.
- Los Angelesleki Hollywood dünyanın en büyük film stüdyolarına sahip şehridir.

Ulaşım
- Dünyanın en büyük ve en modern ulaşım ağına sahiptir.
- Kara, hava ve demiryolu ulaşımı çok gelişmiştir.
- Mississipi nehri üzerinde ulaşım yapılır. Önemli limanlara sahiptir.

Ticaret
- Dünyanın en büyük ticaretini gerçekleştiren ülkedir.
- Son yıllarda savunma sanayindeki harcamalar ve petrol fiyatların yükselmesinden sonra bütçe açık vermeye başlamıştır.
- İhracatında, makineler, ulaşım araçları, kimyasal maddeler, uçak, silah, elektronik cihazlar, metalürji ürünleri, soya, mısır ilk sıradadır.
- İthal ettiği ürünler arasında ise, petrol, otomotiv, elektrik malzemeleri, ham maddeler, besin maddeleri başta gelir.
- Kanada, AB ülkeleri, Japonya, Körfez ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri ile ticaret yapar.

Türkiye ile İlişkileri
Siyasi, askeri, ekonomik alanlarda sıkı bir işbirliği içindedir.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.