Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

0 2.211

abd

Komşuları
– Yüzölçüm olarak dünyanın dördüncü büyük ülkesidir.
– 50 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Bunlardan 48’i bir arada, diğeri ikisi ise Hawaii Adaları ve Alaska’dan oluşur.
– Komşuları Kanada ve Meksika’dır.
– Atlas ve Büyük Okyanus’a kıyısı vardır.

Yeryüzü şekilleri
– Ülkenin doğusu ve batısı okyanusa paralel uzanan dağlarla kaplıdır.
– Batı kıyılarında Kıyı dağları, Nevada ve Kayalık dağlan uzanır.
– Dağlar arasında kuzeyden güneye doğru Colombla, Colorado, Büyük Havza platoları yer alır.
– Doğu kıyılarda ise 1. zamanda oluşmuş Appalaş dağları uzanır.
– İç kısımlarda kapalı havzalar ve çöller yer alır.
– Okyanusun kıyı kesiminde kıyı ovaları verimli tarım alanlarını oluşturur.
– Büyük Okyanus’taki Havvaii takım adaları volkanik kökenli adalardır.
– Akarsular bakımından zengin bir ülkedir. Mississipi ülkenin en uzun akarsuyudur. Colorado, Colombia ve Yukon önemli akarsularındandır.
– Çok sayıda göl bulunur. Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontorio, Salton, Büyük Tuz gölleri önemli göllerdendir. Ülkenin kuzeyinde buzul gölleri de bulunur.

İklim ve Bitki örtüsü
– Ülkenin kıyıları hariç iç kesimlerinde karasal iklim hüküm sürer.
– Kışın kuzeyden gelen soğuk hava dalgası iklimi etkiler.
– Yazlar iç kısımlarda çok sıcak geçer.
– Doğu kıyılarda deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulabilir.
– Batıda Kayalık Dağları ve batı rüzgarları bol yağışa neden olur. (2500 mm)
– Kalifornia’da Akdeniz; Florida’da ise tropikal iklim görülür.
– Çok çeşitli iklim tipleri olduğu için bitki örtüsü çeşidi de fazladır.
– Ülkenin % 30’u ormanlarla kaplıdır.
– Platolarda çayırlar, büyük havzada kaktüsler ve çalı grupları yaygındır.

Nüfus ve Yerleşme
– ABD’nin yerli halkı Kızılderili’dir.
– Ancak nüfusu oluşturan önemli kısım Avrupa kökenli beyazlardan oluşur. Diğer grubu ise zenciler ve Asya kökenli göçmenler oluşturur.
– Nüfusun çoğu şehirlerde yaşar.
– Nüfus artış hızı düşüktür.
– Atlas Okyanusu kıyıları, Büyük Okyanus kıyısı.göller çevresi, ovalar nüfusun yoğun olduğu yerlerdir.
– Büyük Havza ve Kayalık dağlarında nüfus yoğunluğu oldukça azdır.

Tarım ve Hayvancılık
– Ülke topraklarının yaklaşık yarısı tarım arazisidir.
– Tarımda ileri teknolojinin kullanılması tarım topraklarının genişliği, verimliliği gibi nedenlerden dolayı üretim fazladır.
– Başlıca tarım ürünleri olan mısır, soya, tütün, pamuk, turunçgil, buğday ve şeker pancarı üretiminde dünyanın en önemli ülkelerinden biridir.
– Mandıracılık önemlidir. Domuz ve kümes hayvancılığı yapılır. Balıkçılık da gelişmiştir.

Endüstri
– ABD’de ormanların fazla yer kaplamasından dolayı kağıt ve kesrete sanayi ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.
– Sanayi kolları ulaşım araçları, elektrikli elektronik makineler, makine, kimyasal maddeler, metalürji, kağıt, lastik, plastik, silah, uçak, gemi, uzay sanayidir.

Yer altı Kaynakları
– Yer altı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.
– Taşkömürü, petrol, doğalgaz, demir, bakır, uranyum, boksit, manganez, kurşun, kalay, altın, gümüş, çinko madenleri bakımından zengindir.
– Enerjisini kömür, petrol, doğalgazla çalışan termik santrallerden geri kalanını nükleer, hidroelektrik ve güneş enerjisinden sağlar.
– Petrol üretiminde dünyada 1 .dir. Ancak ihtiyacını karşılayamaz.

Turizm
– Turizm önemli bir ekonomik faaliyettir.
– Havvaii adaları, Newyork, Los Angeles, Miami, ulusal parklar önemli turizm merkezleridir.
– Los Angelesleki Hollywood dünyanın en büyük film stüdyolarına sahip şehridir.

Ulaşım
– Dünyanın en büyük ve en modern ulaşım ağına sahiptir.
– Kara, hava ve demiryolu ulaşımı çok gelişmiştir.
– Mississipi nehri üzerinde ulaşım yapılır. Önemli limanlara sahiptir.

Ticaret
– Dünyanın en büyük ticaretini gerçekleştiren ülkedir.
– Son yıllarda savunma sanayindeki harcamalar ve petrol fiyatların yükselmesinden sonra bütçe açık vermeye başlamıştır.
– İhracatında, makineler, ulaşım araçları, kimyasal maddeler, uçak, silah, elektronik cihazlar, metalürji ürünleri, soya, mısır ilk sıradadır.
– İthal ettiği ürünler arasında ise, petrol, otomotiv, elektrik malzemeleri, ham maddeler, besin maddeleri başta gelir.
– Kanada, AB ülkeleri, Japonya, Körfez ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri ile ticaret yapar.

Türkiye ile İlişkileri
Siyasi, askeri, ekonomik alanlarda sıkı bir işbirliği içindedir.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.