Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Kurkumin Nedir?

0 462

Kurkumin, bir tür hint baharatı olan zerdeçalın (Kurkumin longa) bir bileşenidir. Kurkumin, zerdeçalda bulunan üç kurkuminoid’den biridir, diğer ikisi desmetoksikürümin ve bis-desmetoksikürümindir. Bu kurkuminoidler zerdeçalın sarı rengini verir ve sarı bir gıda renklendirici veya gıda katkı maddesi olarak kullanılır. Kurkumin, Güney ve Güneydoğu Asya’da yoğun olarak yetiştirilen uzun ömürlü bir bitki olan zerdeçal bitkisinin kurutulmuş köksapından elde edilir. Köksap veya kök,% 2 ila % 5 kurkumin içeren zerdeçalı oluşturmak için işlenir.

Kurkuminin Kimyası

Kurkumin Nedir?Kurkumin keto ve enol olarak bilinen iki totomerik formda bulunur. Enol formu hem katı hem de çözelti fazlarında daha kararlıdır. Ayrıca bor miktarının belirlenmesi için de kullanılabilir, çünkü borik asit ile reaksiyona girerek rososiyanin adı verilen kırmızı renkli bir bileşik oluşturur. Kurkumin, tıbbi özellikleri nedeniyle son on yıldır çok ilgi ve araştırma konusu olmuştur. Araştırmalar, kurkumin’in iltihabı azaltabilen ve hatta kanser tedavisinde rol oynayabilecek güçlü bir anti-enflamatuar ajan olduğunu göstermiştir. Kurkumin’in tümörlerin transformasyonunu, çoğalmasını ve yayılmasını azalttığı gösterilmiştir ve bunu transkripsiyon faktörleri, enflamatuar sitokinler, büyüme faktörleri, protein kinazlar ve diğer enzimlerin düzenlenmesi yoluyla başarır.
Kurkumin, hücre döngüsünü kesintiye uğratarak ve programlanmış hücre ölümünü indükleyerek çoğalmayı önler. Ayrıca, kurkumin, bazı sitokrom P450 izoenzimlerinin baskılanması yoluyla kanserojenlerin aktivasyonunu inhibe edebilir. Hayvan çalışmalarında, kurkumin’in kan, deri, ağız, akciğer, pankreas ve bağırsak sistemi kanserlerinde koruyucu etkileri olduğu gösterilmiştir.

Kurkuminden Yararlanabilecek Koşullar

• Alerjik rinit (saman nezlesi)
• Depresyon
• Yüksek kan yağları
• Alkolden bağımsız karaciğer yağlanması
• Kireçlenme
• Kaşıntı (kaşıntılı cilt)
Zerdeçal biyo yararlı olmadığını unutulmamalıdır ve düzenli kurkumin takviyesi alınması, bağırsak dışında yarar sağlaması muhtemel değildir CurcuBrain gibi bazı kurcumin formları daha biyoyararlı olabilir. En çok Curry’de bulunan baharat olarak bilinen zerdeçal (Curcuma Longa), yalnızca tadıyla değil, aynı zamanda iddia edilen sağlık yararlarıyla da bilinir. Kurkumin takviyeleri, tıbbi kullanım için FDA tarafından onaylanmamıştır. Takviyeler genellikle katı klinik araştırmalardan yoksundur. Düzenlemeler onlar için üretim standartlarını belirlemektedir ancak güvenli ya da etkili olduklarını garanti etmemektedir. Takviye yapmadan önce muhakkak uzman bir doktora danışılması tavsiye edilir.
Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi’ne (NCCIH) göre, insan sağlığı da dahil olmak üzere, çeşitli sağlık koşulları için zerdeçal veya kurkumin ile ilgili birçok araştırma vardır. Bununla birlikte, kurkuminoidlerin iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu iddialarını destekleme konusunda güçlü kanıtlar yoktur.

Aktif Bileşikler

Zerdeçal, ticari olarak temin edilebilir terkiplerde tipik olarak ağırlığının % 3’ünü oluşturan kurkuminoidler olarak bilinen birkaç ana bileşen içerir. Kurkumin, zerdeçalda bulunan dört kurkuminoidlerin en aktif fitokimyasalları olarak bilinir. Kurkumin, kurkuminoidlerin% 77’sini oluşturur. Kalan üç bileşen tipik olarak % 17 desmetoksisürkümin,% 3’lük bisdemetoksikürkumin ve geri kalanı, dördüncü daha yakın zamanda tanımlanmış bir dümüminoid olan Kiklokürinüste gelir.
Kurkuminin sağlık yararları olduğuna dair iki farklı grup vardır ve fikirleri şu şekildedir:
Faydaları olduğunu savunanlar göre kurkumin;
• İddia edilen iltihabı azaltır
• Bağışıklık sisteminin dengelenmesine yardımcı olabilir
• Detokslama için iyidir
• Muhtemelen güvenlidir
Faydaları olmadığını düşünenlere göre kurkumin;
• Biyo yararları zayıftır.
• Çok fazla araştırmaya rağmen, çoğu kullanım için sağlam veri eksikliği söz konusudur
• Bazı insanların sevmediği özel bir tadı vardır.

Dozajlar

Kurkumin Nedir?Klinik çalışmalarda aşağıdaki dozajlar kullanılmıştır:
Osteoartrit: Zerdeçal, 1-3 ay boyunca günde iki ila dört kez oral yoldan 500 mg çıkarılabilir ( Bazı ürünler biyo yararlanım nedenleri için önemli olabilir.
Alerjik rinit (saman nezlesi): Organika Sağlık Ürünleri 2 ay boyunca günde 500 mg kurkumin kullanılabilir
Crohn hastalığı: Kurkumin bir ay boyunca günlük 1.08 gram, ardından ikinci ay boyunca günde 1.44 gram kullanılabilir
• Prediyabetli kişilerde Tip 2 diyabetin önlenmesi: 9 ay boyunca günde iki kez 750 mg kurkumin kullanılabilir
Depresyon: Kurcumin, 6-8 hafta boyunca günde iki kez 500 mg (tek başına veya antidepresan fluoksetine ilave olarak) olarak kullanılabilir
Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD): 8 hafta boyunca günde 70 mg kurkumin (500 mg dispersiyon formülasyonu içinde) kullanılabilir
Kaşıntı: Zerdeçal 500 mg 8 hafta boyunca günde üç kez oral yoldan veya zerdeçal özü (C3 Complex, Sami Labs LTD) 4 hafta boyunca günde karabiber veya uzun biber (Bioperine) ekstraktı ile 1 g kurkumin standardize edilmiştir.

Potansiyel Riskler ve Yan Etkiler

Zerdeçal, genellikle iyi tolere edilir. Sık görülen yan etkiler kabızlık, hazımsızlık (dispepsi), ishal, distansiyon, gastroözofageal reflü (asit reflü), bulantı, kusma ve diğer bağırsak sorunlarını içerir. Çok nadir olarak kurkumin kaşıntıya olabilir. Cilde uygulandığında, zerdeçal, alerjik kontak dermatite neden olabilir. Yüksek Dozlu İn Vitro Modellerde Kurkumin, Sitotoksisiteye ve DNA hasarına neden olabilir. Yüksek dozlarda kurkuminin aslında ROS’u indüklediği ve DNA hasarına neden olabileceği öne sürülmektedir.
Doğurganlık: Hücresel ve hayvan araştırmaları, kurkuminin sperm hareketliliğini ve yoğunluğunu azaltabileceğini göstermektedir. Kurkumin, testosteron sentezinin son aşamasında yer alan enzimleri inhibe edebilir. İnsanlarda doğurganlık üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Aynı çalışma, insanların görünür yan etkileri olmadan günde 8 gram zerdeçal tüketebileceği için, ağız yoluyla kurkumin tüketmenin, kandaki kurkumin seviyelerini testosteron sentezini önleyecek kadar arttıramayacağını belirtmektedir.
Parkinson hastalığı: İn vitro, kurkumin LRRK2 mRNA ve proteini arttırır. LRRK2, ifadesi Parkinson hastalığı ile pozitif olarak ilişkilendirilmiş bir gendir. Bu teorik olarak, Parkinson hastalığı riskinde artışa yol açabilir. Bununla birlikte, parkinson hastalığının kurkumininin insanlarda etkisi bilinmemektedir.
Sinerji: Piperin eklenmesi (karabiber) muhtemelen kurkuminin kana emilimini arttırır, gerçekte araştırmacılar kurkuminin biyolojik olarak kullanılabilirliğini % 2,000 kadar artırabileceğini tahmin etmişlerdir.

Kurkumin ile İlgili Yakın Araştırmalar

Kurkumin Nedir?Bir Washington Eyalet Üniversitesi araştırma ekibi, zerdeçal baharatının ana bileşeni olan kurkumin’i kullanarak sağlıklı kemik hücrelerinin büyümesini teşvik ederken kemik kanseri hücrelerini başarıyla inhibe eden bir ilaç dağıtım sistemi geliştirmiştir. Çalışma, çocuklarda kanser ölümünün en yaygın ikinci nedeni olan osteosarkomlu kişiler için ameliyat sonrası daha iyi tedavilere yardımcı olabilir.
Susmita Bose, Herman ve Brita Lindholm Makine ve Malzeme Mühendisliği Yüksekokulu Başkanı Profesör Naboneeta Sarkar’ın da aralarında bulunduğu araştırmacılar, ACS Applied Materials and Interfaces dergisindeki çalışmalarını raporlamışlardır. Kemik kanseri olan genç hastalar genellikle ameliyattan önce ve sonra yüksek dozda kemoterapi ile tedavi edilir, bunların çoğu zararlı yan etkilere sahiptir. Araştırmacılar, özellikle hastalar ameliyattan sonra kemik büyümesinde konusunda iyileşmeye çalışırken aynı zamanda tümör büyümesini bastırmak için ağır ilaçlar almaları gherekmektedir. Fakat kurkumin ile bu ilaçların hafifletilmesi hedeflenmektedir.
Zerdeçal, Asya ülkelerinde yüzyıllar boyunca yemek pişirmede, ilaç olarak kullanılmıştır ve aktif içeriğinin, kurkumin’in antioksidan, antienflamatuar ve kemik oluşturma özelliklerine sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca çeşitli kanser türlerini önlediği gösterilmiştir. Bununla birlikte, ağızdan ilaç olarak alındığında, bileşik vücutta iyi emilemez. Çok hızlı metabolize edilir ve ortadan kaldırılır.
Yapılan çalışmalarda araştırmacılar, kalsiyum fosfattan destek iskeleleri oluşturmak için 3D baskıyı kullanmışlardır. Çoğu implant şu anda metalden yapılmış olsa da, gerçek kemik gibi daha fazla olan bu seramik iskeleler, bir gün kemik kanseri ameliyatından sonra greft malzemesi olarak kullanılabilir. Araştırmacılar, kimyasalların kademeli olarak salınmasına izin vererek, iskeletlerin içine bir yağ molekülü vezikülü içinde kapsüllenmiş kurkumin eklemişlerdir.
Araştırmacılar, sistemlerinin, tedavi edilmeyen örneklere kıyasla 11 gün sonra osteosarkom hücrelerinin büyümesini yüzde 96 oranında engellediğini bulmuşlardır. Sistem ayrıca sağlıklı kemik hücresi büyümesini desteklemiştir. Araştırmacılar, diğer doğal bileşiklerin biyomedikal teknolojiye entegre edilmesinin faydalarını inceleyen benzersiz araştırmalar sürdürmektedirler. Çalışma, Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilmiştir.

Kaynakça:

ncbi.nlm.nih.gov
cancer.gov
lpi.oregonstate.edu

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku