Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Kuşaklar

0 625

Sözlük anlamı; hemen hemen aynı yıllarda dünyaya gelmiş ve aynı çağın özelliklerini, birbirine benzer sorunlarını, kaderlerini paylaşmış ve benzer görevleri sorumluluk edinmiş kişilerin topluluğu olarak ifade ediliyor. Nesil ya da jenerasyon olarak da adlandırılan kuşaklar; geçmişten günümüze kadar her dönem değişen ekonomik ve siyasi koşullar, teknolojik değişim ve yeniliklerle birlikte evrilen kültürel yapının getirdiği değişimle birlikte, kendi aralarında “kuşak çatışması” adı verilen olgu yaşanmıştır. Kuşak çatışması yaşayan üst nesil ve alt nesil arasında; kültür, hayata karşı duruş, davranış tarzları gibi birçok konuda anlayış farklılığı yaşanmaktadır. Yaşanan bu çatışmalar ve farklılıklardan yola çıkarak; yaşayış tarzına, kültürüne, hayata karşı duruşuna ve dönemine göre her kuşağa farklı bir isim verilmiştir. Sırasıyla; Büyük Değişim Kuşağı (The Lost Generation/1900-1914), Umut Kuşağı (The Greatest Generation/1914-1924), Buhran Kuşağı (Sessiz Kuşak-The Slient Generation/1925-1945), Bebek Patlaması Kuşağı (Baby Boomers/1945-1964), X Kuşağı (1965-1979), Y Kuşağı (1980-1999) ve Z (2000-2020) kuşakları olarak isimlendirilen bu kuşakların hepsi birbirinden farklı dönemleri sembolize etmekle birlikte, her kuşak bir öncekini tutucu bulup, kendinden sonraki kuşakları ise beğenmemektedir.

Baby Boomerlar (1945-1964)

II. Dünya Savaşı’nın ardından 1 milyar bebeğin doğumundan dolayı “Bebek Patlaması” anlamında Baby Boomer kuşağı adı da verilen bu döneme “Sandviç Kuşağı” da deniliyor. Sandviç kuşağı adı verilmesinin nedeni; bu kuşağın önce çocuklarına, sonra da kendi anne-babalarına bakmaları olarak açıklanıyor. Sadık, otoriteye karşı saygılı, kanaatkar, teknolojiye ise biraz uzak ve teknolojiyi benimseyememiş olmaları kuşağın genel özellikleri olarak belirtiliyor.

X Kuşağı (1965-1979)

BKuşaklaru dönemde doğanların otoriteye saygılı ve iş motivasyonunun yüksek olduğu, ayrıca X kuşağını genel olarak motive eden araçların ise para kazanmak ve kariyerlerinde ilerlemek olduğu belirtiliyor. Kendilerinden bir önceki kuşak olan Baby Boomerlar ile birçok yönleri ortak olmakla birlikte; X kuşağı rekabetçi özelliği ile Baby Boomerlar’ın kanaatkarlık özelliğinden ayrılıyor. Bu dönemde kadınlar çalışma hayatına katıldı. Ayrıca bu dönem sağ-sol çatışmaları gibi Türkiye’de ve dünyada birçok siyasi hareketliliklerin yaşandığı yıllardı.

Y Kuşağı (1980-1999)

Y kuşağı, dönemde yaşanan birçok değişiklikler ve gelişmelere bağlı olarak; otoriteye karşı eleştirel tavırları, yenilikçi yaklaşımları, girişimci özellikleri, güçlü adalet duyguları ile kendinden önceki X kuşağından daha farklı özelliklere sahiptir. Temel motivasyonlarının yenilikçilik ve eğlence olduğu söylenebilir. İş yaşamında belirsizliklerden hoşlanmazlar, takım çalışmasına önem verirler ve rekabeti severler. Y kuşağı, gelişen teknoloji ve internetin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte sosyal medyada oldukça aktif ve buna bağlı olarak da çabuk organize olabilen; düşüncesini, doğru olduğuna inandığı görüşlerini sonuna kadar savunabilen özgür ruhlu ve cesaretli bir kuşaktır. Bunda ait olduğu X kuşağının birer üyesi olan kendi anne-babalarının tutumlarının da büyük rolü olduğu ifade ediliyor.

Z Kuşağı (2000-2020)

Kapsadığı yıllardan da anlaşılacağı gibi milenyum çağı çocukları; her gün değişen teknoloji, internet ve bilgisayarlardan kesinlikle kopuk yaşayamayan ve internetsiz ve dijital ekransız bir yaşamın, arkadaşlarıyla sokakta oynamanın, ağaçlara tırmanmanın ne demek olduğunu birçoğunun öğrenemediği dijital çocuklardır. Dönemlerinde daimi bir değişim sürecinin yaşanması nedeniyle; rutinden hoşlanmayan, dikkatleri dağınık, üreten değil tüketen ve yetinmeyen bir kuşak olarak nitelendiriliyor.

Kaynakça:
sondakikaarahaber.blogspot.com.tr/2013/12/farkl-sosyal-kusaklar-ve-ozellikleri.html
abankkariyer.com/2014/07/17/sessiz-kusak-baby-boomers-x-y-z-kusaklarina-genel-bakis/
kigem.com/is-basarisinda-kusak-farki.html

Yazar:Mehtap Özdemir

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.