Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Maksiller Anestezi Teknikleri

1 4.781

Ağız boşluğu ve çenede spesifik sinir bloğu elde etmek, bir dizi teknik, operasyon veya teşhis için anestezi yapılır ve anatomik bölge ile ilişkili olarak incelenir. Bu anestezi yönteminin alan blok yaklaşımından, yani anestetik ajanın önerilen ameliyat bölgesi boyunca veya çevresinde genel difüzyonundan daha üstün olduğu düşünülmektedir. Lokal anestezi kullanan bir cerrahın nihai hedefi, ameliyatın başlangıcı olarak spesifik sinir bloğu anestezisinin kazanılmasıdır. Bununla birlikte çeneyi uyuşturmak için farklı bölgesel bloklar ve infiltrasyon enjeksiyonları kullanılabilir.

Supraperiostal Enjeksiyon (İnfiltrasyon)

Bu, pulpa anestezisi elde etmek için kullanılan en yaygın tekniktir ve daha yaygın olarak lokal infiltrasyon olarak bilinir. Bu teknikte hastadan ağzını kısmen açması istenir ve şırınga dişin uzun eksenine paralel tutulur. İğne, dişin apeksinin yukarısındaki mukobukkal kıvrıma sokulur ve kemiğe değene kadar ilerletilir, sonra biraz geri çekilir ve çözelti 30 s / ml oranında biriktirilir. Çözelti, iğne kemiğe temas ederken bırakılırsa, çözelti periostun altına enjekte edilir, bu daha ağrılıdır ve enjeksiyon sonrası rahatsızlığa neden olabilir.
Bu çok kolay bir tekniktir ve başarı oranı yüksektir ancak birkaç dişin anestezi gerektirmesi, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon veya akut iltihap olması durumunda bölgesel sinir blokları tercih edilir. Pediyatrik hastalarda infiltrasyon tekniği mandibular süt dişlerini anestezi etmek için de kullanılabilir. Çeşitli çalışmalarda bu hastalarda infiltrasyon tekniğinin dental işlemler için mandibular sinir bloğu ile karşılaştırılabilir bir etkinliğe sahip olduğu gösterilmiştir.

Maksiller Anestezi TeknikleriMaksiller Sinir Bloğu

Maksiller (v2) sinir bloğu, hemimaksilanın anestezisini sağlamak için etkili bir yöntemdir. Tek bir enjeksiyonla bir tarafın tüm üst dişlerini, bu dişlerin üzerini örten bukkal periodonsiyum ve kemiği uyuşturur. Ayrıca sert damak ve yumuşak damak kısmının yumuşak doku ve kemiğini, alt göz kapağının derisini, burnun yan tarafını, yanağı ve üst dudağı uyuşturabilir. Bu sinir birkaç yaklaşımla bloke edilebilir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
Yüksek tuberosity yaklaşımı
Hasta sırtüstü veya yarı-dikey pozisyonda tutulur ve hastanın ağzı kısmen açılır, mandibula enjeksiyonun yan tarafına doğru çekilirek yumuşak dokular işaret parmağı ile geri çekilir. Daha sonra 45 derecelik bir açıyla ikinci molara distal olarak mukobukkal kıvrıma enjeksiyon yapılır; daha sonra iğne arkaya, üste ve mediale yaklaşık 30 mm ilerletilir ve solüsyon biriktirilir.
Daha büyük foramen yaklaşımı
Bu yaklaşımda, iğneyi daha büyük palatin foramen içinden pterygopalatin fissüre sokmaya ve maksiller siniri fossadan geçerken etkilemeye çalışılır. Hastadan ağzını sonuna kadar açık tutulur ve ikinci moların distal yönünün medialindeki büyük palatin foramenini palpe edilir. İğneyi 45 derecelik bir açıyla foramene doğru ve distal olarak yerleştirilir. Yaklaşık 30 mm ilerledikten sonra anestezi solüsyonu verilir. Bu teknik acı vericidir ve tehlikeli olabilir, nadiren ihtiyaç duyulur ve bu nedenle tavsiye edilmez.

Arka Üst Alveolar Sinir Bloğu

Posterior superior alveolar (PSA) siniri bloke ederek maksilla molar dişleri, ilişkili kemik ve bukkal gingiva uyuşturur. Hastaların sadece % 28’inde orta üst alveolar sinirin duyusal innervasyon ile birinci moların meziyobukkal kökünü sağladığı gösterilmiştir. Bu durumda aksesuar innervasyonları anestezi etmek için ekstra bir enjeksiyon (genellikle infiltrasyon) gereklidir.
PSA’yı bloke etmek için hastanın ağzını kısmen açıp mandibulayı enjeksiyonun yan tarafına çekilir. Kısa bir iğne, geçici (10 ila 14 gün) hematom oluşturabilen iğnenin distal sokulmasını önlemek için kullanılır. İğne, ikinci azı dişinin üzerindeki mukobukkal kıvrıma yerleştirilir ve yaklaşık 16 mm yukarı, içe ve geriye doğru ilerletilir. Daha sonra anestezi solüsyonu yavaşça verilir.
Birincil veya erken karma dişlenme olan pediyatrik hastalarda, zigomatik sürecin kalın kemiği, ikinci birincil ve birinci kalıcı azı dişlerinin bukkal kökleri üzerinde yer alır ve bu bölgedeki infiltrasyon enjeksiyonunun etkinliğini azaltır. Bu nedenle, bu durumlarda, bunun yerine bir PSA sinir bloğu kullanılabilir.

Maksiller Anestezi TeknikleriOrta Üst Alveolar Sinir Bloğu

Daha önce belirtildiği gibi, MSA, insanların yalnızca % 28’inde mevcuttur, maksiller premolarlara ve birinci moların meziyobukkal köküne duyusal innervasyon sağlar. MSA bloğu, ikinci premolar dişin tepesinde bir bukkal infiltrasyon uygulanarak gerçekleştirilir.

Ön Üst Alveolar Sinir Bloğu

Anterior Superior Alveolar sinir (ASA), bir tarafta maksiller kesici, köpek dişlerini, ona bitişik yumuşak ve sert dokuyu besler. Öte yandan infraorbital sinir, mukozaya, üst dudağın bir yarısının ve burnun yan tarafında deri bir kısmının deri yüzeyine duyusal innervasyon sağlar. Ancak bu iki sinir tek bir yaklaşımla uyuşturulabildiğinden, teknik ya asa bloğu ya da infraorbital sinir bloğu olarak bilinir.
Bu tekniği uygulamak için, infraorbital çentik işaret parmağıyla palpe edilir ve sonra çentikten aşağıya doğru hareket ettirilir. Çentiğin hemen altındaki kemik dışbükeydir, bu da infraorbital foramenin çatısıdır. Aşağıdan devam ederken bir içbükeylik hissedilir ve buna bastırıldığında hasta hafif bir ağrı hisseder. Foramen yerleştirildikten sonra hastanın dudak ve yanağını geri çekilerek, birinci premoların apeksindeki mukobukkal kıvrıma uzun iğneli bir şırınga yerleştirilir. Şırınga dişin uzun eksenine paralel tutulur ve foramene yaklaşana kadar ilerletilir. Ortalama boydaki bir yetişkin için dokuya ortalama yerleştirme derinliği 16 mm’dir (uzun bir iğne uzunluğunun yarısı). İğne hedef bölgedeyken, 0,9 ila 1,2 ml solüsyonu yavaşça enjekte edilir. Solüsyonun infraorbital foramene difüzyonunu artırmak için enjeksiyon bölgesi üzerinde parmakla 1 veya 2 dakika daha sıkı bir basınç uygulanır. İğnenin yerleştirilmesi ve periostun yırtılması sırasında ağrıyı azaltmak için iğneyi açılı bir pozisyonda (kemikten uzağa) yerleştirilir. Ve iğne yumuşak dokudan ilerletilirken solüsyon biriktirilir, ayrıca foramenlere girmek hiçbir şekilde gerekli değildir.

Daha Büyük Palatin Sinir Bloğu

Palatin dokusunu, ihtiyaç duyulan herhangi bir yerde palatal infiltrasyon tekniği ile anestezi etmek mümkündür. Ancak daha büyük bir palatin sinir bloğu yapılarak, sert damak posterior kısmı ve bir taraftaki ilk premolar anteriorda bulunan yumuşak doku anteriorda anestezi altına alınır. Foramen, damakta, genellikle maksiller ikinci azı dişinin distalinde, alanı palpe ederek yerleştirilebilen bir çöküntü oluşturur. Büyük palatin foramen bölgesinde 0,5 ml anestezi solüsyonunun birikmesi siniri bloke eder.
Çok nadir görülen bir komplikasyon, enjeksiyon bölgesindeki yumuşak dokuda iskemi ve nekrozdur. Bu sadece uzun süre hemostaz için yüksek konsantrasyonlu vazokonstriktör solüsyonu kullanıldığında ortaya çıkar. Foramenlere girmek hiçbir şekilde gerekli değildir.

Nazopalatin Sinir Bloğu

Bu blok sert damağın ön kısmını (yumuşak ve sert doku) bilateral olarak birinci küçük azılara kadar uyuşturur. Teknik, kesici papillaya bitişik 0,2 ila 0,5 ml anestezik solüsyon bırakılarak gerçekleştirilir. Bu bölgedeki yumuşak doku yoğun, altta yatan kemiğe sıkıca yapışık ve bu bölgeye yapılan enjeksiyon çok ağrılı olduğundan ağrıyı azaltmak için birkaç yöntem vardır. Birincisi, dental papillayı merkezler arasında labiyal olarak anestezi altına almak ve iğneyi foramen yakınındaki damak tarafına sokmaktır. İkincisi ana enjeksiyondan önce nazopalatin sinirini örten yumuşak dokuyu kısmen uyuşturmak için küçük bir solüsyon biriktirmektir.

Ön Orta Üst Alveolar Sinir Bloğu

Bu nispeten yeni bir tekniktir, ilk kez Friedman ve Hochman tarafından bilgisayar kontrollü lokal anestezik uygulama (C-CLAD) sisteminin geliştirilmesi sırasında gösterilmiştir. Bu teknik, anestezik solüsyonun gözenekli kortikal kemik ve besleyici kanallar yoluyla yavaş iletilmesine ve nüfuz etmesine dayanır.
Yaklaşık 1,4 ila 1,8 ml çözelti (bir kartuş), palatal orta hat ile premolar palatal dişeti marjının ortasına kadar dokuya çok yavaş (dakikada 0,5 ml) bırakılır ve bu yöntem en iyi şekilde bir C-CLAD ile gerçekleştirilir. Bu yöntem ASA ve MSA’yı bloke eder, böylece birinci molar ve bitişik bukkal yapışık diş etinin önündeki damak ve dişleri uyuşturur. Çalışmalarda AMSA bloğunun çoklu maksiller infiltrasyonlar kadar etkili olduğu gösterilmiştir.

Maksiller Anestezi TeknikleriPalatal Anterior Superior Alveolar Sinir Bloğu

AMSA bloğu gibi bu yöntem, anestezik solüsyonun bir C-CLAD sistemi yoluyla yavaş verilmesine dayanır ve 1990’ların ortasında Friedman ve Hochman tarafından tanımlanmıştır. Bu yaklaşımda 1,4 ila 1,8 ml çözelti, dakikada 0,5 ml’lik bir hızla kesici kanala bırakılır. Bu blok, kesici dişlerin ve köpek dişlerinin pulpasını iki taraflı olarak, bu aynı dişlerle ilişkili yüz periodontal dokusunu ve ön sert damağı uyuşturur. C-CLAD sistemiyle yapılan enjeksiyonun da ağrılı olmadığını, ancak bazı hastaların tolere etmekte isteksiz olabileceği yaklaşık 3 veya 4 dakika alacağını unutulmamalıdır.

Kaynakça:
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13374564/
pocketdentistry.com/4-techniques-for-maxillary-anaesthesia/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
1 yorum
  1. otoklav tamir diyor

    bilgiler için çok teşekkürler. emeğinize sağlık…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku