Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Maltodekstrinler Nelerdir?

0 395

Maltodekstrin genellikle paketlenmiş gıdalara eklenen işlenmiş bir şekerdir. Bununla birlikte, başka bir maltodekstrin formu, bağırsak sağlığını geliştirebilen ve diyabeti önleyebilen sindirime dirençli bir diyet lifidir.

Maltodekstrinler Nelerdir?

Maltodekstrin, pirinç, patates, mısır veya buğday gibi bitki kaynaklarından türetilen karmaşık bir karbonhidrattır. Maltodekstrin, sindirilebilir veya sindirime dirençli bir formda bulunmaktadır. Maltodekstrin’in (MD) sindirilebilir formu iyi bir enerji kaynağıdır, ancak obezite, diyabet ve diğer sağlık sorunları riskini artırmaktadır. Bununla birlikte dirençli maltodekstrin (RMD), bağırsak sağlığını geliştiren, sindirim problemlerini iyileştiren, diyabet ve obeziteyi önleyen bir diyet lifidir.

Maltodekstrin (Sindirilebilir) Nedir?

Maltodekstrinler Nelerdir?Sindirilebilir maltodekstrin, gıdalarda ve sağlık tehlikeleriyle ilişkili olan yaygın bir maddedir. Maltodekstrin bir bitki özütü olmasına rağmen, yüksek oranda işlenmektedir. Bu beyaz toz endüstriyel olarak nişastanın (enzimler veya asitlerle) parçalanması ve ardından saflaştırılmasıyla üretilmektedir. Nihai ürün tatsızdır ve suda çözünmektedir. Maltodekstrin gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu gıdalar aşağıdaki gibidir:
• Spor içeceklerinde ucuz bir enerji kaynağı sağlama
• Doku veya lezzeti geliştirme
• Paketlenmiş veya konserve yiyecekleri saklama
• Dondurulmuş gıdalarda buz oluşumunu önleme
• Jelatin benzeri sıvıları kalınlaştırma
• Düşük kalorili yiyeceklerde şeker veya yağı değiştirme
Ayrıca tıbbi veya kozmetik ürünlerde dolgu maddesi veya koruyucu olarak da kullanılmaktadır ve yaklaşık 4 kcal/gr ve çok yüksek glisemik indekse sahiptir.

Dirençli Maltodekstrin Nedir?

Normal maltodekstrin’in aksine, sindirime dirençli maltodekstrin sağlığı geliştirici bir madde olmaktadır. Şekerler arasındaki bağları değiştirerek sindirimi imkansız hale getiren kimyasal bir işlemle üretilen bir diyet lifidir. Hi-Mısır ve çiğ patates nişastası, diğer iki dayanıklı nişasta türüdür ve dirençli maltodekstrin başka bir dirençli nişasta türüdür. Dirençli nişasta ince bağırsak tarafından sindirilemediğinden bağırsağa sağlam bir şekilde geçmektedir. Kolondaki bağırsak bakterileri bu nişastaya K2 vitaminine ve butirat gibi faydalı kısa zincirli yağ asitlerine (SCFA’lar) fermente etmektedir. Ayrıca dirençli nişasta iyi bakterilerin büyümesine ve dengede kalmasına yardımcı olmaktadır. Dirençli maltodekstrin, sindirimi, bağırsak hareketlerini ve bağırsak sağlığını desteklemektedir. Genel sağlık üzerinde güçlü etkileri bulunmaktadır ve yutulması diyabet, kalp hastalıkları, obezite ve inflamatuar durumlarla ters orantılıdır. Dirençli maltodekstrin, nötr tadı olan beyaz bir tozdur. Düşük glisemik indekse ve gram başına yaklaşık 2-2,5 kcal’a sahiptir.

Maltodekstrin ve Dirençli Maltodekstrin

Maltodekstrin ve dirençli maltodekstrin’in sadece benzer olduğu açıktır. Bununla birlikte, bu iki şeker, faydaları ve riskleri söz konusu olduğunda tamamen farklıdır. Maltodekstrin ve dirençli maltodekstrin’in faydaları bulunmaktadır. Dayanıklı Maltodekstrin’in faydaları aşağıdaki gibidir:
Hareket mekanizması
Dirençli maltodekstrin’in bağırsak sağlığını geliştirdiğine inanılmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• İyi bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik etmek
• Dışkı ağırlığını, kıvamını ve bağırsak hareketlerini iyileştirmek
Bazı araştırmacılara göre, dirençli maltodekstrin obezite, diyabet ve kalp hastalığına karşı potansiyele sahiptir, çünkü çeşitli çalışmalarda bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Düşük karın yağı ve vücut ağırlığı
• Gıda alımında azalma
• Artan tokluk hormonları (glukagon benzeri peptit-1 ve peptit YY)
• Açlık hormonu (grelin) üretimini azaltma
• Kan şekeri seviyelerinde azalma ve insülin direnci
• Yağ emilimini engelleme ve diyet yağlarının ortadan kaldırılmasını artırma
Ayrıca kanseri önlemektedir ve bağışıklık fonksiyonunu artırmaktadır. Kanser ve bağışıklık fonksiyonunu üzerindeki etkileri aşağıdaki gibidir:
• Kanser hücrelerinin ve tümörlerinin büyümesini engelleme
• Azalan endotoksinler, inflamatuar sitokinler ve oksidatif stres belirteçleri (TNF-a, IFN gama, MDA)
• Koruyucu santikorların ve antienflamatuar maddelerin arttırılması (IgA, butirat, IL-10)

1) Sindirim Sağlığı

Dirençli nişastalar, özellikle kişi mikrobiyom dengesizliklerine yatkınsa, bağırsak sağlığı için iyi bir seçimdir. 900’den fazla insan üzerinde yapılan çeşitli klinik çalışmalarda, dirençli maltodekstrin dışkı ağırlığını, kıvamını ve bağırsak hareket sıklığını plaseboya kıyasla arttırmıştır. 200’den fazla insanın klinik çalışmalarında, dirençli maltodekstrin, iyi bağırsak bakterilerinin büyümesini arttırmıştır ve bu bakteriler aşağıdaki gibidir:
• Bifidobacterium
• Ruminokokkus
• Eubacterium
• Lactobacillus
• Lachnospiraceae
• Bacteroides
• Holdemania
• Faecalibacterium
Kabızlığı olan 32 kişinin klinik çalışmasında, inülin ile dirençli maltodekstrin bağırsak hareketlerini iyileştirmiş, gerilmeyi azaltmış ve boşalmayı tamamlamamıştır. Sıçanlarda, dirençli maltodekstrin yararlı bakterilerin (Bifidobacterium) büyümesini ve zararlı bağırsak bakterilerinin (Clostridium perfringens) azalmasını teşvik etmiştir. Domuz yavrularında dirençli, inflamatuar bir bağırsak bozukluğu olan ülseratif koliti önlemiştir.

2) Diyabet

Dayanıklı bir nişasta olarak, bu tür maltodekstrin, yemeklerden sonra kan şekeri seviyesini sabit tutmaya yardımcı olmaktadır. 900’den fazla kişinin meta-analizinde, dirençli maltodekstrin yemeklerden sonra kan şekeri artışını bloke etmiştir. 60 aşırı kilolu erkek üzerinde yapılan 12 haftalık bir klinik çalışmada, dirençli maltodekstrin kan şekeri ve insülin düzeylerini düşürmüştür. Adiponektin adı verilen ve glikoz üretimini engelleyen bir kilo verme proteinini arttırmıştır. Ayrıca lektin duyarlılığı olan kişilerde adiponektinin de artması olmuştur. Tip 2 diyabetli 55 kadın üzerinde yapılan bir klinik çalışmada, dirençli maltodekstrin insülin direncini düşürmüştür. 13 kişide, dirençli maltodekstrin yemeklerden sonra insülin üretimini azaltmıştır. Ayrıca metabolik sendromlu 30 kişi üzerinde yapılan 12 haftalık bir klinik çalışmada kan şekeri düzeylerini düşürmüştür. Sıçanlarda RMD, kan şekeri ve insülin seviyelerini düşüren bir hormon olan GLP-1 (Glukagon benzeri peptit 1) üretimini arttırmıştır.

3) Obezite

300’den fazla kilolu insanın çeşitli klinik çalışmalarında, dirençli maltodekstrin vücut ağırlığını, Maltodekstrinler Nelerdir?vücut kitle indeksini (BMI) ve vücut yağını azaltmıştır. Metabolik sendromlu 30 kişinin 12 haftalık bir klinik çalışmasında bel çevresini ve karın yağını azaltmıştır. 160’tan fazla aşırı kilolu erkeğin klinik çalışmalarında, dirençli maltodekstrin açlık hissini azaltmış, tokluğu arttırmış ve gıda alımını azaltmıştır. 32 sağlıklı insan üzerinde yapılan bir başka çalışmada, açlık hormonu (grelin) seviyelerini düşürmüş, açlık duygularını düşürmüş ve doymuşluğu arttırmıştır. Sıçanlarda, dirençli maltodekstrin vücut ağırlığını, karın yağını ve baskılanan fazla gıda alımını azaltmıştır.

4) Kan Yağları

60 aşırı kilolu erkek üzerinde yapılan 12 haftalık bir klinik çalışmada, dirençli maltodekstrin HDL- kolesterolü arttırmış, toplam kolesterolü, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol ve trigliseritler düşürmüştür. Hem sağlıklı insanlar hem de metabolik sendromu olanlar üzerinde yapılan diğer bazı çalışmalar, trigliserit düşürücü faydalarını doğrulamıştır. Aynı şey, sıçanlarda dirençli maltodekstrin’in yemekten sonra trigliserit artışını engellediği bulunmuştur. Hamsterlerde, RMD inulin ile birlikte HDL kolesterolü arttırmış, tüm zararlı yağ seviyelerini düşürmüş ve insanlarda gözlenen faydaları tekrarlamıştır.

5) Bağışıklık Fonksiyonu

Klinik bir çalışmada, diyabet tip 2 olan 55 kadın, dirençli maltodekstrin, endotoksinler, enflamatuar sitokinler (TNF-a, IFN gama) ve malondialdehit (MDA) (oksidatif stres için bir işaretleyici) dahil olmak üzere çok çeşitli zararlı bağışıklık belirteçlerini azaltmıştır. Ayrıca dirençli maltodekstrin bir anti-enflamatuar sitokin olan IL-10’u (İnterlökin -10) arttırmıştır. Farelerde bu dirençli nişasta, bağışıklık fonksiyonunu arttıran ve bağırsakları koruyan kısa zincirli bir yağ asidi olan IgA ve bütirat üretimini arttırmıştır.

6) Mineral Emilimi

Dirençli nişasta, besin emilimine yardımcı olmaktadır ve besin eksikliği olasılığını azaltmaktadır. Dirençli maltodekstrin, dirençli nişastanın mineral ve D vitamini seviyelerinde kanıtlanmış tüm faydalarını getirebilmektedir. Sıçanlarda, dirençli maltodekstrin kalsiyum, magnezyum, demir ve çinkonun emilimini geliştirmiş, bu mineraller optimal sağlığı korumak için gereklidir.

7) Kanser Araştırması

Farelerde dirençli maltodekstrin, meme ve kolon kanseri hücrelerinin büyümesini engellemiş ve kanser hücresi ölümünü arttırmıştır. Ayrıca hücre çalışmalarında, kolon kanseri hücrelerinin büyümesini bastırmıştır. Kanserle mücadele potansiyeli hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Yan Etkiler ve Güvenlik

İnsan, hayvan ve hücre çalışmalarında dirençli maltodekstrin çok güvenlidir. Yaygın yan etkileri çok hafifti ve bu yan etkiler aşağıdaki gibidir:Maltodekstrinler Nelerdir?
• Şişkinlik
• Gaz
• Yüksek dozlarda mide ağrısı ve dolgunluk
• Gürleyen sesler
• İshal veya sulu dışkı
Olumsuz etkilerden ve beklenmedik etkileşimlerden kaçınmak için, sağlık nedenlerinden ötürü her iki maltodekstrin kullanmadan önce muhakkak uzman bir doktorla görüşülmelidir.

Sınırlamalar ve Uyarılar

Dirençli maltodekstrin’in bağırsak sağlığı, obezite ve diyabetin önlenmesi üzerindeki etkisini inceleyen oldukça az sayıda klinik çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte, diğer bazı sağlık yararları esas olarak hayvan ve hücre çalışmaları ile desteklenirken, klinik çalışmaların sadece az sayıda katılımcısı vardır. Ayrıca, dirençli maltodekstrin sağlık riskleri hakkında yeterli araştırma bulunmamaktadır. Dirençli maltodekstrin’in risk etkileri ve sağlık yararları üzerine daha fazla araştırma teşvik edilmelidir.

Formlar ve Dozaj

Güvenli ve etkili bir dirençli maltodekstrin dozu bulunmamaktadır, çünkü birini bulmak için yeterince güçlü bir çalışma yapılmamıştır. Klinik çalışmalarda dirençli maltodekstrin dozu günde 9-60 g arasında değişmektedir. İshale neden olmayan erkekler için maksimum doz 1 g/kg vücut ağırlığı iken, kadınlar 1,1 g/kg vücut ağırlığı alabilmektedir.

Kaynakça:
greatist.com
medium.com
healthonziz.com
authoritydiet.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.