Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Neden Hidrojen Enerjisi?

0 243

Fosil kaynaklı yakıtların sınırlılıkları ve son ürünlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri alternatif enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu kılmaktadır.

Hidrojen, sahip olduğu avantajlarla yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde geleceğin enerji kaynağı olarak kullanımı kaçınılmazdır.

Hidrojenden elektrik enerjisi üretimini sağlayan yakıt hücreleri teknolojisi (PEM) hazır olmakla birlikte, gün geçtikçe biraz daha gelişmektedir.
Hidrojen, termal enerji gerekliliğini karşılamada kullanılan tüm alanlarda temiz ve çevreye zararsızdır.

Bu alanlar arasında hidrojenin yakıt olarak kullanımını gerektiren enerji sistemleri incelendiğinde, atmosfere atık olarak atılan ürünün sadece su buharı olduğu görülmektedir. Bu da hidrojenin çevre için sorun teşkil etmeyen bir enerji taşıyıcısı olduğunu göstermektedir.

Neden Hidrojen Enerjisi?Ayrıca hidrojen, petrol kaynaklı yakıtlara göre ortalama 1.33 kat daha verimli bir yakıt olma özelliğindedir. 1 kg hidrojen ile elde edilen enerji 2.8 kg petrol veya 2.1 kg doğal gazdan elde edilen enerjiye denktir. Fakat hidrojenin birim enerji başına kapladığı hacim yüksektir.

Doğadaki hidrojenin bilinen bileşikleri içerisinde en çok olanı sudur. Ayrıca hidrojen; doğalgaz ve benzinle kıyaslandığında karbondioksit ve toksik etkiye sahip hava kirleticilerinde %95, azot oksit emisyonuna bağlı hava kirleticilerde %30, hidrokarbon kaynaklı hava kirletme emisyonunda %80 lik bir azalma ile küresel iklim değişimlerini olumlu yönde etkilemekte.

Özetle hidrojen kaynaklı enerji kaynaklarının kullanımı görüldüğü gibi hem çevreye hem de ülke ekonomisine çok büyük yarar sağlamakta.

Peki madem bu kadar avantajı var neden hala yaygın bir kullanımı yok?

Yakıt hücrelerinde hidrojen kullanımının önündeki engellerin başında hidrojenin; taşınması, depolanması ve yakıt teknolojisinin yüksek maliyeti gelmektedir.

Hidrojen sağladığı avantajlarının yanında çok fazla hacim kaplaması nedeniyle hidrojenin, taşınması ve depolanması sorun teşkil etmektedir.

Gaz halinde taşınması ve kullanılması güvenlik tehlikelerinin oluşmasına, sıvı halde taşınması ve kullanılması ek maliyetlerin doğmasına neden olmaktadır.

Hidrojen mevcut durumda gaz olarak kullanılmaktadır. Bu durum ek maliyetlerden dolayı yakıt teknolojisini arttırmaktadır.

Bu da maalesef hidrojen yakıt teknolojisinin yaygınlaşmasını büyük oranda engelliyor.

Yazar: Yusuf Enes Işık

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.