Öğretmen ve Veli İlişkisinin Çocuk Başarısına Katkısı

Düzenli bir sistemle oluşan başarı çoğu ülkede ve sıkça yapılan bir araştırma konusu haline dönüşmüştür. Bazı noktalarda örnek alınan Avrupa ise bu konuda da sıkça araştırma yapmış ve başatı konusunda örnek haline gelmiştir. Bu ülkelerde aile okul bir bütündür. Eğitimin ayrılmaz parçalarıdır. Aile ve öğretmen çocukla ilgilidir. Özellikle veli katılımı öğrencinin başarısının artmasında oldukça etkilidir. Veli, eğitim ve öğretimin tamamlayıcı unsurudur. Velinin okul dışı etkinliklerde öğrenciyi yönlendirmesi ve öğrenciye karşı derslerde yardımcı olması ve okul saatleri içerinde aldığını bilginin gelişmesi ve pekişmesini sağlar. Öğrencinin okul saatlerinin dışında geçirdiği zaman diliminin çoğu anne ve babayla olmaktadır. Bu nedenle velinin gerek okul derslerindeki akademik başarıda gerekse ahlaki gelişimde etkili olmaktadır. Çocuğun ilk sosyalleştiği kurum olan ailede çocuk ruhsal, akli ve sosyal yönden pek çok unsuru ilk ailede gözlemler ve doğduğu andan itibaren her türlü davranış ve örüntüyü kazanmasında etkili olan unsur ailedir. Bu nedenle ailelerin çocuk üzerinde büyük bir etkisi olduğu inkar edilemez. Çocuğun paylaşımcı olması güvenli olduğunu hissetmesi, iletişim kurma becerileri ve saygısı, dilini ve değerlerini öğrendiği ilk kurum ailededir. Okulla birlikte çocuk dış dünyayı tanımaya ve yeni sosyal çevrelere dahil olmaya başlar. Bu süreç içerinde ailenin çocuğa destek vermesi ve kendi yaşamıyla farklı yaşam tarzlarını analiz etmesi, öğrendiği hatalarından vazgeçerek, daha nitelikli birey olma yolunda eğitimini tamamlaması, öğretmen ve veli arasındaki iletişimle de çok yayından ilgilidir.
Veliyle öğretmen arasındaki davranış benzerliği, tutumlar ve tutarlı olan söylemler çocukta daha kalıcı olmaktadır. Aynı zamanda okulda öğretmenlerin aktarmış olduğu bilginin kullanılıp, pekiştirilmesi geçici olanm öğrenmenin kalıcı olması amacıyla okul dışı saatlerde velinin öğrenciyle olan ilgisinin sonucu olarak şekillenecektir. Okulun donanımlı olmasındansa öğretmenin donanımlı olması daha önemlidir. Öğrenciler ve yetişkinler iş birliği içinde olursa başarı kaçınılmazdır. Başarı için öğretmen öğrencinin evdeki tutumunu öğrenmeli her öğrenciye uygun olmaya çalışarak bir sınıf ortamı oluşturmalıdır. Öğrenciler bu sınıf ortamına hakim olmalı, kafasında karmaşıklık bulundurmamalı ve eleştirel düşüncesini geliştirmelidir. Okul sistemi Avrupa ülkelerindeki gibi öğrenci odaklı olmalıdır. Gelişmiş ülkeler ailenin okul başarısındaki önemin bilincine varmıştır. Eğitim programına bu yüzden aileyi de dahil etmişlerdir. Eğitimin öğrenci merkezli olması , öğrencinin özgür bir seçim yapabilmesini sağlar. Aynı zamanda sorumluluk sahibi olmayı da kazandırmaktadır. Ailenin okulla sürekli iletişim halinde olması ve çocuğun okul başarısının takip edilmesi, ailenin de eğitim programına dahil edilmesi açısından önemlidir.

Yazar: Nagihan Albayrak

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar