Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Öksürük Otunun (Butterbur) Sağlık Açısından Faydaları

0 510

Öksürükotu veya diğer ismiyle Butterbur, alerjik rinit (saman nezlesi) ve astım gibi diğer durumlara potansiyel olarak yardımcı olabilecek, migren baş ağrıları için etkili olarak kullanılan tıbbi bir bitkidir. Ön araştırmalar, beyni oksidatif stresden bile koruyabileceğini düşündürmektedir. Bu yazıda öksürük otu bitkinin faydaları hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Migren

Öksürük Otunun (Butterbur) Sağlık Açısından FaydalarıButterbur’un en yaygın kullanımı migren ve baş ağrılarının giderilmesi ve önlenmesidir. 33 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, butterbur özütü, 3 aylık tedaviden sonra ayda ortalama migren atak sayısını azalttı. Genel olarak, butterbur ile tedavi edilen bireylerin % 45’i plaseboya kıyasla iyileşme göstermiştir. Başka bir çalışmada 4 ay boyunca 245 yetişkin karşılaştırıldı. Plasebo grubu için% 26’ya kıyasla butterbur özütü verilen grupta migren sıklığında% 48 azalma vardı. Toplamda, 75 mg butterbur alan hastaların% 68’i iyileşme bildirmiştir.
6-17 yaşları arasındaki 108 çocuk üzerinde yapılan bir ankette, bildirilen migren ataklarının oranı çocukların% 77’sinde en az% 50 azalmıştır. Çalışma, 4 aylık butterbur tedavisinden sonra hastaların% 91’inin “önemli ölçüde” veya “en azından biraz iyileştiğini” hissettiğini bulmuştur. Migrenli 58 ilkokul çocuğu üzerinde yapılan küçük bir çalışmada, butterbur kök ekstresi 12 haftalık tedavi sırasında migreni önleyemedi, ancak 8 haftalık takip döneminde etkili olmuştur. Ancak müzik terapisi her iki dönemde de daha etkili olmuştur.
Butterbur kökü ekstresi, Kanada Baş Ağrısı Derneği ve Amerikan Baş Ağrısı Derneği tarafından kısa süreli kullanım için migren baş ağrılarının kısa süreli önlenmesi ve tedavisi için önerilmektedir. Sonuç olarak, mevcut kanıtlar migren ataklarını önlemede butterbur’un ortak kullanımını desteklemektedir. Kişinin sağlık koşullarına yardımcı olup olmayacağı konusunda uzman bir doktorla görüşülmesi gerekir ve kesinlikle doktorun önerdiği veya reçete ettiği tedavi veya ilaç yerine kullanılmamalıdır.

Saman Nezlesi ve Mevsimsel Alerjiler

Birçok çalışma, butterburun mevsimsel alerji semptomlarını hafifletmede etkili olduğunu bulmuştur. İki hafta boyunca ekstraktı alan 580 kişinin yaptığı bir ankette, % 90’ı mevsimsel alerji semptomlarında bir azalma olduğunu bildirmiştir. Alerjik rinitli (saman nezlesi) 186 hastayı içeren bir çalışma, butterbur özütünün (Ze339) sadece bir haftalık tedaviden sonra semptomları azalttığını göstermiştir.
20 kişiyi kapsayan başka bir çalışmada, iki haftada tereyağı ekstraktı tedavisinden sonra, hastaların alerjene maruz kaldığında iyileşme süresinde iyileşme olduğu bildirilmiştir. Toplam 346 hastayla yapılan iki çalışma, butterbur’un (Ze339) mevsimsel alerji semptomlarını azaltmada feksofenadin (Allegra) ve setirizin (Zyrtec) kadar etkili olduğunu gösterdi. Her ikisi de alerjileri tedavi etmek için kullanılan antihistaminik ilaçlardır. Hayvan modelleri, bu etkilere, nazal dokudaki eozinofiller (beyaz kan hücresi tipleri) ve lökotrienlerdeki bir azalmanın yanı sıra histamindeki bir azalmadan kaynaklandığını ve bunun da alerji semptomlarının gelişmesine katkıda bulunduğunu göstermiştir.
Çalışmaların çoğu Petasites hybridus butterbur çeşidini kullansa da, bir çalışma Petasites japonicus’un mevsimsel alerjilerin tedavisinde de etkili olduğunu öne sürmektedir. Çok sayıda umut verici araştırmaya rağmen, bazı çelişkili kanıtlar vardır. 35 hastayı kapsayan bir çalışmada, butterbur saman nezlesi semptomlarını iyileştirememiş ve diğer raporlarla çelişmiştir. Yine, kanıtlar butterbur’un saman nezlesi ve mevsimsel alerjilere yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Doktor kişinin durumunu iyileştirmeye yardımcı olabileceğini tespit ederse, bunu tamamlayıcı bir yaklaşım olarak kullanabilir.

Astım

Birkaç çalışma, butterbur’un astım semptomlarını azaltmada etkili olduğunu bulmuştur. Normal astım ilaçlarına ek olarak butterbur özü ( Petasites hybridus ) verilen 64 yetişkin ve 16 ergenden oluşan bir çalışmada, hastaların% 83’ü semptomlarında iyileşme göstermiştir. 16 astımlı hastayı içeren bir başka çalışmada, butterbur ve inhale kortikosteroidlerin bir kombinasyonu, sadece kortikosteroidlerle tedaviye kıyasla azalmış inflamasyon semptomları göstermiştir.
Farelerde yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edildi, bu da tereyağı verildiğinde ve daha sonra alerjenlere maruz bırakıldığında, farelerin akciğerlerde iltihaplanmayı azalttığını, iltihaplı bölgelere bağışıklık hücrelerinin alımının azaldığını ve mukus salgısının azaldığını göstermiştir. Butterbur, astım semptomlarının giderilmesine katkıda bulunan birden fazla bileşik içerir. S-izo-petasin bronkodilatör gibi davranabilirken, petatewalid B ve bakkenolid B bronş sıvısında eozinofiller, makrofajlar ve lenfositleri (her türlü beyaz kan hücresi) azaltmaktadır.
Sonuçlar umut verici olsa da, iki klinik çalışma ve bazı hayvan ve hücre tabanlı araştırmalar, butterbur’un bu potansiyel faydasını desteklemek için yeterli kanıt olarak kabul edilemez. Daha büyük popülasyonlar üzerinde daha fazla klinik çalışma gereklidir.

Somatik Belirti Bozukluğu

Somatik semptom (somatoform) bozuklukları, bir hastanın altta yatan herhangi bir tıbbi durumla açıklanamayan fiziksel semptomlar yaşadığı bir grup psikolojik bozukluktur. Somatoform bozuklukları olan 182 kişiyle yapılan bir çalışmada, tereyağı kökü, kediotu kökü, çarkıfelek otu ve melisa yaprağı yapraklarının bir kombinasyonunun, iki haftalık tedaviden sonra kaygı ve depresyon ölçümlerini önemli ölçüde iyileştirdiği bildirilmiştir. Butterbur içermeyen aynı kombinasyon anlamlı olarak daha az etkilidir. Butterbur’u diğer bitkisel özlerle birlikte test eden tek bir klinik çalışma, bu bitkinin somatik semptom bozukluğuna yardımcı olabileceğini iddia etmek için açıkça yetersizdir. Sadece butterbur testini yapan başka klinik araştırmalara ihtiyaç vardır.

Nöroprotektif

Butterbur özleri (Petasites japonicus), beyindeki serbest radikal hasarının etkilerini taklit eden kainik asit nedeniyle farelerin beynindeki nöronların ölümünü önledi. Beyin hücresi ölümünü azaltmanın yanı sıra, farelerde daha az nöbet görülmüştür. Hücre temelli bir çalışmada, butterbur özütü insan sinir hücrelerini reaktif oksijen türlerinin (ROS) neden olduğu hasar ve ölümden korumuştur.

Ülser

Butterbur özü (Petasites hybridus) farelerde mide ülseri büyüklüğünü azalttı ve alkolden kaynaklanan mide hasarına karşı korumuştur.

Kan Kolesterol Seviyeleri

Butterbur özü, farelerde toplam ve LDL- kolesterol düzeylerini önemli ölçüde azaltmıştır.

Şişmanlık

Petasites japonicus özütü, yağ birikimini azalttı ve obeziteye eğilimli farelerde toplam kilo alımını engellemiştir.

Yüksek Tansiyon

S-petasin ve iso-S-petasin, butterbur’daki aktif bileşikler, sıçanlarda kan basıncını azaltır. Bu bileşikler, kan damarlarını çevreleyen düz kasların aktivasyonunu azaltarak, genişlemelerine ve böylece kan basıncının düşmesine neden olmuştur.

Antioksidan

Butterbur doğal olarak karaciğer hasarına neden olan moleküller içermesine rağmen, bu Öksürük Otunun (Butterbur) Sağlık Açısından Faydalarımoleküller olmadan işlenmiş butterbur aslında farelerde karaciğerdeki antioksidan enzimlerin aktivitesini arttırmıştır. Spesifik olarak, artmış aktivite gösteren enzimler glutatyon redüktaz (GSR), glutatyon peroksidaz (GPx), glutatyon S-transferaz (GST’ler) ve kinon redüktaz (QR) idi. Bu enzimler karaciğeri serbest radikal hasarından korumaktadır.

Erkek Cinsel Sağlığı

Fare hücresi temelli bir çalışmada, butterbur (Petasites japonicus) özü, test tüplerinde sperm üreten hücrelerin büyümesini uyarmıştır.

Kan Pıhtılarını Önleme

Petasites japonicus, kan pıhtılarını (fibriginler ve fibrinojenler) oluşturan proteinlerin kanda çözünmesine yardımcı olan ve kan pıhtısının büyümesini önleyen fibrolitik serin proteaz adı verilen bir tür enzim içerir. Bu enzimin farelerde kan pıhtılarını (tromboz) önlediği ve insan fibrinlerinin ve fibrinojenlerin parçalanmasını desteklediği gösterilmiştir.

Kanser

Butterbur (Petasites japonicus) yapraklarından elde edilen bir ekstrakt, farelerde karaciğer tümörlerinin boyutunu azalttı ve mide, kolon ve rahim kanseri hücreleri için toksiktir.

Kaynakça:
sciencedirect.com
jstor.org
grantome.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.