Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Omurgasız Hayvanların 9 Ana Grubu

0 2.250

 Omurgasız Hayvanların 9 Ana Grubu  Omurgasız Hayvanlar Nedir?

Kemikli omurgalıların aksine omurgasızlar, omurgasız sütunu veya omurgası olmayan hayvanlardır. Omurgasız hayvanlar, hayvanlar aleminin yaklaşık % 98’ini oluşturan çok çeşitli hayvan formlarıdır. Normal olarak, omurgasız hayvanlar sert ve gelişmiş bir iç iskelete sahip olmayan, ancak genellikle sert bir dış iskelete sahip olan yumuşak gövdeli hayvanlardır.

Sert dış iskeletleri, vücudu çevreden koruma görevi görür. Omurgasızların bazı örnekleri salyangoz, sünger, solucan, kalamar, deniz yıldızı, böcek, kelebek, örümcek ve deniz anasıdır.

1. Phylum Porifera (Süngerler)

Phylum Porifera, genellikle en yaygın omurgasız hayvan türlerinden olan süngerlerdir. Deniz ve su yaşamında 3000 sünger türü bulunmaktadır.
Poriferalar, dokulardan oluşan çok hücreli hayvanlardır ancak organları yoktur ve okyanusta mercan resiflerine, kayalara ve kabuklara ayrı ayrı tutturulmuştur. Bununla birlikte, süngerlerin insanlar üzerinde dolaylı bir olumsuzlama etkisi vardır. Süngerler bazen istiridyelerde yetişir, kabuklarını örter ve böylece yiyecek almalarını önlerler. Bu durum istiridye ölümü ile sonuçlanır. Bu nedenle, bu tür durumlar istiridye endüstrisini etkileyebilir.

2. Phylum Cnidarians (Coelenterates)

Cnidarians veya Coelenterates, suda yaşayan jöle benzeri omurgasız hayvanlardır, radyal olarak simetriktir.
Cnidarians, ısırgan anlamına gelen Yunanca “Knide” kelimesinden gelir. Kelime, acı veren nematosistlerle ilgilidir. Nematosistler felç eden ve bazen kendileri tarafından vurulan hayvanları öldüren bir zehir içerir. Ancak, gruba ait denizanası insanlara zarar vermez, sadece bazıları zararlıdır. Cnidarians’ın diğer örnekleri mercanlar, su yılanı ve deniz anemonlarıdır.

Phylum Cnidarians (Coelenterates) Örnekleri

– Dünyada çeşit çeşit denizanası vardır. Denizanası şekil, boyut ve renk bakımından farklılık gösterir.
– Yaklaşık 9200 Phylum Cnidarians türü vardır. Ayrıca Phylum Cnidaria’ya ait olan su yılanı, tatlı suda yaşayan denizanasının minik eşidir. Su yılanı, dokunaçlarının vücudun üstünde olduğunu gösteren dikey bir denizanasını yansıtır.
– Denizanası ve su yılanının yanı sıra, Cnidarians’ta mercanlar ve deniz anemonları bulunur. Normalde plajlar boyunca gördüğünüz mercanlar, burada yaşayan küçük Cnidarians’ın dış iskeletleridir.

3. Phylum Platyhelminthes (Solucanlar)Omurgasız Hayvanların 9 Ana Grubu

Phylum Platyhelminthes anüs ve dolaşım sistemine sahip olmayan omurgasız hayvanlar ve yapısal olarak basit kurtçuklardır. Phylum Platyhelminthes, Yunanca düz anlamına gelen “Platys” ve solucan anlamına gelen “Helmin” terimlerinden gelir. Yaklaşık 15000 yassı solucan türü vardır. Bu hayvanlar çeşitlidir, vücutları arkadan, sırt tarafından, göbek tarafına veya karın tarafına düzleştirilmiş şekildedir. Phylum Platyhelminthes’in bazı örnekleri Planaria veya yassı solucanlar, yassı balıklar ve tenyalardır.

Phylum Platyhelminthes Örnekleri (Yassı Solucanlar)

– Planaria veya yassı solucanlar, tatlı suda serbest yaşayan omurgasız yassı solucanlardır. Bu yassı solucanın bilimsel adı “planaria maculata”dır. Yetişkin yassı solucan, yaklaşık bir santim uzunluğunda veya daha uzundur.
– Yassı balıklar, bir parazit solucanlar grubudur. Bazı parazitler ektoparazitler, bazıları ise konakçı vücudunun bağırsaklar, kan ve karaciğer gibi çeşitli yerlerinde endoparazitler olarak yaşarlar. Yassı balıklar, çok basit bir sindirim boşluğuna sahiplerdir.
– Tenyalar, çoğu yetişkin konağın organlarında yaşayan endoparazitlerdir. Konağın sindirilmiş yemeğini besleyen tenyaların, hiçbir sindirim boşluğu yoktur.

4. Phylum Echinodermata (Echinoderms)

Phylum Echinodermata, dikenli derileri olan omurgasız deniz hayvanları grubudur. Dünyada yaklaşık 5000 ekinoderm türü bulunmaktadır. Bu grup, vücutlarının merkezi bir ekseni çevreleyen beş eşit parçaya sahip olduğu bir radyal simetriye sahiptir.

Phylum Echinodermata Örnekleri (Echinoderms)

– Denizyıldızları kıyıya yakın sığ sularda bulunan Echinodermlerin örnekleridir. Tüm renklerde, şekillerde ve boyutlarda görülürler. Mavi, parlak kırmızı, kırmızımsı kahverengi ve ten rengi denizyıldızları vardır. Genellikle beş kolu vardır, ancak küçük bir merkezi diski çevreleyen ondan fazla uzun ve ince kolu olan çeşitleri de bulunur. Top şeklinde, hiç kol görünmeyenleri de vardır.
– Deniz kestanesi, Echinodermlerin en büyüğüdür. Birkaç çeşit deniz kestanesi vardır. En yaygın deniz kestaneleri, kısa dikenli kara deniz kestaneleridir. Nispeten küçük gövdeli siyah ve morumsu deniz kestaneleridir. Dikenleri zehirlidir.
– Kırılgan yıldızlar tehlikeli olmayan dikenlere sahip Echinodermlerdir. Kolları kırılgandır, bu nedenle onlara dokunmak önerilmez. Rejenerasyon yoluyla, kırılgan yıldızlar kırılan kollarını yenilerler.
– Deniz hıyarları dikenli derisi olmayan Echinodermlerdir. Gerçek bir salatalık şekline benzeyen oval bir gövdeye sahiplerdir. Deniz hıyarları, rahatsız edildiklerinde sütlü ve yapışkan sıvı atarlar.

5. Phylum Mollusca (Yumuşakçalar)Omurgasız Hayvanların 9 Ana Grubu

Phylum Mollusca, hem suda hem de karada bulunan bir omurgasız hayvan grubudur. Phylum Mollusca, yumuşak anlamına gelen Latince “Mollis” teriminden gelir. Mollusca, yumuşak gövdeli hayvanlar demektir. Yumuşakçaların çoğu yumuşak gövdelerini saldırganlardan ve karın kaslarından koruyan sert bir kabuğa sahiptir. Dünyada yaklaşık 70000 yumuşakça türü vardır.

Phylum Mollusca Örnekleri (Yumuşakçalar)

– Yumuşakça Kabukları, Phylum Mollusca’nın örnekleridir. Yumuşakça kabukları, kalsiyum karbonattan yapılmış bir dış iskelet tarafından korunan yumuşak gövdeye sahip yumuşakçalardır. Yumuşakçalar kabukları iki kategoriye sahiptir: Univalves ve Bivalves. İstiridye veya yumuşakça kabuklarında, kendilerini kuma veya çamura gömmek için kullanılan karın kasları bulunur.
– Salyangozlar, şekiller, boyutlar, renkler ve tasarıma göre değişen kıyıdaki kayaların üzerinde bol miktarda bulunur. Salyangozlar, yüzeylerin üzerinde sürünmek için kullanılan ventral kas ayağına sahiptir.
– Kalamar ve ahtapotlar dış kabuğu olmayan yumuşakça örnekleridir. Bu türlerin vücut duvarı kabuklu yumuşakçalara göre daha serttir. Kalamarın kaslı ayağında avları yakalamak için kullandığı on kolu vardır.

6. Phylum Nematoda (Nematodlar)

Phylum Nematoda, genellikle Nematodlar olarak bilinen bir omurgasız hayvan grubudur. Nematodlar uzamış ve narin bölünmemiş yuvarlak kurtlardır. Phylum Nematoda, Yunanca kullanılan “Nematos” teriminden gelir. Nematodlar çok çeşitli ortamlarda yaşarlar: Toprak, tatlı su, tuzlu su, bitki ve parazit olarak hayvan vücutları gibi.

Phylum Nematoda Örnekleri (Nematodlar)

– Ascaris domuzlarda bulunması en kolay Nematodlardan biridir. Ascaris domuz bağırsaklarında çok sayıda yaşar. Ortak yuvarlak solucan olarak bilinen Ascaris, çocukları daha çok etkiler. Bunun nedeni, çocukların sağlık alışkanlıklarında genellikle daha az dikkatli olmalarıdır.
– Sirke yılan balığı bir “yılan balığı” değildir. Turbatrix aceti’nin bilimsel adı olan bir nematodtur.
– Nematodların diğer örnekleri filaria solucanlar, kancalı kurt ve kıl kurdu insan ve hayvan vücutlarında parazit olarak hareket etmektedirler.

7. Phylum Arthropoda (Eklembacaklılar)

Phylum Arthropoda, eklemli bacakları ve cintinden yapılmış bir dış iskeleti olan bir omurgasız hayvan grubudur. Phylum Arthropoda, hayvanlar alemindeki en büyük filumdur.
Bu filumun altında 750.000 tür olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayının 700.000’i Class Insecta’ya, 25.000’i Class Crustacea’ya, 15.000’i Arachnida’ya, 800’ü Class Chilopoda’ya, 200’ü Class Diplopoda’ya aittir.
Phylum Arthropoda, Yunanca “Arthron” ve ortak anlamına gelen “Pous” terimlerinden gelir. Böcekler, örümcekler, kırkayaklar, yengeçler, akrepler ve keneler Phylum Arthropoda’ya aittir.

8. Phylum Annelida (Annelids)Omurgasız Hayvanların 9 Ana Grubu

Phylum Annelida, parçalanmış kas gövdeli bir omurgasız hayvan grubudur. Phylum Annelida, halka anlamına gelen Latince “Annulus” teriminden gelir. Halkalar, vücudun halka benzeri bölümlerini ifade eder. Annelids’in sindirim sistemi, her biri farklı rollere sahip farklı bölgelerle farklılaşmış olan ağızdan anusa uzanır.

Phylum Annelida Örnekleri

-Solucanlar, Phylum Annelida grubuna aittir. Bunlar toprakta bol miktarda bulunur. Bölümlenmiş bir silindirik gövdeye sahiplerdir. Bu annelidler insanlar için en gerekli olanlardır. Toprağın içinden geçerken havanın girmesine izin vererek toprağı zenginleştirmeye yardımcı olurlar.
– Sülükler başka bir yaygın anneliddir. Bilim adamları sülükleri Hirudo medicinalis olarak adlandırıyor. Bazı hastalardan kan emmek için doğal bir ilaç görevi görürler.
– Phylum Annelida’nın diğer örnekleri deniz kumu kurdu, Nereis virens ve Aoelosoma’dır.

9. Phylum Chordata (Chordates)

Phylum Chordata, omurgaları olan bir omurgasız hayvan grubudur. Bunun nedeni, bu filumun üyelerinin çoğunun dikenleri olmamasıdır. Ancak, bazı akorlarda omurga yoktur. Phylum Chordata, dize anlamına gelen Yunanca “Chorde” kelimesinden gelir. Akorların vücutlarını destekleyen notok yapıları vardır.

Phylum Chordata Örnekleri

– Deniz fışkırmaları, aniden dokunduğunda vücuttaki açıklıklardan suyu fışkırtan hayvanlardır. Yetişkin deniz fışkırmaları deniz kenarında su altındaki nesnelere bağlı olarak yaşarlar.
– Lancelets veya amphioxus akorları vardır. İnce olan balık benzeri akor türlerinden biridir. Deniz kenarında yaşarlar. Ön uçları yüzeyin üstünde olacak şekilde su ile ulaşılan kumları yutarlar.

Kaynakça:
https://owlcation.com/stem/10-Most-Common-Invertebrate-Animals

Yazar: Katibe Melis Dinçer

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku