Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Pandemi Döneminin Baş-Boyun Kanseri Cerrahisi

0 711

Koronavirüs 2019 (COVID-19) salgını, kanser hastalarının tedavisinde zamanının tedavi edilebilecek mi? sorusunu birçok klinisyenin zihnine taşıdı. Pandemi sırasında hastane kaynaklarını koruma ihtiyacı, sağlık hizmetlerinin birçok alanında gecikmelere neden olmuştur. Ameliyathaneler muazzam kaynaklar kullandığından, cerrahi prosedürlerde daha büyük gecikmeler olmuştur. COVID-19 döneminde baş ve boyun kanserinin tedavisi, kaynak tahsisi endişelerine ek olarak, aerodigestif sistemin cerrahi prosedürleri sırasında yüksek aerosolizasyon riski bulunduğundan, özel bir zorluk oluşturmuştur.
Dahası, Çin’den gelen ilk raporlar, kanser hastalarının COVID-19’a bağlı olarak artmış morbidite ve mortalite riski altında olduğunu ileri sürdü ve bu hastaların ventilatöre ihtiyaç duyma olasılığının daha yüksek olduğunu (pandeminin zirvesinde değerli bir kaynak) gerekçe gösterdi. Bu zorluklar, baş ve boyun kanserinin tedavisindeki gecikmeyle ilgili endişelerin artmasına neden oldu ve bu hastaların triyaj tedavisi için fikir birliği kılavuzlarının yayımlanmasıyla sonuçlandı. Bu kılavuzlar, kaynakların kullanımı ile hastalığın ilerlemesi riskini dengelemeyi amaçlamış ve erken evredeki hastalığın yakından gözlemlenmesi için tavsiye edilmişken, sonraki aşamadaki vakalar yalnızca ilerleme riski değil, aynı zamanda önemli kaynakları kullanma riski nedeniyle derinlemesine değerlendirme gerektirmiştir.(Yoğun bakım ünitesi (YBÜ) yatakları ve kan ürünleri gibi.) Pandemi Döneminin Baş-Boyun Kanseri Cerrahisi
Kaynak kısıtlamaları altında, baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde kabul edilebilir cerrahi gecikmeler için politikalar, uzlaşı uzman görüşüne ve toplam tedavi paketi gecikmelerinin etkisine ilişkin sınırlı geriye dönük verilere dayanılarak geliştirildi ve daha sonra uygun cerrahi gecikmelerle ilgili kılavuzlar oluşturmak için ekstrapole edildi. Kabul edilebilir gecikmeler, tümör evresine ve alt bölgeye göre 4 ila 8 hafta arasında değişiyordu. (Annals of Surgical Oncology’de Rygalski ve ark. Tarafından burada yayınlanan zamanlı çalışmada).
Genel tedavi gecikmelerinden farklı olarak cerrahi gecikmelerin etkisini inceler ve gelecekteki klinik uygulamaları yönlendirmeye ve baş ve boyun kanseri hastalarına yönelik bakımı iyileştirmeye yardımcı olacak önemli bir bilgi boşluğunu ele alır.
Baş ve boyun kanseri tedavisi için artan süreye yönelik eğilim, COVID-19 pandemisinden önce geldi. Murphy vd. Tedaviye başlama süresinde 1998’de 19 günden 2011’de 30 güne kademeli bir artış gösterdiler. Bu gecikmelerin, artan karmaşık multimodal tedaviler, üçüncü basamak sağlık hizmetlerine artan bakım geçişleri ve artan ön tedavi çalışmalarının bir kombinasyonundan kaynaklanabileceğini öne sürdüler. (radyografik ve patolojik testler dahil.)Pandemi Döneminin Baş-Boyun Kanseri Cerrahisi
Sıklıkla gerekli olan bu değişikliklerin ışığında, tedavi paketi gecikmesinin etkisine ilişkin artan bilgilerden farklı olarak cerrahi tedavi gecikmesinin etkisinin daha iyi anlaşılması giderek daha önemli hale gelmektedir. Rygalski ve ark. Ulusal Kanser Veritabanını (NCDB), daha önce tedavi edilmemiş, primer cerrahi tedavi gören baş ve boyun kanseri hastalarından oluşan bir kohortta ameliyata kadar geçen süre (TTS) ve hayatta kalma sonuçları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için kullanmışlardır. Bu COVID-19 dönemi öncesi çalışmada, hastaların çoğunluğu (% 87) tanıdan sonraki 60 gün içinde kanser tedavisine başlamış, hastaların % 45’i tanıdan sonraki 30 gün içinde ve % 45’i 30 ila 60 gün arasında ameliyata girmiştir. Hastaların sadece % 14’ü tanıdan tedavinin başlangıcına kadar 60 günden fazla bir gecikme yaşamıştır.
Sağkalım analizi, yaş, cinsiyet, ırk, gelir seviyesi, sigorta, hastaneye uzaklık, Charlson-Deyo skoru, patolojik evre, cerrahi sınırlar, adjuvan tedavi ve primer bölge kontrol edilerek TTS’nin daha kötü genel sağkalımın anlamlı bir prediktörü olduğunu ortaya koymuştur. Tüm alt alanlar için (ağız boşluğu, orofarenks, gırtlak/hipofarenks), hastalar tedaviye 30 gün içinde başladığında mortalitede önemli bir artış olmamıştır; bununla birlikte, her ek 30 günlük gecikme için, genel hayatta kalma tehlike oranında % 4.6 artış vardır. Pandemi Döneminin Baş-Boyun Kanseri Cerrahisi
Daha ileri analizler, hayatta kalmadaki en büyük değişimin görüldüğü zaman noktası olarak 67 günü tanımladı. İlginç bir şekilde, tüm baş ve boyun kanseri hastalarında (sadece cerrahi tedavi görenlerde değil) tedaviye kadar geçen süreyi değerlendirmek için NCDB’yi kullanan önceki çalışmalar da, sağkalımın maksimum düzeyde etkilendiği kesinti olarak 67 günü tanımladı. Daha ileri analizler, hayatta kalmadaki en büyük değişimin görüldüğü zaman noktası olarak 67 günü tanımladı.
İlginç bir şekilde, tüm baş ve boyun kanseri hastalarında (sadece cerrahi tedavi görenlerde değil) tedaviye kadar geçen süreyi değerlendirmek için NCDB’yi kullanan önceki çalışmalar, sağ kalımın maksimum düzeyde etkilendiği kesinti olarak 67 günü tanımladı. Daha ileri analizler, hayatta kalmadaki en büyük değişimin görüldüğü zaman noktası olarak 67 günü tanımlamıştır. İlginç bir şekilde, tüm baş ve boyun kanseri hastalarında (sadece cerrahi tedavi görenlerde değil) tedaviye kadar geçen süreyi değerlendirmek için NCDB’yi kullanan önceki çalışmalar da, sağ kalımın maksimum düzeyde etkilendiği kesinti olarak 67 günü tanımlamıştır.
Bundan başka, bu çalışma Orofarenks tümörler en (bağımsız olarak, insan papilloma virüsünün [HPV] durumu) tedavi gecikmelerden etkilenebilir alt site, önceki raporları desteklemektedir bir bulgu olduğunu ortaya koymuştur. Bu veriler birlikte, baş ve boyun kanseri için cerrahi tedaviyi 30 günden fazla geciktirme riskine ilişkin değerli bilgiler sunar ve bu benzeri görülmemiş pandemi sırasında tedavi paradigmaları için mevcut algoritmaların ayarlanmasına yardımcı olabilir.
Geriye dönük gözden geçirmenin doğasında var olan önyargılara tabi olmakla birlikte, bu, daha geniş tedavi paketleri yerine TTS gecikmelerinin etkisini inceleyen en büyük seridir. Bu çalışma, cerrahi bakım ekiplerinin baş ve boyun kanserli hastalar için sağkalım sonuçlarını iyileştirebilecek değiştirilebilir bir risk faktörü olarak TTS’yi değerlendirip müdahale etmelerinin önemini vurgulamaktadır.

Kaynakça:
https://doi.org/10.1186/s40463-020-00424-7 .
https://link.springer.com/article/10.1245/s10434-020

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.