Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Passiflore (Çarkıfelek) Çiçeğinin Sağlık Açısından Faydaları

0 788

500’den fazla farklı türü olan Passiflora çiçeğinin sağlık yararları ile ilgili birçok çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan ortaya çıkan sonuçların en yaygın olanları aşağıdaki gibidir. Tüm çalışmalar ve sağlık yararları, aksi belirtilmediği sürece mor Pasiflore (Passiflora incarnata) ile ilgilidir. Bu çiçek ile yapılan klinik denemeler, umut verici olmakla birlikte, sınırlamalar ve uyarılar önemli kusurları bulunmaktadır. Çarkıfelek çiçeğinin faydaları aşağıdaki gibidir:

1) Anksiyete

Passiflore (Çarkıfelek) Çiçeğinin Sağlık Açısından FaydalarıABD‘de yaşayan kişilerin % 13’üne kadar en sık karşılaşılan zihinsel bozukluk olan kaygıdan mustariptir. Geleneksel tedavi, ilaç bağımlılığı gibi ciddi zorluklarla birlikte gelmektedir. Genel anksiyetesi olan 36 hastanın klinik çalışmasında passaiflora çiçeği özü, anti-anksiyete ilacı olan oxazepam kadar etkili olmuştur. Dahası, bitkiyi alan hastalar işlerinde daha iyi performans göstermişlerdir. 30 hastada doktorlar SSRI ilacı, sertralin ile standart tedaviye buçiçeği eklemiştir. Hastalar semptomları belirgin yan etkileri olmadan düzelmişlerdir. 182 hasta üzerinde yapılan daha büyük bir klinik çalışmada,passiflora çiçeğine sahip bitkisel bir karışım, hastaların % 43’ünde (% 25 plaseboya karşı) endişe yaratmıştır. Ayrıca diğer otlar da büyük olasılıkla sonuçlara katkıda bulunmuştur. İki inceleme 25+ klinik denemeden elde edilen verileri analiz etmiş ve mor passiflora çiçeğinin kaygı önleyici etkilerini öne sürmüştür. Birçok kişi ameliyatla ya da diş prosedürüyle karşı karşıya kaldığında endişe yaşamaktadır. 200+ hastadaki klinik çalışmalara göre, kısa süreli passiflora çiçeği (Passiflora incarnata) ekstresi, bu gibi durumlarda kaygıyı azaltmaktadır. Bilim adamları laboratuvar hayvanlarında passiflora çiçeği özünün ve flavonoidinin izoviteksinin anti-anksiyete etkilerini gözlemlemişlerdir.

2) Menopoz

Menopoza giren kadınlar hormonal değişiklikler nedeniyle bir dizi rahatsız edici semptomlar yaşamaktadırlar. Bunlar ateş basma, baş ağrısı, öfke ve depresyona kadar uzanmaktadır. İki incelemede, 20+ klinik denemeden veri toplanmıştır ve Passiflora incarnata yaygın menopoz semptomlarını hafifletebileceği sonucuna varılmıştır. 6 hafta boyunca günde 3 ml uygulanan 59 menopozal kadının klinik bir çalışmasında passiflora çiçeği özü, sıcak basmaları, uykusuzluk ve ruh hali sorunlarını hafifletmiştir. Hiçbir geçerli klinik kanıt, koşulların hiçbiri için tutku çiçeği kullanımını desteklememektedir. Daha ileri araştırmalara yol açması gereken güncel hayvan çalışmaları, hücre bazlı araştırma veya düşük kaliteli klinik çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, bunları herhangi bir sağlık yararına destek olarak yorumlanmamalıdır.

3) Uykusuzluk

Anksiyete ve uykusuzluk genellikle birlikte olmaktadır. Uykusuzluk için geleneksel terapötik stratejiler benzer zorluklarla karşı karşıyadır ve ilaçların çoğu uzun süreli kullanım için uygun değildir. Klinik çalışmaların gözden geçirilmesine göre, passiflora çiçeği huzursuzluk ve uykusuzluğa yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte çoğu çalışma, sonuçlara katkıda bulunan diğer sakinleştirici otlar ile kombinasyonlar kullanılmıştır. 91 hastanın klinik çalışmasında, passiflora çiçeği özü içeren bitkisel ürün uyku kalitesini ve süresini artırmıştır. Yaygın uyku ilacı olan zolpidem’in etkileriyle eşleşmiştir. Ayrıca ürün kediotu ve şerbetçiotu ekstraktları içermektedir. Passionflower çayı hafif uyku bozukluğu olan 41 kişiye yardımcı olmuştur. Bilim adamları, passiflora çiçeğinin hayvan denemelerinde sakinleştirici etkilerini de fark etmişlerdir. Tedavi edilen hayvanlar daha az tahriş olmuş ve daha uzun bir süre uyumuşlardır. Bununla birlikte sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, passiflora çiçeğinin uyku süresi veya kalitesi üzerinde etkisi olmamıştır.

4) Madde Bağımlılığı

Etkilediği her herhangi bir madde genellikle duygu durum, sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığı ve ilaçlar da dâhil olmak üzere ciddi sonuçlarla kötüye kullanım ve bağımlılıktan kaynaklanmaktadır. Ön araştırmalara göre, Passiflora incarnata flavonoidler, bağımlılığın hafifletilmesine yardımcı olmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Morfin ve diğer uyuturucular
• Tütün (nikotin)
• Alkol
• Esrar (THC)
• Psikoaktif ilaçlar
Opioidler: 65 hastadan oluşan bir klinik çalışmada, 2 hafta boyunca günde 3 ml aşk çiçeği özü opiat çekilmesinin fiziksel semptomlarını azaltmıştır. Klonidine (standart tedavi) eklendiğinde, passiflora çiçeği kaygı, uykusuzluk ve ajitasyonun hafifletilmesiyle zihinsel iyileşmeyi arttırmıştır. Passiflore (Çarkıfelek) Çiçeğinin Sağlık Açısından Faydaları
Nikotin: Sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, passiflora çiçeği özü ve flavonoidleri nikotin bağımlılığını azaltmıştır. Nikotin reseptörlerini bloke etmiş, kilo kaybı, stres ve depresyon gibi geri çekilme semptomlarını azaltmıştır.
Alkol: 32 alkol bağımlısının ön klinik çalışmasında, passiflora çiçeği özüne sahip bir ürün, iştah ve yaşam kalitesini arttırırken aşırı terleme ve karaciğer enzimlerini azaltmıştır. Karışım, kara tohum, kakao ve safran ekstreleri gibi başka bileşenler de içermektedir. Ayrıca plasebo kontrolünün olmaması bu sonuçları tartışmalı kılmaktadır. Farelerde ve sıçanlarda passiflora çiçeği, alkolün geri çekilmesinden dolayı endişe ve uyuşukluğu hafifletmiştir.
Benzodiazepinler: Diazepam (Valium) ve diğer benzodiazepinler, uzun süreli tedaviden sonra genellikle tolerans ve bağımlılığa neden olan sedatif ilaçlardır. passiflora çiçeğinden gelen flavonoidler, farelerde diazepam bağımlılığını önlemiştir. passiflora çiçeği ekstresinin benzodiazepinler ve diğer yatıştırıcı ilaçlar ile etkileşime girebileceği unutulmamalıdır.
Esrar (THC): Farelerde, passiflora çiçeği özü THC toleransını önlemiş ve geri çekilme semptomlarını azaltmıştır.

5) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB dünya çapında çocuklar arasında artmaktadır. Yanlış teşhisler istatistiklere kısmen katkıda bulunmuştur, ancak birçok çocuk tıbbi yardıma ve uygun tedaviye ihtiyaç duymaktadır. DEHB olan 34 çocuğun klinik çalışmasında, passiflora çiçeği metilfenidat (Ritalin) kadar etkili olmuştur. Bitkileri alan çocuklar kaygı ve iştahsızlık gibi daha az yan etkiler yaşamışlardır. Dokuz çalışmada (450+ çocuk) yapılan bir inceleme DEHB için farklı bitkileri değerlendirmiş ve passiflora çiçeği özü için düşük kanıtlar bulunmuştur.

6) Öksürük

Kontrolsüz öksürük ekstübasyona (solunum tüpünün çıkarılması) ve benzer prosedürlere engel olmaktadır. 138 hastayı kapsayan bir klinik çalışmada, 500 mg passiflora çiçeği özü ile tedavi, öksürmeyi önlemiş ve ekstübasyonu kolaylaştırmıştır.

7) Nöbetler

Araştırmacılar, fareler ve epilepsili fareler üzerinde yapılan araştırmalarda, aşk çiçeği (P. incarnata) ekstraktının potansiyelini gözlemlemiştir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Nöbetlerin süresini ve ciddiyetini azaltır
• GABA’nın beyin koruyucu etkilerini arttırır
• Normal serotonin ve noradrenalin seviyelerini korur
• Nöbet sonrası depresyon ve mortaliteyi azaltır
Passiflora çiçeğinden flavonoid olan Vitexin, beyin dokusunu güçlendirmiştir ve sıçanlarda iltihabı engellemiştir. Sonuç olarak, el koyma riskini azaltmıştır. Başka bir aşk çiçeği flavonoid chrysin, farelere nöbetlere karşı korumuş ve kaslarını gevşetmiştir.

8) Beyin Koruması

Farelerde ve sıçanlarda mor passiflora çiçeği, serbest radikal beyin hasarını bloke ederek hayvanların biliş ve hareketlerini iyileştirmiştir. Bir başka aşk çiçeği türü olan P. cincinnata, Parkinson hastalığının farelerde ilerlemesini önlemiştir. Vitexin, apigenin ve chrysin passiflora çiçeğinde bol miktarda bulunmaktadır, Alzheimer ve Parkinson hastalığına karşı hayvan ve hücresel model çalışmalarında faydalı etkiler göstermiştir.

9) Depresyon

Passionflower, beyindeki dopamin, serotonin ve noradrenalin gibi esansiyel nörotransmiterlerin seviyelerini artırabilen indol alkaloitler içermektedir. Bu özellik, yeni antidepresanların geliştirilmesi için umut verici adaylar haline getirmektedir. Bilim adamları, birkaç hayvan denemesinde passiflora çiçeğinin potansiyel antidepresan etkilerini ve St. John’s Wort ile kombinasyonunu incelemişlerdir. Passiflora meyvesi (P. edulis) ile ünlü olan bir tür aşk çiçeği, serotonin ve dopamin seviyesini yükselterek farelerde depresyon belirtilerini hafifletmiştir. Beyindeki GABA eksikliği, özellikle menopozda da, depresyonu tetiklemektedir. Passionflower’ın GABA reseptörleri üzerindeki uyarıcı etkileri bu değişiklikleri önlemektedir.

10) Diyabet

Passiflore (Çarkıfelek) Çiçeğinin Sağlık Açısından FaydalarıDiyabetik farelerde, iki tür passiflora çiçeği (P. incarnata ve P. suberosa), metabolizmayı artırarak kan şekeri seviyesini düşürmüştür. Ayrıca kan lipitlerini, kolesterolü ve vücut ağırlıkları da düşürmüştür. Diğer hayvan çalışmalarında bilim adamları, aşk çiçeği alkaloitlerinin potansiyel antidiyabetik etkilerini gözlemlemişlerdir.

11) Ağrı

Passiflora özü, sıçanlarda yaralanmalar ve sinir fonksiyonlarının bozulması nedeniyle ağrıyı hafifletmiştir. Ot GABA ve opioid reseptörlerini harekete geçirmiş, sinirleri gevşetip ağrı sinyallerini engellemiştir. Vitexin, farelerde ameliyat sonrası ağrıyı aynı mekanizmalarla azaltmıştır, ancak önleyememiştir. Diğer passiflora çiçeği türleri (P. foetida ve P. cincinnata), sıçan ve fareler üzerinde yapılan çalışmalarda ağrıyı ve tırnak şişmesini hafifletmiştir.

Kaynakça:
planetayurveda.com
aceva.com
sciencedirect.com
draxe.com

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.