Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Popüler Kültür ve Televizyon

0 26

İnsanların kültürel çevreleri, sanayi devrimi ile birlikte değişen toplumsal koşullarda köylerden kentlere göçlerle değişmiş ve kentlileşen, kitleselleşen insanlara eski dönemlerdeki yüz yüze ilişkileri ile şekillenen ve iletilen kültürü yetmemektedir. . Bunun sonucunda da feodal dönem öncesinde var olan ve eğlence kültürü olarak adlandırılan popüler kültür, kolay ve ucuz elde edilmesi, çok sayıda üretilmesi ve tüketilmesi ve kitle iletişim araçlarıyla yaygınlık kazanmaları ile birlikte kitle kültürü içinde erir ve çoğunlukla birbirinin yerine kullanılır.

Popüler kültür meta olarak satılıp alınabilen bir değer olarak değişmesinden sonra, dış gerçekleri değiştirmek için gerekli olan toplumsal, ekonomik ve siyasal olanaklardan yoksun toplumsal kesimlere var olan toplumsal sistemi haklılaştıran egemen değerleri yayma amacıyla kullanılmaya baslar. Bu değerler çoğunlukla simgelerle taşınır. Kültürel etkinlik alanları bu tasıma isinde elverişli ortamlardır. Popüler kültür ürünleri toplumdaki egemen değerlerin ve ideolojilerin yeniden üretimlerini ve dağıtımlarını yaparlar.

Televizyon, ileti sistemlerini ve simgelerini üretirken bunu kendine özgü anlatım biçimlerini sergileyebildiği değişik program türlerinden yararlanarak yapar. Bu program türlerinden biri de moda programlardır. Egemen kültürü sermayeyi koruyan ilerleten ve benimseten bir hal almıştır. Kitle iletişim araçlarından özellikle televizyonun temel taşıyıcılığını üstlenmiş olduğu popüler kültür, aşağı yukarı bütün dünya toplumlarının tanıdığı, benimsediği ve kullandığı bir kültüre dönüşmüştür. Televizyon, popüler kültürü sunmakta, öğretmekte ve benimsetmektedir. Popüler kültürde her şey standartlaşmakta ve klişeleşmektedir. Kültür bir ticaret konusu haline gelmiş ve kültürel ortam bundan olumsuz yönde etkilenmiştir. Basta televizyon olmak üzere kitle iletişim araçlarının, bireyin özerkliğini ortadan kaldırıcı bir araç olduğu, sanat biçimi olmayan ürünlerle, kültürü bayağılaştırdığı da ileri sürülmüştür.

Yazar:Yeliz Başara

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.