Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Sanrılarla Halüsinasyonlar Arasındaki Fark Nedir?

1 5.378

Sanrılar ve halüsinasyonlar hem psikozun bir yönüdür hem de çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. İnsan beyni, günlük hayatı kolaylaştıracak, üretken kılacak, gerçek canlı araçlar ve bazı gerçek olmayan inançlar ve kavramlarla oldukça şaşırtıcı yaratımlarda bulunabilir. Sanrılar denilen bu yanlış inançlar, normal aktivitelere müdahale ettiklerinde sorunlu hale gelebilirler. Benzer şekilde bazen sanrılar görürken halüsinasyonlar adı verilen diğer zihinsel sağlık sorunlarda yaşanabilir. Gerçeğe dayanmayan bu duyusal algılar bazı insanlara korkunç ve düpedüz korkutucu hale gelebilir. Bu iki sorun birlikte daha büyük bir zihinsel sağlık veya tıbbi bozukluğa işaret edebilir ve bir kişi herhangi bir semptom yaşarsa bir sağlık kuruluşundan yardım alınması en akıllıca karardır.

Halüsinasyonlar ve Sanrılar Nelerdir?

Psikologlar halüsinasyonları bir dış etmenin etkisi bulunmaksızın meydana gelen duyusal deneyim olarak tanımlamaktadırlar. Halüsinasyonlar; kendisini üreten beş duyu organından herhangi biri tarafından üretilebilirler. Beş birincil halüsinasyon türleri aşağıdaki gibidir:
1. İşitsel: Sesleri, müziği veya harici bir uyarıcı tarafından üretilmeyen diğer sesleri duymaktır. Bu en yaygın halüsinasyon şeklidir ve genellikle şizofreni gibi bazı akıl hastalıklarıyla ilişkilidir.

2. Görsel: Fiziksel olarak orada olmayan şekilleri, renkleri, nesneleri veya insanları görmektir. Bu tür halüsinasyonlar birçok farklı ruh sağlığı bozukluğunda da yaygındır ve duruma bağlı olarak çok korkutucu olabilirler.
3. Koku alma: Bir şey koklamak, genellikle hoş olmayan bir koku, aynı alanda başkaları tarafından algılanmayan bir kokudur. Fantosmi olarak da adlandırılan bu halüsinasyonlar kafa travmasından sonra, hastanın bir beyin tümörüne sahip olduğunda veya Parkinson hastalığı gibi bir nörolojik rahatsızlık olduğunda ortaya çıkabilir.
4. Dokunsal: Vücutta dolaşan veya hiç kimsenin olmadığı durumlarda omuza dokunan böceklerin hissi, bazı insanlar için ciddi sıkıntı yaratabilen dokunsal halüsinasyonların sadece iki belirtisidir. Bazı ilaçlar, nörolojik durumlar ve zihinsel sağlık bozuklukları bu halüsinasyonları tetikleyebilir.
5. Gustatory: Tat algısı. Genellikle nahoş bir lezzet, epilepsi, şizofreni ve diğer rahatsızlıkları olan kişilerde tatlandırıcı halüsinasyonlar görülebilir.

Kafalarındaki Seslerle Yaşarlar?

Sanrılarla Halüsinasyonlar Arasındaki Fark Nedir?Nüfusun en az yüzde 2,5’i, başkalarının duymadığı sesler de dahil olmak üzere sesler duymaktadır. Halüsinasyonlar duyulara dayanırken, sanrılar, akılda güçlü şekilde tutulan kavramlar, fikirler ve inançlar etrafında dönerler. Psikiyatri sanrıları kültüründe tutarlı bir şekilde tutulan sabit bir fikir olarak nitelendirmektedir. Genel olarak bu sabit fikirler dünyayla ilgisi yoktur ve tutarlı değillerdir. Ve bir inancın bir sanrı olarak kabul edilmeden önce iki kriteri karşılaması gerekir. Bu iki kriter aşağıdaki gibidir:
• İnanç, aksine delillerle uygun değildir. Yanıltıcı bir insan için, inançlarının desteklenmediğini ve bunun önemli olmayacağını gösteren mükemmel bir kanıt parçası gösterilebilir. Bu bilgiyi bütünleştiremiyorlar ve alternatif olarak, bazen yanılsamaları güçlendirebilirler
• İnanç, insan kültürü ile tutarlı olamaz. O kişinin geçmişinde veya kültüründe kabul edilen şeyler için uygunsuz bir şekilde patolojili olmamaya dikkat etmek gerekir. Sanrı, genel olarak dünyayla veya belirli bir alt toplulukla tutarlı olmayan sabit bir fikirdir.
Halüsinasyonlarda olduğu gibi, farklı sanrı tipleri vardır. Sanrı tipleri aşağıdaki gibidir:
Zulüm sanrıları: Bu tür bir sanrı, insanları kendilerinin veya sevdiklerinin mağdur edildiğine inanmalarına yol açar. Paranoyak sanrılar olarak da adlandırılan bu sanrılar zulüm sancılarının birisinin ya da bir şeyin kendilerine bir şekilde zarar vermeye çalıştığından ya da onları izlemeye çalıştığından endişe duyarlar. Bazen bu sanrılar korkunç olabilir ve birisine potansiyel olarak zarar verebilir. Örneğin, bir kişi ailesinden birinin kendisine karşı komplo kurduğu yönündeki bir hayali varsa, bu çok olumsuz bir sonuçla sonuçlanabilir.
Erotomanik sanrılar: Bu, başka bir kişi tarafından sevildiğini düşünen birini, genellikle çok ünlü bir kişiyi tanımlar. Bir takıntıdan öte, erotomanik sanrılar zaman zaman takip etmeye ve diğer tehlikeli davranışlara neden olmaktadır.
Büyüklük sanrılar: Bu tip sanrı da, kişi aşırı şişirilmiş bir değer, güç, bilgi veya kimlik hissine sahip olduğuna inanır ve karşısındakilerin kendisinin özel yetenekleri veya süper güçleri olduğuna inanmalarını sağlamaya çalışır.
Kıskanç sanrılar: Bu yanılsama biçiminde, kişi eşinin sadakatsiz olduğuna inanır.
Somatik sanrılar: Somatik sanrıların zihin yerine bedenle ve onun işlevleriyle ilgilidir ve bir kişinin kendisinin hasta veya fiziksel bir deformasyona sahip olduğuna inanmasına yol açabilir. Mesela omuzları olmadığı sanrısı yaşayan birine peki omuzların yoksa nasıl ceket giyebiliyorsun diye bir ispat sorusu sorulsa bile o kişi hala omuzlarının olmadığına inanmaya devam eder.
Referans sanrıları: Bu sanrı çeşidinde bazı kişiler kendilerinin bir TV programı veya başka medyadaki diyaloglardan mesaj aldıklarına inandıkları bir durumdur.Sanrılarla Halüsinasyonlar Arasındaki Fark Nedir?
Demansla ilgili sanrılar: Her tür demansta sanrılar oldukça yaygın olabilir, ancak Alzheimer hastalığında daha yaygın olma eğilimindedir. Bunama yaşayan kişi, yapması gereken bir şeyden mahrum bıraktıkları inancıdır. Örneğin, işe gitmek zorunda olduklarını düşünürle, oysa 10 yıldır emekli olmuşlardır.
Karışık sanrılar: Çeşitli sanrı türlerinin herhangi bir kombinasyonudur.
Sanrılar özellikle onları yaşayan kişilerin sevdikleri için üzücü olabilirler. Yanıltılmış insanlar bu fikrin dışına çıkamazlar ve bu kişinin gerçeği kabul etmesini ya da doğru olduğunu düşündüklerinin yanlış olduğunu kabul etmelerini sağlamaya çalışmak genellikle bakıcı için çok üzücü olabilen kaybedilen bir savaştır.

Sanrılar, Varsanılar ve Ruh Sağlığı

• Gerçeğe dayalı olmasalar da, hem sanrılar hem de halüsinasyonlar çok gerçek bir zihinsel sağlık sorununun veya tıbbi bir rahatsızlığın işareti olabilir. Sanrıları ve halüsinasyonları, Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’nün aklı etkileyen, gerçeklikle bir miktar temasın kaybolduğu aklı etkileyen koşullar olarak tanımladığı bir durum olan iki psikoz faktörü olarak tanımlamaktadır. Psikoz gerçekten heterojendir ve bunu yaşayan herkesin farklı olduğu anlamına gelmektedir. Bazı kişiler sadece sanrılar ya da sadece halüsinasyonlar yaşarlar. Bazı kişilerde ikisini birden yaşarlar. İki semptom birbiriyle ilişkili olabilir. Örneğin, bazı insanlar ses duydukları işitsel halüsinasyonlara sahip olurlar ve daha sonra o sesin kökeni hakkında sanrısal bir inanç geliştirebilirler. Belki de birisinin evlerinde sese neden olan ya da onlarla iletişim kuran bir şeytan olduğuna inanmaya başlarlar. Genelde bu iki durum birlikte görülen bir durumdur.Sanrılarla Halüsinasyonlar Arasındaki Fark Nedir?
Bir ateş gibi, psikoz da kendi başına bir durumdan ziyade bir semptom olarak düşünülebilir. Ateş, bir şeyin yanlış olduğunu işaret eder, ancak birçok enfeksiyon, hastalık ve diğer sorunlarla ilişkili olabileceğinden, yalnızca ateş olması tek bir şey anlamına gelmez. Halüsinasyonlara ve sanrılara neden olabilecek psikozu tetikleyebilecek koşullardan sadece birkaçı aşağıdaki gibidir:
• Şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon ve diğer akıl hastalıkları
• İlaç yan etkileri ve madde bağımlılığı
• Tümörler, felçler veya yaralanmalardan kaynaklanan beyin hasarı
• Deliryum veya ateş.
• Epilepsi, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı ve demans gibi nörolojik bozukluklar
• Keder veya duygusal travma
Bir sanrı veya halüsinasyon yaşandığında bu semptomlardan birini veya her ikisini birden yaşanıyorsa bir doktora müracat etmek önemli bir durumdur. Halüsinasyonlar, sanrılar veya zihinsel işlevde, biliş veya duyularla ilgili herhangi bir problem veya düşünce problemi yaşanması durumunda doktorla konuşulması tavsiye edilir. Bu bir numaralı kuraldır. Ayrıca ruhsal sağlığın genel sağlığın bir parçası olarak görülmesi gerektiğini akılda tutmak önemlidir. Psikozu tetikleyen tıbbi durumların bazıları kişinin bir şeyin yanlış olduğunu anlama yeteneğini etkileyebilir. Bu nedenle aile üyeleri, arkadaşları, veya sevdikleri kişinin davranışlarında gözlemledikleri durumu bir uzmanla konuşmaları önemli bir durumdur. Altta yatan bir tıbbi sorun tespit edilmezse, daha fazla değerlendirme ve tedavi için psikolog veya psikiyatrist gibi bir ruh sağlığı sağlayıcısına yönlendirilebilir.
Tiroid problemleri ve epilepsiden demansa ve diğer birçok hastalığa kadar çok çeşitli tıbbi durumlar psikoza neden olabilir. Bu gibi durumlarda altta yatan nedenin ne olduğunu belirlemek için bir değerlendirme yapılır, bu yüzden kişi mümkün olan en iyi bakımı alabilir. Bazı kişiler halüsinasyonlar veya yanılsamalar yaşayabilir ve daha fazla muamele görmeden üretken, hatta mükemmel bir şekilde hayatlarına devam edebilirler. Ancak, genel popülasyonda psikotik semptomların ve deneyimlerin mutlaka nadir görülmediğini bilmek önemlidir.

Kaynakça:

brightquest.com
psycom.net
alzheimer.ca

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
1 yorum
  1. A. Fatih Sarıkaya diyor

    Çok teşekkür ederim güzel bir yazıydı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku