Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Serrapeptaz Enziminin Sağlığa Faydaları

0 278

Serrapeptaz, proteinleri parçalayan bir enzimdir ve anti-enflamatuar bir destek olarak pazarlamaktadır. İpek böceğinin koza duvarını parçalamak için bağırsaklarında üretilen bu enzim, sinüs cerrahisi sonrası yüz şişmesini azaltabilir. Mevcut çalışma bulguları sayı olarak yetersiz olmasıyla birlikte yaralanmalar, iltihaplanma, cerrahi ve diğer durumlar nedeniyle ağrı ve şişliği hafifletmek için kullanımını desteklemektedir. Benzer şekilde, mukus çözme, yara izlerini önleme veya enfeksiyonlarla mücadele için etkinliğini derecelendirme konusunda yeterli kanıt yoktur ve çalışmalar devam etmektedir. Daha büyük, daha yüksek kaliteli denemelere ihtiyaç vardır. Çalışmalardaki tipik dozaj, 10-60 mg / gün arasında değişen 30 mg/gün olarak tavsiye edilmektedir. Serrapeptaz, bulantı ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilir. Ciddi yan etkiler nadirdir. Serrapeptazın sağlık faydalarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Sinüs Cerrahisi Sonrası Yüz Şişmesi Şikayetlerinde

Serrapeptaz Enziminin Sağlığa FaydalarıBazı klinik kanıtlar, serrapeptazın, sinüs cerrahisi sonrası yüz şişmesini azaltabileceğini, ancak büyük ölçekli çalışmaların eksik olduğunu göstermektedir. 174 hastada serrapeptaz, sinüs cerrahisi sonrası yanakta plaseboya kıyasla şişmeyi azaltmıştır. İki düşük kaliteli denemede, dental operasyonlardan sonra çenede şişliği azalttığı tespit edilmiştir. Ancak, diş ameliyatı geçirmiş olan 150 hasta ile yapılan bir çalışmada serrapeptaz, belirgin bir anti-enflamatuar etki göstermemiştir. Düşük kaliteli bir başka prospektif çalışmada, serrapeptaz hafifçe azalmış ağrı ve üst ve alt ekstremite yumuşak doku yaralanmasından kaynaklanan şişme gözlemlenmiştir. Aseklofenak ilaç kullanımının daha etkili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, diş ameliyatı veya yumuşak doku yaralanmalarından sonra şişmeyi azaltmak için serrapeptaz kullanımını destekleyen çok fazla kanıt yoktur. Serrapeptaz, bazı sinüs ameliyatları sonrası yüz şişmesini azaltabilir.
Aşağıdaki iddia edilen faydalar sadece sınırlı, düşük kaliteli klinik çalışmalarla desteklenmektedir. Serrapeptaz takviyesi almadan önce bir doktorla konuşmalıdır. Serrapeptaz, onaylanmış tıbbi tedavilerin yerine asla kullanılmamalıdır.

Ağrı Kesici

Birkaç klinik çalışma yapılmasına rağmen, serrapeptazın ağrıyı azaltmadaki etkinliğini derecelendirmek için yeterli kanıt yoktur. Yayınlanan tüm çalışmaların küçük örneklem büyüklükleri ve tasarım kusurları gibi büyük kısıtlamaları vardır. Karışık olan bulgularını netleştirmek için geniş çaplı denemelere ihtiyaç vardır. Serrapeptaz, bilgelik dişlerin alınması için ameliyat sonrası 24 hastanın çalışmasında ağrıyı azaltmıştır.
Ayrıca, enflamatuar venöz hastalığı olan 40 kişilik bir çalışmada ağrıyı%64 oranında azaltmış ve gece krampları %53 oranında azalma gösterdiği belirlenmiştir. Bacak ve kol yaralanmalarından mustarip 50 hastanın düşük kaliteli bir çalışmasında, ağrı hafifçe azalmıştır. Bununla birlikte, diş ameliyatı sonrası (150 hasta) ağrıyı hafifletici herhangi bir etki göstermemiş ve ibuprofen ve betametazon gibi ilaçlara göre daha kötü etki göstermiştir. Bazı küçük ölçekli klinik denemeler yayınlanmış olmasına rağmen, serrapeptazın, bölgesel iltihaplanma bölgelerinde ağrıyı azalttığını iddia etmek için yeterli kanıt yoktur. Klinik deneme yapılan ağrılı bölgeler şunlardır:
• Kulaklar ve burun
• Bronş (bronşit)
• Sinüsler (sinüzit)
• Boğaz (farenjit) veya
• Ses kutusu (larenjit).
Bilim adamları bu enzimin bradikinin gibi ağrıya neden olan amin salınımını önleyerek ağrı yollarını etkileyip etkilemediğini araştırmaya devam etmektedirler.

Mukus ve Diğer Salgıların Azaltılması

Serrapeptaz Enziminin Sağlığa FaydalarıSerrapeptazın mukus ve diğer salgıların yoğunluğunu azalttığına dair kanıtlar yetersizdir, ancak bazı erken bulgular umut verici görünmektedir. Kronik bronşit nedeniyle solunumu zor olan 29 hastanın çalışmasında serrapeptaz, mukus klirensini iyileştirmiştir. Ayrıca balgam ve tükürük miktarını, öksürük sıklığını ve nötrofil sayısını azaltmıştır. Artan nötrofiller daha kalın balgam ve iltihaplanma ile korele olabilir. Bu çalışmanın en büyük kısıtlılığı, plasebo etkisini olası kılan açık etiketli bir çalışma olmasıdır. Akut veya kronik kulak, burun ve boğaz rahatsızlığı olan 193 hastanın bir başka çalışmasında serepeptaz, burun sekresyonlarını, yutma zorluğunu ve burun tıkanıklığını azaltmıştır.

Gögüs Doluluğu Şikayetleri

Serrapeptazın göğüslerdeki dolgunluk şikâyetlerini iyileştirip iyileştiremediği veya göğüslerin sütle ağrılı dolgusu olup olmadığı bilinmemektedir. Bir çalışmada 70 hastanın 60’ında meme ağrısı, şişme ve sertliği azalttığı tespit edilmiştir. Güvenlik ve etkinliğini değerlendirmek için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Ven Enflamasyonu

Serrapeptaz, yüzeyel tromboflebit (damardaki kan pıhtısı kaynaklı ağrı ve yanma) olan 26/40 hastada iyileşme sağlamıştır. Ağrı, iltihaplanma ve cilt yamaları (eritem) gibi bazı semptomları azaltmıştır. Bu tek çalışmadan herhangi bir sonuç çıkartmak yeterli olmadığı için; daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç vardır.

Dental İmplant İnflamasyonu

Peri-implantitis, dental implantların yumuşak ve sert dokusunun iltihaplanmasıdır. Serrapeptaz alan hastalar daha hızlı iyileşme göstermiş ve plasebo veya NSAID alan hastalardan daha düşük implant başarısızlık oranlarına sahiptir. Diğer çalışmaların, dental implant iltihabı için serrapeptazın etkinliğini belirlemesi gerekir.

Karpal Tünel Sendromu

Serrapeptazın karpal tünel sendromu üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Küçük bir çalışmada, karpal tünel sendromu olan 20 hastanın 13’ü serrapeptaz sonrası iyileşme göstermiştir. Bununla birlikte, durum dört hastada tekrar ettiği gözlemlenmiştir ve takip denemeleri garanti altına alınmıştır.

Hayvan ve Hücresel Araştırma

Hiçbir klinik kanıt, bu bölümde listelenen koşulların hiçbiri için serrapeptaz kullanımını desteklememektedir. Aşağıda, daha fazla araştırma çabalarına rehberlik etmesi gereken mevcut hayvan ve hücre bazlı araştırmaların bir özeti bulunmaktadır. Ancak, aşağıda listelenen çalışmalar herhangi bir sağlık yararını destekleyici olarak yorumlanmamalıdır.
Kan pıhtıları ve plaketleri: Laboratuvarda, serrapeptaz, bir kan pıhtılaşma molekülü olan fibrin’i parçalayabilir. Bilim adamları, hayvanlarda ve hücre kültüründe kan pıhtılarının ve plakların çıkarılmasına yardımcı olup olmayacağını araştırıyorlar, ancak insan çalışmaları henüz yapılmamıştır. Serrapeprase’nin yemeklerde fibrin bazlı mikrobiyal biyofilmleri parçalayabildiği durumlarda diğer araştırma ekipleri çalışmaktadır. Bu biyofilmler mukozaya ve diğer yüzeylere yapışır. Fibrin skar dokusu oluşturmaktan da sorumludur. Serrapeptazın fibrin yıkılarak fazla skar dokusunu azaltıp azaltamayacağı, klinik çalışmalarda belirlenmeye devam etmektedir
Alzheimer hastalığı: Bazı araştırmacılar serrapeptazın Alzheimer hastalığının hayvan modelleri üzerindeki etkilerini araştırılmaktadır. Bununla birlikte, birçok çalışma Alzheimer hastalığını hayvanlarda faydalı bir şekilde etkiliyor gibi görünmekte ancak klinik denemeleri geçememektedir. Serrapeptazın Alzheimer hastalığı riskini veya ilerlemesini nasıl etkileyebileceğini henüz bilinmemektedir çünkü hiçbir klinik çalışma yapılmamıştır. Farelerde serrapeptaz, her ikisi de beyin hücrelerini koruyan BDNF ve IGF-1 seviyelerini arttırmıştır. Aynı zamanda Alzheimer hastalarında yüksek olabilen inflamatuar belirteçlerin, TGF-beta ve IL-6’nın aktivitesini de azalttığı tespit edilmiştir. Amiloid-beta plakları ve düşük asetilkolin Alzheimer ile bağlanmıştır. Bilim adamları serrapeptazın zebra balığı içindeki amiloid plakları ve hayvanlarda asetilkolin parçalayan bir enzim olan asetilkolinesteraz düzeylerini nasıl etkilediğini araştırılmaktadır. Serrapeptaz Enziminin Sağlığa Faydaları
İltihap: Bir hipoteze göre, ölü hücreler ve dokular (hücresel enkaz) bağışıklık sistemini aşırı uyarmakla iltihaplanmaya neden olur. Bazı bilim adamları, serrapeptazın bu enkazın bozulmasına neden olabileceğine ve teorik olarak sıvı ve zararlı maddelerin enflamatuar alandan boşaltılmasına yardımcı olabileceğine inanmaktadır. Bu hipotez kanıtlanmamıştır. Bazı hücre kültürü çalışmaları serrapeptazın nasıl etkileyebileceğine odaklanmıştır fakat insanlarda henüz bir araştırma yapılmamıştır. Yapılan çalışmalar şunlardır:
• Şişmeye ve ağrıya neden olan toksinler
• Siklooksijenaz, yaralanma veya enfeksiyondan sonra farklı inflamatuar moleküller üreten bir enzimdir.

Kaynakça:
nih.gov
aaos.org
uwhealth.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.