Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Şirket Kültürü Nedir, Günümüzde Neden Kritik Bir Öneme Sahiptir?

0 186

Şirket kültürü, bir kuruluşun paylaşılan değerleri, öznitelikleri ve özellikleridir. Yakın zamanda uzaktan çalışmaya geçiş, modern BT’nin sınırlarından daha fazlasını test etmektedir ve aynı zamanda şirket kültürüne bir ayna tutmaktadır. Bazı öngörülü yöneticilerin bulunduğu, iletişimin açık olduğu organizasyonlar, bu belirsizlik dönemlerinde çalışmanın yaratıcı yollarını bulmaktadırlar. Bazıları ise, video görüşmelerinin ve yorumların, bu alandaki büyüme ve gelişme fırsatlarını vurgulamaktadırlar. Kısaca şirket kültürü, bir kuruluşun paylaşılan değerleri, öznitelikleri ve özellikleridir. Bu yazıda şirket kültürünün ne olduğu ve günümüzde neden önemli olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır.

Şirket Kültürü Nedir?

Şirket Kültürü Nedir, Günümüzde Neden Kritik Bir Öneme Sahiptir?Şirket kültürü, bir şirketin ve çalışanlarının tutum ve davranışlarını ifade edilmektedir. Bir organizasyonun çalışanlarının birbirleriyle etkileşimde, sahip oldukları değerlerde ve aldıkları kararlarda açıktır. Şirket kültürü, çalışma ortamı, şirket misyonu, liderlik tarzı, değerler, etik, beklentiler ve hedefler gibi çeşitli unsurları kapsamaktadır. Ve alternatif isimleri arasında organizasyon kültürü, şirket kültürü, işyeri kültürü yer almaktadır.
Bugünün ekonomik iklimine geri dönüp bakıldığında, bunu en iyi şirketlerin rekabetlerinden uzaklaşmaya başladığı bir başlangıç noktası olarak görürler. Kısa vadede herkes bütçelerini incelemeye zorlansa bile, insanların ilerleyen önemli bir farklılaştırıcı olacağını hatırlamak çok önemlidir. Anında yatırım getirisi sağlamayan ılımlı yatırımları kısmak ne kadar cazip olursa olsun, uzun vadeli başarı için en iyi şekilde hazırlanan kuruluşlar, artık kültürü ikiye katlamanın zamanının geldiğinin farkındadır. Ekibin temel odak alanlarından bazıları şunlardır:

Şirketin Misyon, Vizyon ve Değerleri İkiye Katlama

Son birkaç yılda büyüdükçe, kültürü ölçeklendirmek için kasıtlı eylem yapılması gerektiği üzerine odaklanıldı. Küçük bir ekipte organik olarak meydana gelen spontane işbirliği ve lazer odaklı problem çözme unsurlarını nasıl alıp çok daha büyük bir organizasyonda çoğaltabilir? Bir şirket için önemli olan, ister bir yazılım mühendisi ister bir satış temsilcisi olsun, her çalışanın katkısının büyük resme nasıl uyduğunu anlamasını sağlamak için yukarıdan aşağı şeffaflığı sürdürmekle ilgilidir.
Her çalışanın şirketin misyon, vizyon ve değerleri etrafında uyumlu olmasını sağlamak için, her hafta farklı departman liderleriyle şirket çapında düzenli toplantılar yapılmalıdır. Bu toplantılar, departmanın genişletilmiş yol haritasının bir ön izlemesini sunarken mevcut girişimleri vurgulamak ve ilerlemeyi tanımak için bir fırsat yaratır. Sunumların kapsamlı veya zaman alıcı olması gerekmez. Sadece haftada 15 dakika, herkesi aynı yerde tutmak ve şirkette olup bitenlerden haberdar olmak için uzun bir yol kat edilmesini sağlamada yeterlidir. Ve pandemi ile birlikte çoğu şirket aynı odada toplanmanın sosyal yönünü özlemesine rağmen, yine de bir video görüşmesinde tüm çalışanların bir arada olması, bir takım olunduğu hissini pekiştirmeye yardımcı olabilir.
Şirket Kültürü Nedir, Günümüzde Neden Kritik Bir Öneme Sahiptir?Şimdi, kuruluşun değerlerini yeniden gözden geçirmek için özellikle iyi bir zamandır. Bu değerlerin hala doğru olup olmadığını ve mevcut duruma uyup uymadığını gözden geçirilmesi gerekir. Değilse, bunları güncellemek için imkân var mı ona bakılmalıdır. Üzerinde düşünülen değerler, uzun vadeli hedefleri ekip üyelerini başarıya hazırlayan günlük alışkanlıklara dönüştürmeye yardımcı olur. İdeal olarak, şirket ve endüstri için benzersiz bir anlama sahip olunurken aynı zamanda çeşitli koşullar altında uygulanabilir olmaya devam edeceklerdir. Bunu sağlamak için yapılabileceklerden bazıları şu şekildedir:
• Bağlantılar oluşturmak: Yüzeysel olarak bu, bulut dizin hizmeti bağlamında kullanıcı yetkilendirmesi ve kimlik doğrulaması için güvenli yollar oluşturmakla ilgili olabilir. Ancak güçlü ilişkiler geliştirmek açısından diğer anlamı şu anda özellikle önemli gibi durmaktadır. Bu da ekibin birbiri içinde, özellikle müşterilerle ve ortaklarla bağlantı kurulması, onların özel ihtiyaçlarının dinlenmesi ve nasıl yardımcı olabileceğinin anlaşılması şeklinde yürütülmelidir.
• Büyük düşünmek: Bir şirket sadece ürünleri için iddialı hedeflere sahip olmamalıdır. Aynı zamanda bir değer olarak büyük düşünmeli, daha geniş bağlamda eylemlerinin ve yol haritasının o anki küresel duruma nasıl uyduğunu düşünmelidir. Bu mevcut sorunların nasıl çözüleceği konusunda ışık tutacak bir fikir verir.
• Her gün daha iyi olmak: Sürekli ilerleme bir şirket için önemlidir ve burada sağlıklı bir ulaşılabilirlik ve hırs dengesi hedeflenmelidir. Bu ilerleme % 1 dahi olsa her bireyin başarabileceği bir durum olarak hissedilmeli ve bu tek yüzdelik puanlar zamanla, yıldan yıla 37 kat daha fazla iyileşme sağlayabileceği bilinmelidir.

Kalifiye Çalışanları İşe Alma ve Elde Tutma

Pek çok işletme, ekonomik belirsizliğe tepki olarak işe alımları yavaşlatsa da, kritik pozisyonların doldurulması ve gerekirse yeniden işe alım gerekmektedir. Bu pozisyonlar için işe alım söz konusu olduğunda, şu anda deneme yanılma için çok imkân vardır. Bu, işe alma sürecini yeniden gözden geçirmek, başvuru ve mülakat önceliklerinin her pozisyon için somut hedeflerle uyumlu olduğundan emin olmak için bir fırsat olarak düşünülmelidir.
Birinin bir rolde nasıl performans göstereceğini tahmin etmek ne kadar zor olsa da, ilk denemede mükemmel bir uyum bulma olasılığı artırılabilirse, süreci tekrar etme maliyetinden kurtulmayı sağlar. Bu, gerçekçi olmayan mükemmel adayları savunmak anlamına gelmez, ancak belirli bir pozisyon için en önemli olan bir veya iki yetenek veya arka plan alanını belirlemek, bu alanlarda çıtayı yüksek tutmak anlamına gelmektedir.

Şirket Kültürü Nedir, Günümüzde Neden Kritik Bir Öneme Sahiptir?İşe alma, denklemin yalnızca bir parçasıdır. Kapsamlı bir işe alım deneyimi, son derece yetenekli kişilerin bile daha hızlı bir şekilde hızlanmasına ve kültürün bir parçası olduklarını hissetmeye başlamasına yardımcı olur. Uzaktan ilk katılım bir meydan okuma olabilir ve yüz yüze eğitim oturumları yerine önceden kaydedilmiş slayt gösterisi sunumlarını göndermek yeterli olmayabilir. Normalde ofise dayalı işe alım sırasında gerçekleşen insan etkileşimlerini yeniden yaratmak için hangi adımların atılabileceğini sorgulamak gerekir ve buna değerdir. Bu, Hangouts üzerinden gayri resmi buluşmalara ev sahipliği yapmak veya her yeni işe alınan kişiyi, samimi bir atmosfer yaratmaya yardımcı olurken soruları yanıtlayabilecek belirlenmiş bir meslektaşla eşleştirmek anlamına gelebilir. Güçlü bir işe alım deneyimi, yeni çalışanların başından itibaren başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları araçlarla donatıldığından emin olmak için koordineli BT çabalarını da gerektirir.

Uzaktan Çalışmada Ofis Kültürünü Taklit Etmek

Uzaktan çalışma şansını elde ettiği için çoğu kişi mutlu olsa da, yine de ofis ortamını ve arkadaşlarını özleyenlerin sayısı az değildir. Niceliksel çıktıda büyük bir değişiklik fark etmese bile, şu anda şirket kültürünün hangi somut olmayan yönlerinin eksik olduğunu düşünmek önemlidir. Aynı odadaki insanların beyin fırtınası seansında birbirlerinin enerjisini besleyebilmesi gibi bazı şeylerin kopyalanması zor bir durumdur. Bu durumu kabul etmenin ve onu telafi etmeye çalışmanın önemi büyüktür.
Ofis kültürünü taklit etmenin için atılacak adımlardan bazıları, günlük ekibin buluştuğu online toplantılar ve program kullanılabilirliği etrafında artırılmış iletişim gelmektedir. Sabah yapılacak bu toplantılar, her ekip üyesinin güne net bir yön ve ulaşılabilir bir hedefle başlamasını sağlar. Aynı zamanda bazı saatlerde de ekibin sosyalleşebileceği iletişimler kurulabilir. Bunlar bir kişinin sorular sorması ve alacağı cevaplar ile işine daha iyi motive olmasına yardımcı olabilir. Ve kullanılabilirlik açısından, işbirliği ile dikkat dağıtıcı olmayan derin çalışma arasında bir denge kurulması gerekir

Kaynakça:
https://www.thebalancecareers.com/what-is-company-culture-2062000
https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/toolkits/pages/understandinganddevelopingorganizationalculture.aspx
https://www.breathehr.com/blog/topic/company-culture/what-is-company-culture-and-why-is-it-important

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.