Mantık bilminde Aristoteles'in ortaya atmış olduğu mantığa Aristo mantığı adı verilmektedir. Aristo mantığına göre, yargıların ya da önermelerin formuyla(biçimiyle) ilgilenilir. Kavramlardan önermelere, önermelerden de çıkarımlara doğru akıl Yazının Devamı

Antik Yunan döneminde fizik, gökbilim, zooloji, felsefe, mantık, biyoloji, siyaset gibi alanlarda birçok eser vermiş olan Aristo, dünya üzerinde en çok bilinen filozoflardan biridir. Akılcı ve açık Yazının Devamı

Siyaset yaşamımızın büyük bir kısmını içine alsa da günlük hayatta genel anlamda siyasetin ne olduğu konusunda bir çok kişinin kalıp yargılarından ibaret bir siyaset bilgisi olduğu bilinmektedir. Yazının Devamı

Ontoloji, varlığın ne olduğunu ve varlığın var olup olmadığını irdeleyen felsefe dalıdır. ''Onto'' ve ''logos'' kavramlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Fakat logos/loji aslında bilim olarak kullanılmaktadır. Felsefe Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar