Hayatın her aşamasında etkin dinleme vardır. Kişi bir günün % 31'ini dinleyerek geçirir. Özellikle okulda eğitim - öğretim büyük oranda okuma ve dinleme ile yapılır. Bunun en Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :