Yeni Tarihselcilik: İlk olarak Amerikalı eleştirmen Stephen Greenblatt tarafından 1980’lerin başlarında ortaya atılmıştır. Yapısalcılığa ve Yeni Eleştiri’ye tepki olarak doğmuştur. Metin tarihi bağlamından kopartılamaz, tarihi ve kültürel Yazının Devamı

Edebiyat tenkidi/kritiği: İnsanın var olmasından kaynaklanan tanıma ve tecessüs kabiliyeti beraberinde psikolojik bir hadise olan algı kavramını da doğurmuştur. İnsanoğlu, çevresinde meydana gelen olayları iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin, Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :