Yeni Tarihselcilik: İlk olarak Amerikalı eleştirmen Stephen Greenblatt tarafından 1980’lerin başlarında ortaya atılmıştır. Yapısalcılığa ve Yeni Eleştiri’ye tepki olarak doğmuştur. Metin tarihi bağlamından kopartılamaz, tarihi ve kültürel Yazının Devamı

1930’larda ortaya çıkan ve ana ilkelerinin 1934 yılında toplanan ‘Sovyet Yazarlar Birliği Birinci Kongresi’ inde saptandığı bilinen Toplumcu Gerçekçi anlayış, diğer yansıtmacı anlayışlardan toplumsal konularla ilgili gerçekleri Yazının Devamı

Edebiyat tenkidi/kritiği: İnsanın var olmasından kaynaklanan tanıma ve tecessüs kabiliyeti beraberinde psikolojik bir hadise olan algı kavramını da doğurmuştur. İnsanoğlu, çevresinde meydana gelen olayları iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin, Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar