edebiyat

Yaşamına Genel Bakış Nilgün Marmara Balkan göçmeni olan bir ailenin çocuğudur. Babası Marksist bir adamdır. Bu yüzden babasının düşüncelerinin kendisi üzerinde ciddi anlamda etkileri olmuştur. Bunun yanında bir kız kardeşi daha vardır. Moda kentinde doğmuş Yazının Devamı

"Ah, kimselerin vakti yok/Durup ince şeyleri anlamaya/Kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar/Evler çocuklar mezarlar çizerek dünyaya/Yitenler olduğu görülüyor bir türküyü açtılar mı/Bakıp kapatıyorlar/Geceye giriyor türküler ve ince şeyler" Bu dizeleri Türk şiiriyle ilgili bilgisi olan pek çok Yazının Devamı

Edebiyatımızda her dönem oldukça farklı amaçlarla çok sayıda topluluk ortaya çıkmıştır. Bu toplulukların kimi oldukça uzun süre etkili olup mensupları bir arada kalırken birçoğu da kısa sürede dağılmıştır. Edebiyatımızda topluluklar halinde sanat anlayışı geliştirme ve Yazının Devamı

  Gazete Ülkemizde basın hayatı, ilk resmî gazete olan Takvim-i Vakayi ile başlamıştır. Bu gazetede devletin yaptığı yenilikler ve günlük olaylar tarihçilerin kaleminden alınannlatılmıştır. Takvim-i Vakayi'nin resmî olması nedeniyle dünyadaki gelişmelere yer vermemesi üzerine 1840’ta William Yazının Devamı

 Osmanlı Devleti, 19. yüzyıla girdiğinde hem içte hem dışta birçok sorun yaşıyordu. Devlet, bütünlüğünü korumak adına siyasal, sosyal, askerî ve ekonomik alanlarda birçok yenilik yapılmakta, ancak istenen sonuç bir türlü elde edilememekteydi. Devlet uzun süredir Yazının Devamı

Hikayeleri, romanları ve tiyatroları ile tanınan Aziz Nesin, eserlerine halk muhayyilesini ve zevkini aktararak toplum ve birey bağlamında gülünç olanı yakalamayı ve bunu kırmadan, dökmeden, ince bir hassasiyetle eleştirmeyi hedefler. Aziz Nesin, bir bakıma halk Yazının Devamı

Batı dillerindeki “imaj” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak türetilen “imge” kelimesi, “işaret” anlamına gelen Türkçe “im” kelimesinden türemiştir. İm, yani işaret bir varlığın, olayın ya da durumun işaret ettiği başka bir varlık, olay ya da durumdur. Yazının Devamı

  1. Tragedya (Trajedi) • Kökeni Eski Yunan edebiyatına dayanır. Klasisizm akımının tiyatro türüdür. • Seyircilerin korku, acıma gibi duygularının coşturulması ile kötü tutkularından arındırılması sağlanır. (katharsis) • Konu olarak tarih ve mitoloji seçilir. Kişiler Yazının Devamı

1 2 12
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :