Evrimsel açıdan bakılacak olursa üreme, yaşamın esas amacıdır. Yaşamın bütün yönleri (besin eldesi, solunum, dolaşım, boşaltım, ozmotik düzenleme, büyüme, hormonlar, sinir sistemi ve davranış) üremeyi sürdürebilmek amacıyla Yazının Devamı

Bütün canlılar, genleri yavrulara aktarmak ve türlerin hayatta kalmasını sağlamak için üremektedirler. Doğal seçilim ve evrim mekanizması, belirli bir ortam için hangi özelliklerin elverişli olduğunu ve elverişsiz Yazının Devamı

Eşeysiz üreme bir canlının döllenme olmadan kendi benzerini oluşturmasıdır. Bazı özelliklerini sıralayalım: 1. Eşeysiz üreme sonucunda oluşan döller, kalıtsal bakımından hem birbirinin hem de ata canlının aynısıdır. Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :