Bilmece halk kültürünün sözlü ürünlerindendir. Halk içinden çıkmıştır, samimi, anlaşılır bir dilde ve eğlendiricidir. Çok zaman eğlenmek amaçlı söylenir. Herhangi bir eşyayı, hayvanı, bitkiyi anlatmak için üstü Yazının Devamı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında koşuk nazım şeklinin Halk Edebiyatı'ndaki gelişmiş şeklidir koşma. En az iki, en fazla dört ya da altı dörtlükten oluşur. Hecenin 8'li ve 11'li Yazının Devamı

Halk edebiyatı, esas olarak halkın, halktan kişilerin oluşturduğu bir edebiyattır. Nasıl ki Divan Edebiyatı, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati gibi edebi topluluklar aydın kişilerce idame ettiriliyorsa, Halk Edebiyatı Yazının Devamı

Hece ölçüsü, bizim kendi edebiyatımız olan Milli Edebiyatın veya Halk Edebiyatının nazım ölçüsüdür. Hece ölçüsünde aruz ölçüsündeki gibi içinden çıkılmaz ve anlaşılmaz yönler yoktur. Fakat bu durumdan Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar