Yapısalcılık (Structuralism): Yapısalcı inceleme bir metni kuran yapının incelenmesi, bir bütün oluşturan alt elemanlar arası ilişkilerin tespit edilmesi, bir cümle sayılan yapının öğelerinin bulunması demektir. Rus biçimciliğinin Yazının Devamı

Felsefenin alt disiplini olan bilim felsefesinin konusu, soruları, bilime olan yaklaşımlar bilim felsefesi olarak ele alınmaktadır. Bilimin ortaya çıkışına baktığımızda Antik Yunan'da ilk olarak felsefenin ortaya çıktığını Yazının Devamı

Bu kuramı ortaya atan ilk isim Victor Bochard' dır. 1878 yılında ortaya attığı kuramın asıl gelişimi Karl Popper ile sağlanmıştır. Bochard' a göre bazı durumları açıklayan birden Yazının Devamı

Zeka bilim insanları tarafından farklı ifadelerle açıklanıyor. '' Problem çözme yeteneği '' en yaygın tanımlarından biridir. Zeka kavramına farklı bir bakış açısı getiren kavram ise çoklu zekadır. Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar