kuram

Yapısalcılık (Structuralism): Yapısalcı inceleme bir metni kuran yapının incelenmesi, bir bütün oluşturan alt elemanlar arası ilişkilerin tespit edilmesi, bir cümle sayılan yapının öğelerinin bulunması demektir. Rus biçimciliğinin geliştirilmesiyle elde edilen bu eleştiri yöntemi de Ferdinand Yazının Devamı

Eğitim bireylerin çocukluk döneminden başlayarak bilgi ve becerilerin şekillenmesinde etkilidir. Eğitim ortamı ve programı bireylerin toplumsal yaşama hazırlanmasını sağlar. Kişilere sunulan eğitimde gelişen toplumsal koşullar, eğitim sistemi ve eğitimde bilginin nerede kullanılacağı gibi temellendirmeler dolayısıyla Yazının Devamı

Mendel genetiği (veya Mendel kalıtım veya Mendelizm) Gregor Mendel tarafından geliştirilen bir genetik kalıtım teorisidir. Genetik, biyolojik kalıtımın çalışmasıdır. Mendel Genetiği, klasik genetiğin köşe taşı olarak kabul edilmektedir. Kalıtsal özelliklerin ana organizmalardan yavrularına aktarılmasına ilişkin bir dizi temel inanışı içerir. *Mendel genetiğinin Yazının Devamı

Felsefenin alt disiplini olan bilim felsefesinin konusu, soruları, bilime olan yaklaşımlar bilim felsefesi olarak ele alınmaktadır. Bilimin ortaya çıkışına baktığımızda Antik Yunan'da ilk olarak felsefenin ortaya çıktığını hatta bu dönemde filozofların bir çoğunun bilimle ilgili Yazının Devamı

Bu kuramı ortaya atan ilk isim Victor Bochard' dır. 1878 yılında ortaya attığı kuramın asıl gelişimi Karl Popper ile sağlanmıştır. Bochard' a göre bazı durumları açıklayan birden fazla doğru kanıt onun hakkında kesin yargıya varmak Yazının Devamı

Zeka bilim insanları tarafından farklı ifadelerle açıklanıyor. '' Problem çözme yeteneği '' en yaygın tanımlarından biridir. Zeka kavramına farklı bir bakış açısı getiren kavram ise çoklu zekadır. Çoklu zeka kuramı Howard Gardner tarafından ortaya atılmıştır. Yazının Devamı

Öncelikle bu kuram birçok deney ile doğrulanmış ve kanıtlanmıştır. Einstein 1915 yılında newtonun zaman her yerde aynıdır teorisine karşılık özel görelilik kuramını geliştirmiştir. Bu kuram ilk bakışta anlaşılmaz olsada birkaç örnek ile rahatça anlaşılabilir. Aslında Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :