Ergenlik depresyonu gencin düşüncelerini, hislerini ve davranışlarını etkileyen, duygusal, işlevsel ve fiziksel sorunlara neden olabilen, sürekli bir üzüntü hissine ve faaliyetlere karşı ilgi kaybına neden olan ciddi Yazının Devamı

Max Lüscher (9 Eylül 1923 - 2 Şubat 2017), bireyin psikolojik durumunu renk tercihlerine göre ölçmek amacıyla kullanılan bir test olan "Lüscher Renk Testi"ni hazırlayan İsviçreli bir Yazının Devamı

Hümanistik piskolojinin öncülerinden olan Amerikalı bir psikolog olan Carl Rogers, yarım yüzyılı aşkın bir sürede geliştirdiği fikirlerini yansıtan bir yaşam sürdürmüştür. Hem kişi, hem de meslek insanı Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar