ribozom Etiket:

RNA Nedir? Türleri Nelerdir?

Bilim dünyasındaki açılımı ribo nükleik asit anlamında olan RNA, tek zincirli yapıdadır ve ribo nükleotitlerin birbirine bağlanması sonucu meydana gelmektedir. DNA molekülüne oranla  RNA’ların boyları daha kısadır. RNAlar, vücut hücrelerinin hemen hemen hepsinde oldukça fazla miktarda bulunmaktadır. ...Devamı

Non-Ribozomal(Ribozom Dışı) Protein Sentezi

Non-Ribozomal sentez mekanizması ilk olarak 1971 yılında Fritz Lipmann tarafından ortaya atılmış ve thiotemplat mekanizması olarak adlandırılmışır. Bu mekanizmada peptitler , yüksek moleküler ağırlıklı multienzimler olan Nonribozomal Peptit Sentetazlar (NRPS) aracılığı ile yağ asidi sentezine benzeyen bir mekanizma ile sentezlenirler. ...Devamı