teori

Bilim, evreni inceleyerek onun sahip olduğu özellikleri anlamak ve bunları teori ya da kural adı verilen düzenlemeler içerisine yerleştirerek birbirleri arasındaki olası farkları açıklamak demektir. Bu nedenle bilim, fiziksel evrendeki nesne ve olayların gözlemlenmesi ile Yazının Devamı

Matematikte, olasılık, bir olayın gerçekleşebilme ölçüsüdür. Olasılık, her zaman 0 ile 1 arasında bir sayı olarak ölçülür. Buradaki "0" olayın olma olasılığının imkansızlığını, "1" ise kesinliğini gösterir. Bir olayın olasılığı arttıkça, gerçekleşme şansı daha yüksektir. Yazının Devamı

Bir yandan kuantum bilgisayarların laboratuvarlardan çıkıp yaygınlaşmaları beklenirken, bilim insanları, insan bilincinin de bir kuantum sistemi gibi çalışıp çalışmadığını araştırmayı sürdürüyorlar. Bazı araştırmacılar, beynin organik bir kuantum makinesi olabileceğini düşünüyor. Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara'dan teorik Yazının Devamı

Psikolog ve genetik epistemolog Jean Piaget, 9 Ağustos 1896'da İsviçre'nin Neuchâtel kentinde doğdu. Çocukların, çocukluk çağı boyunca entelektüel olarak nasıl geliştiğini inceleyen bilişsel gelişim teorisi ile ünlüdür. Onun bu teorisinden önce, çocuklar küçük yetişkinler olarak Yazının Devamı

Paul Erdös, matematik alanında ünlü bilim adamıdır. 26 Mart 1913 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya gelmiştir. Anne ve babası da matematik öğretmenidirler. Paul Erdös çocukluk yıllarını ailesi tarafından sıkı kontrol altında tutularak geçirmiştir. Bunun sebebi Yazının Devamı

Enerji, uygulanan bir kuvvetin sonucu olarak maddenin yapabileceği iş kapasitesidir. Fiziksel bir sistemin ölçülebilir bir özelliği olarak kabul edilebilir. Bu özellik, hareketin, göreli konumun veya bir nesnenin boyutlarında bir değişikliğe neden olabilecek bir kuvvet uygulanması Yazının Devamı

Oyun teorisi, sosyal problemleri açıklamak ve çözmeye yardımcı olabilecek karar verme çalışmalarında matematiksel bir yaklaşımdır.Çoğunlukla rekabet ve işbirliği arasındaki tercih üzerine odaklanma eğilimindedir.İnsanlar rekabet durumlarında kazanmaya ya da çıkarlarını maksimize etmeye çalışmaktadırlar.Bununla birlikte, hem oyunlarda Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :