uyum

Şu ana kadar, dünyada yaşayan pek çok bitki ve hayvan türünün aynı yerde sonsuza dek yaşamadıkları açık olarak görülecektir. Gerçekten iklimde oluşan şiddetli değişikliklere bakıldığında, pek çok karasal türün yeni alanlara dağılma yetenekleri yoksa kaçınılmaz Yazının Devamı

"Adapté" sözcüğünden türetilmiş olan “adaptasyon” bir biyoloji terimidir. Canlılar yaşadıkları ortamlara uyum sağlamalarını kolaylaştıran genetik özellikler taşırlar. Farklı genetik özellikler sayesinde yaşama ortamlarında iklimsel değişiklik, doğal afet vb. değişmeler olsa da canlılar varlığını sürdürebilir. İşte Yazının Devamı

Her organizma çok sayıda uyumun kompleks bir paketidir. Uyum besin temini, gaz değişimi, vücut içi transport, vücut sıvılarının düzenlenmesi, hormonal ve sinirsel kontrol, kas aktivitesi, üreme ve davranış ile ilgilidir. Açıkçası, uyumla ne ifade edildiğinin Yazının Devamı

İnsanlar sözlerle anlatmak istediklerini ifade ederler. Sözler kadar beden dili de etkilidir. Sözler ile beden dili birbiri ile uyum içinde olmalıdır. İşte burada devreye jest ve mimikler girer. Jest ve mimikler vücut dilidir. Kısacası sözler Yazının Devamı

Aile, toplumun en küçük birimidir. Aile toplum için temel taştır. Mutlu ve huzurlu bir aile ortamı çok önemlidir. Çocuklar başta olmak üzere ailedeki mutluluk ya da mutsuzluk tüm bireyleri etkiler. Ailelerde kimi zaman fikir çatışmaları Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :