Veba

Salgın, kontrolden çıkmış herhangi bir sorunu tanımlamak için sıklıkla kullanılan bir terimdir. Tıbben bakıldığında, salgın bir toplulukta belirli bir zamanda yaygın bir hastalık oluşumu olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımın anahtarı oluş kelimesidir ve bir hastalığın aktif Yazının Devamı

Bilim insanları, bir coğrafik bölgenin sınırlarını aşarak diğer bölgelere de yayılan salgınları pandemik olarak tanımlamışlardır. Kolera, bubonik veba, çiçek hastalığı ve grip insanlık tarihindeki öldürücü hastalıkların bazılarıdır. Bu hastalıkların salgınları uluslararası sınırları aşmıştır. Özellikle çiçek Yazının Devamı

Nobel ödüllü Fransız yazar, gazeteci ve filozoftur. 7 Kasım 1913 Cezayir doğumludur. Cezayir Üniversitesi'nde felsefe öğrenimi gördüğü sırada verem rahatsızlığı sebebiyle eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış, üniversite eğitimini ancak 1936 yılında tamamlayabilmiştir. Yaşadığı dönemde etkili Yazının Devamı

Büyük salgın yıllarında vebaya verilen "Kara Ölüm" adı iç kanamanın vücutta oluşturduğu kara lekelerden kaynaklanmasıydı. Hastalığın birkaç türü olan, fakat en çok rastlananı hıyarcıklı ( bubonik) veba denilen türüydü. (daha&helliip;)

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :