Örgütlerde yaşanan çatışmaların birçok nedeni olabilmektedir. Örgüt kaynaklı çatışma nedenleri ve bireysel kaynaklı çatışma nedenleri olarak iki ana grup altında incelemek mümkündür. Örgüt Kaynaklı Nedenler Dokuz başlık Yazının Devamı

Yönetim kavramı, toplulukların kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Her dönem ve ortamda amaçlara ulaşmak için en etkili araç kabul edilmiştir. Devlette, orduda, kabilede gibi... Tarihte imparatorluklar yönetilmiş, savaş stratejileri Yazının Devamı

Çevre de yönetim de birden çok anlamı olan, üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımı olmayan kavramlardır. Çevre, basit olarak, "canlıların içinde yaşadığı ortam", en geniş tanımıyla ise "insan Yazının Devamı

Yönetim, kavram, düşünce ve uygulama anlamlarında, tarih boyu dikkat çekmiş ve tartışma konusu olmuştur. Tarih boyunca farklı anlamlar kazanmıştır. Günümüzde de önemini korumakta ve farklı disiplinlerde tartışılmaktadır. Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar