yönetim Etiket:

Yönetim Kavramının Gelişimi

Yönetim kavramı, toplulukların kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Her dönem ve ortamda amaçlara ulaşmak için en etkili araç kabul edilmiştir. Devlette, orduda, kabilede gibi… Tarihte imparatorluklar yönetilmiş, savaş stratejileri belirlenmiş ve ihtişamlı yapıtlar elde edilmiştir. Sanayi devrimi sonrası üretim şekli, yönetim kavramını bilimsel açıklamayı gerektirmiştir. Teknolojik gelişmeler ve üretim kapasitesi artışıyla işyerleri ve işgücü ...Devamı

Çevre Yönetimi Nedir?

Çevre de yönetim de birden çok anlamı olan, üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımı olmayan kavramlardır.  Çevre, basit olarak, “canlıların içinde yaşadığı ortam”, en geniş tanımıyla ise “insan ve diğer tüm canlı varlıklarla birlikte doğanın ve doğadaki insan yapısı öğelerin bütünü” olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetim ise kimi kez örgüt, kimi kez yönetsel etkinlikler ...Devamı

Yönetim Kavramı

Yönetim, kavram, düşünce ve uygulama anlamlarında, tarih boyu dikkat çekmiş ve tartışma konusu olmuştur. Tarih boyunca farklı anlamlar kazanmıştır. Günümüzde de önemini korumakta ve farklı disiplinlerde tartışılmaktadır. Yönetim, tarihi süreçte öncelikle aileler için geçerli olmuştur. Çünkü ortak yaşam şartı işbirliğini, ebeveyn otoritesi altında davranmayı gerektirmiştir. Birbirine yakın ailelerin meydana getirdiği kabileler de ...Devamı

SWOT Analizi Nedir, Neden Önemlidir?

Adını İngilizce Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Opportunite (fırsatlar) ve Therats’ın(tehditler) baş harflerinden alan bu analiz işletmeler, kurumlar ve kişiler için önemli ve stratejik bir değerlendirme analizidir. Stanford Araştırma Enstitü’sü tarafından 1960’dan 1970’e kadar 5 kişilik bir ekibin çalışması sonucu geliştirilen bu analizi kullanan, gerek işletmeler, gerekse kişilerin amacı; zayıf ve ...Devamı

Tedarik Zincirinde Çapraz Sevkiyat Nedir?

Çapraz sevkiyat tedarik zincirinde ortaya çıkan maliyetlerde ve zamanlarda hayati önem taşıyan tasarruflar sağlayabilen bir tedarik zinciri anlayışıdır. Bu anlayışta alışılan depo kavramı önemli ölçüde değişmiş, depo olarak adlandırılmak yerine giren ve çıkan ürünlerin eş zamanlı senkronize edilmesini amaçlayan transfer noktalarına dönüşmüştür. Temel anlayış stokların ortadan kaldırılarak işletmeye maddi avantaj sağlanmasına çalışılmasıdır. ...Devamı

Devlet Nasıl Bir Sistemdir?

Devlet, dünyada yer alan en kabul edilir politik örgütlenmedir ve uygarlık belirtilerinden biri olarak kabul edilir. ...Devamı

Veri Yönetiminde Uzman EMC Şirketinden Araştırma Sonuçları

“Where Information Lives” gibi iddalı bir slogan ile bütün dünyada hizmet veren fakat bunu pek ortalarda gözükmeden yapan EMC, veri yönetimi konusunda dünyada bir numara. Türkiye’de cep telefonu hizmetleri ve bankalarda depolanan verilerden akıllı çözümler üretme konusunda büyük yarar sağlayan ve bu konuda rakipsiz olan bir firma EMC. Dünyada da benzer hizmetleri ...Devamı