Zihinsel gelişmeye bilişsel gelişim de denir. "Biliş" terimi dünyamızı öğrenmeyi ve anlamayı içeren etkinlikler anlamında kullanılan bir sözcüktür. Yaklaşık biliş sözcüğü "düşünme" sözcüğü ile eşanlamlıdır. Zihinsel gelişim Yazının Devamı

Psychology Spot'ın yaptığı bir çalışmaya göre anne ve babadan geldiğine inanılan zekânın aslında sadece anneden geldiği belirlendi. Yani IQ seviyesi anneye göre belirlenen bir etkendir. Eğer zekiyseniz, Yazının Devamı

Duygusal Zeka kavramı, bir zeka türü olmakla birlikte İngilizce olarak EQ olarak ifade edilmektedir. Tanım itibariyle bakılırsa duygusal zeka; insanların kendilerinde bulunan karmaşık duyguları anlaması ve bu Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :